mainos_794

Hitsaus
Mittaus

Hitsauksessa tarvitaan standardeja

artikkelikuva: Hitsauksessa tarvitaan standardeja

Hitsausstandardit ovat laajin metalli- ja rakennusteollisuuden standardien osa-alue. Ne ovat horisontaalisia eli niitä voi soveltaa tuotteesta riippumatta.

Tuotteiden laatua ei aina voi jälkeenpäin varmentaa, minkä vuoksi hitsausstandardeihin perustuvan laatujärjestelmän on oltava kunnossa. Standardit koskevat mm. hitsausprosesseja, laitteita, lisäaineita, rakenteiden suunnittelua, hitsausmenetelmien hyväksyntää ja henkilöstön pätevöintiä.

Eurooppalaisten ja kansainvälisten hitsausstandardien (pl. hitsauslaitteiden sähköturvallisuus) laadintaa seurataan METSTAn kansallisessa standardisointiryhmässä SR 105 Hitsauksen laadunhallinta. Ryhmän toimintaan osallistuminen on maksutonta: metsta.fi/osallistu.

Keskeisiä uusittavana olevia hitsausstandardeja ISO 3834 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset (osat 1–5) julkaistaan vuoden 2021 aikana. Päivitykset ovat pääsääntöisesti toimituksellisia, joilla standardit päivitetään uusimpien ISOn sääntöjen mukaisiksi, kirjoitusvirheet korjataan ja termistöä yhdenmukaistetaan. Tekniseen sisältöön ei siis ole tulossa muutoksia. Osat 2, 3 ja 4 on jo julkaistu keväällä ja osat 1 ja 5 julkaistaan syksyllä. Osan 6 muutostyö teknisestä raportista standardiksi on alkanut.

ISO/DIS 5817 Hitsaus. Teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten sulahitsaus (paitsi sädehitsaus). Hitsiluokat olivat lausuntokierroksella, joka päättyi 28.10. Standardiin tehdyt muutokset koskevat hitsausvirhetyyppejä, joista muutoksia on kaavailtu mm. pintahuokosiin, avoimeen imuonteloon, kateettipoikkeamaan, uudelleenaloitukseen ja liian pieneen a-mittaan.

ISO/DIS 17660 Hitsaus. Betoniterästen hitsaus oli myös lausuntokierroksella, joka päättyi 15.11. Aiemmat erilliset osat voima- ja kiinnitysliitoksille yhdistetään samaan standardiin. Tällä hetkellä teknisiä muutoksia on kaavailtu mm. sallittuihin prosesseihin, limiliitoksiin, liitosmuotoihin, hitsaajan pätevöinteihin ja ainestodistuksiin, mutta sisältöä voidaan muuttaa vielä lausuntokierroksen jälkeen.

ISO/WD 9606 Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus on tällä hetkellä työryhmävaiheessa. Aiemman painoksen eri materiaaliosat on tarkoitus yhdistää samaan standardiin, mahdollisesti omina liitteinään. Teknisten vaatimusten sisältöä täsmennetään, mutta suuria muutoksia ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Teksti: Ville Saloranta / asiantuntija Metsta
Kuva: Pixabay

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

mainos_850
mainos_886Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »