mainos_1011

Työ- ja koneturvallisuus

Työterveys- ja työturvallisuusasiat kuntoon standardilla

artikkelikuva: Työterveys- ja työturvallisuusasiat kuntoon standardilla

Mitä jos kehittäisit työterveyttä ja -turvallisuutta standardilla? ISO 45001 -standardilla organisaatio voi ennakoivasti parantaa työterveys- ja työturvallisuustoimintansa tasoa ja edistää turvallisuuskulttuuria, joka hyödyttää myös liiketoimintaa.

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita toimii mallina organisaation työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle. Maailmanlaajuinen standardi on ollut käytössä vuodesta 2018, ja sen laatimiseen on osallistunut asiantuntijoita yli 70 maasta, myös Suomesta.

ISO 45001 sitouttaa sekä johtoa että työntekijöitä työterveyden ja työturvallisuuden kehittämiseen ja huomioi turvallisuusajattelussa ulkoiset sidosryhmät asiakkaista urakoitsijoihin. Standardin tavoitteena on auttaa organisaatiota hallitsemaan työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä riskejä ja rakentamaan toimiva työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

Suomessa organisaatioilla on työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Niiden täyttämistä voi helpottaa ISO 45001:n mukaisella työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmällä, vaikka meillä kyseinen järjestelmä ei ole lakisääteinen toisin kuin joissakin muissa maissa.

ISO 45001 sitouttaa koko organisaation turvallisuuskulttuurin rakentamiseen

ISO 45001 asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelulle ja tarjoaa puitteet riskien vähentämiseksi sekä turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi työpaikalla. Vaikka johto on aina vastuussa työhyvinvoinnista ja työtapaturmien vähentämisestä, koko henkilöstön panosta tarvitaan turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Johdon on tärkeää kuulla henkilöstöä ja kannustaa uusien ideoiden ja työtapojen käyttöön.

ISO 45001 korostaa ennakoivaa ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Standardin mukaisesti toimivaan organisaatioon voi syntyä työterveyttä ja -turvallisuutta parantava kulttuuri, joka auttaa vähentämään tapaturmia ja sairauspoissaoloja ja kannustaa työntekijöitä aktiivisuuteen oman terveytensä ja turvallisuutensa suhteen.

Hyvästä turvallisuuskulttuurista on myös suoria hyötyjä liiketoiminnalle: vakuutusmaksut voivat laskea, lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttäminen helpottua ja organisaation vetovoima työnantajana kasvaa.

"Hyvästä turvallisuuskulttuurista on myös suoria hyötyjä liiketoiminnalle.

ISO 45001 sopii osaksi johtamisjärjestelmää

ISO 45001 sopii kaikenkokoisten organisaatioiden käyttöön, eikä käyttöä ole sidottu toimialaan. Standardi on suunniteltu integroitavaksi muihin johtamisjärjestelmiin. Näin ollen standardi on yhteensopiva useiden ISO-standardien kanssa ja sopii käytettäväksi osana johtamisjärjestelmää esimerkiksi laadunhallinnan (ISO 9001) ja ympäristöjohtamisen (ISO 14001) standardien kanssa.

Teksti: Panu Lempiäinen / Suomen Standardidoimisliitto SFS ry

Kuva: Pixabay

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 4/2023

prometalli

mainos_1030Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »