mainos_1011

Mittaus
Tuotanto- ja työympäristö
Työ- ja koneturvallisuus

Sertifioinnit avuksi valmistukseen ja markkinointiin

artikkelikuva: Sertifioinnit avuksi valmistukseen ja markkinointiin

KUVA: GETTY IMAGES

Sertifiointipalveluilla varmistetaan, että yrityksen tuotteet ovat määräysten mukaisia ja turvallisia. Myös erilaisten prosessien laatu voidaan osoittaa sertifioinneilla. Esimerkiksi metallialan valmistajilla saattaa olla tarvetta sertifioinneille monessa tilanteessa.

Kun tuotteet ovat testattuja ja sertifioituja, ne ovat todistetusti luotettavampia ja varmempia kuin hutiloimalla valmistetut epämääräiset jäljitelmät. Hyviksi tiedetyillä tuotteilla on kysyntää.

Sertifiointeja on monenlaisia. Niitä voidaan myöntää tuotteiden lisäksi vaikkapa yritysten valmistusprosesseille tai johtamisjärjestelmille.

”Meitä perinteisesti työllistää eniten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden testaus ja sertifiointi”, selittää liiketoimintapäällikkö Harri Kaartinen SGS Fimko Oy:stä.

Samaten johtamisjärjestelmien sertifioinnit – kuten ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 – ovat merkittävä osa SGS:n työkenttää. Kysyttyjä ovat myös hitsausprosessien sertifioinnit ISO 3834-2:n mukaan.

Parempaa laatua yritystoimintaan

Suomessa SGS tekee paljon töitä yritysten laatu-, ympäristöja turvallisuussertifiointien sekä niihin liittyvien auditointien parissa.

”Metallialan yrityksiä saattaa koskea myös ISO 19443, joka liittyy ydinvoima-alan alihankintatoimituksiin”, Kaartinen mainitsee.

SGS Fimko on Suomen johtavia testaus- ja sertifiointiyrityksiä. Sen tarjoamat palvelut on laajalti akkreditoitu.

Lisäksi SGS on usean direktiivin mukainen ’ilmoitettu laitos’ ja voi sellaisena tarjota vaikkapa koneiden tai painelaitteiden vaatimustenmukaisuuteen liittyviä tarkastuspalveluja, jotka kuitenkaan eivät ole varsinaisia sertifiointipalveluja.

Ylipäätään kriittisillä aloilla edellytetään yhä enemmän muun muassa laatujärjestelmien sertifiointeja, usein myös työntekijöiden tehtäväkohtaisia henkilöpätevyyksiä.

”Toisaalta SGS voi myöntää vaikkapa teräs- ja alumiinirakenteita valmistaville metallialan yrityksille hyväksynnän eurooppalaisen rakennustuoteasetuksen EN1090-1 mukaisuudesta. Jos auditoimme jonkin yrityksen laatujärjestelmää, voimme kenties samalla tarjota myös muita ISO-normeihin liittyviä hyväksyntäpalveluja”, selittää Kaartinen.

”Sertifiointeja on monenlaisia.

Alihankintatöihin uusia vaatimuksia

Nykyisten määräysten mukaan mikään taho ei saisi tuoda markkinoille esimerkiksi teräsrakenteita ilman että ne on sertifioinneilla todettu vaatimusten mukaisiksi.

”On hyvin yleistä, että jo tilaaja vaatii oman toimitusketjunsa alihankkijoilta tiettyjä sertifiointeja. Jos sellaisia ei ole, alihankkija ei pääse edes mukaan tarjouskilpailuun”, Kaartinen muistuttaa.

”Mikäli sertifiointi ei ole ehdoton vaatimus, siitä voi kuitenkin saada tarjouskilpailussa lisäpisteitä. Toisin sanoen kaupanteko helpottuu – ja juuri siitä syystä sertifiointeja usein halutaan teettää.”

Kaartisen mukaan eri aloille tulee nykyään jatkuvasti yhä uusia sektorikohtaisia sertifiointivaatimuksia.

”Lisäksi kaikkia toimijoita koskee yritysvastuu, joka nyt on noussut keskeiseksi kysymykseksi. Isot toimijat varmistavat yhä enemmän toimitusketjujensa vastuullisuutta, ja monesti siksikin haetaan lisää sertifiointeja.”

”Jos vaikkapa jokin konepaja tekee alihankintatöitä suurelle kansainväliselle konsernille, jossakin vaiheessa tulee usein vastaan sertifiointivaatimuksia ja auditointeja”, Kaartinen arvioi.

Viime aikoina on ollut kysyntää esimerkiksi ESG-yritysvastuusertifioinnille (ESG = Environmental, Social and Governance practices).

”Kyseessä on yritysvastuun eri aspekteja yhdistävä paketti, jota varten voidaan tehdä auditointeja monenlaisissa yrityksissä. Tämä on nyt yleistymässä”, Kaartinen kertoo.

kuva
”Sertifioidun prosessin on oltava sellainen, että sillä pystytään tuottamaan vaatimustenmukaisia tuotteita”, SGS Fimko Oy:n liiketoimintapäällikkö Harri Kaartinen kertoo.
KUVA: SGS

Tuotantolinjoja tarkastetaan

Konepajoilla ja muissa metallialan yrityksissä monet keskeiset sertifioinnit liittyvät tuotteiden laatuun.

Myös tuotantoprosesseja voidaan sertifioida. Silloin auditointi kohdentuu enemmän teknisiin yksityiskohtiin kuin johtamisjärjestelmien sertifioinneissa.

”Näissä tapauksissa sertifiointia hakeva toimija on jollakin tavalla kuvannut prosessinsa ja sen, miten prosessi täyttää sertifioinnin vaatimukset. Sitten SGS menee paikan päälle katsomaan, ovatko laitteet ja raaka-aineet ja muut tekijät asianmukaisesti hallinnassa.”

”Jos on kyse hitsausprosessista, SGS:n sertifiointi on monesti linkitetty auditoitavan yrityksen ISO 9001 -sertifiointiin. Ilman tätä linkkiä SGS voi kyllä sertifioida prosessin, mutta ei akkreditoidusti”, Kaartinen linjaa.

”Sertifioidun prosessin on oltava sellainen, että sillä pystytään tuottamaan vaatimustenmukaisia tuotteita.”

Sen sijaan tuotesertifioinneissa on kyse siitä, onko jokin tietty tuote sille asetettujen määräysten mukainen – usein valmistusprosessista riippumatta.

”Tuotteen valmistamiseksi käytettävien laitteiden on oltava turvallisia ja vaatimusten – kuten konedirektiivin – mukaisia, ja myös tämä voidaan varmistaa tarkastuksella. Turva-asiat olisi hyvä saattaa kuntoon viimeistään samalla kun tehdään muita sertifiointeja valmistusprosessille.”

Perinteinen TQM (Total Quality Management) on ollut laatutyön taustalla jo vuosikymmeniä, mutta nykyinen ISO 9001 laatujärjestelmästandardi on liiketoimintalähtöinen.

”ISO 9001 on isoin, kaunein ja suosituin standardi ja sertifiointi. Sitä SGS:ltä kysytään eniten”, mainitsee Kaartinen.

”Metallialan yrityksille taas halutaan yhä useammin myös esimerkiksi ympäristösertifikaatteja. Samaten kysytään erityisesti ISO 3834-2 -hitsausprosessisertifikaattia.”

Hitsaukset luotettaviksi

Hitsausprosessin laadunhallinta ja sertifiointi varmistavat, että tuotannon koko toimitusketju aina suunnittelusta lähtien on hoidettu ammattitaitoisesti ja systemaattisesti. Tällainen sertifiointi voidaan myöntää konepajoille, mutta myös esimerkiksi huoltoyrityksille tai tietyille rakennusalan yritysten työkohteille, joissa vaaditaan erityisen luotettavaa hitsausta.

Sertifikaatilla ISO 3834-2 varmistetaan, että hitsausprosessin täyttää kattavat laatuvaatimukset. Muita vaihtoehtoja ovat vakiolaatuvaatimusten sertifikaatti ISO 3834-3 sekä peruslaatuvaatimusten sertifikaatti ISO 3834-4.

Monet suuret yritykset ovat Kaartisen mukaan jo hankkineet tarvitsemansa sertifikaatit, mutta pienemmät toimijat tarvitsevat usein sertifiointeja alihankintatöitään varten.

”Konsultit usein avustavat pienyrityksiä näissä asioissa. Jos jokin yritys tuo EU-alueelle tuotteita esimerkiksi Kiinasta, voidaan tarvita tuotesertifiointeja ja erilaisia auditointeja. Tuotteelle kenties tarvitaan CE-merkintää.”

”Koska SGS toimii maailmanlaajuisesti, voimme suorittaa auditointeja lähes joka maassa. Monia sertifiointiin liittyviä palveluja voidaan tarjota ulkomaillakin paikallisin voimin”, Kaartinen vakuuttaa.

Teksti: Ari Mononen

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 4/2023

prometalli

mainos_1030Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »