mainos_1048

Lastuavat työkalut

Tuottavuus uudelle tasolle!

Lastuavien työkalujen valmistajat konsultoivat konepajoja yhä kokonaisvaltaisemmin

artikkelikuva: Tuottavuus uudelle tasolle!

Uuden sukupolven lastuavat työkalut vannovat innovaatioiden ja tuottavuuden kasvattamisen nimeen. Simo Luotonen Iscar Finland Oy:stä toteaa, että tuottavuuden teesit ovat sinänsä samanlaiset isossa ja pienessä konepajassa - lisätehoja pitää etsiä joka puolella herkeämättä kilpailukyvyn suojelemiseksi.

"Ennen pajoissa saattoi olla hyllyssä vähän kaikenlaisia lastuavia työkaluja, ikään kuin odottamassa mitä eteen tulee. Nyt korostuu selkeästi se, että työkaluja hankitaan tiettyyn tarkasti määriteltyyn tarpeeseen", Luotonen pohtii.

Myös pajojen lastuavat työkalut ovat osa Industry 4.0 -liikettä, jossa Internet of Things ja Internet of Systems saavat esineet viestimään keskenään - ja kaikki mitä voidaan automatisoida, myös automatisoidaan.

"Kysymys on pitkälti siitä, miten olemassa olevaa dataa hyödynnetään uudella tavalla erilaisten verkostojen avulla", Luotonen toteaa. "Digitalisaation myötä toimintaa pajoissa pystytään nopeuttamaan ja tehostamaan ja samalla virheiden määrä laskee."

Työkalut aina tallella?
Yhtenä esimerkkinä tästä Luotonen mainitsee työkalulogistiikan tai asset managementin kehityssuunnan, jonka avulla pajalla nähdään tulevaisuudessa ruutua vilkaisemalla, missä kriittiset työkalut ovat käytössä. Myös sirutetut työkalut voivat antaa tietoa esimerkiksi huoltotarpeista ja näin työseisokkeja voidaan välttää. Työkalujen hallinnassa varastoautomaatit, kuten ISCARin Matrix, auttavat pitämään logistiikan hallussa.

IMC, ISCAR Finlandin emoyhtiö, on maailman toiseksi suurin lastuavien työkalujen valmistaja, jolla on portfoliossa satoja tuhansia nimikkeitä. Luotonen toteaa ISCARin olevan alansa edelläkävijä uusien luovien ratkaisujen tekijänä ja koneistuksen asiantuntijana. Yhä enemmän ISCAR toimii myös luotetun neuvonantajan roolissa: esimerkiksi vuonna 2010 lanseerattu ISCAR Tool Advisor (ITA) -verkkopalvelu kehittyy jatkuvasti ja on auttanut pajoja löytämään juuri oikeanlaiset työkalut kuhunkin projektiin.

"Työkalukonsultointi on iso osa toimintaamme ja verkossa se perustuu siihen, että ITAan on yhdistettynä erilaisia tietojärjestelmiä kuten sähköiset luettelot ja tehontarvelaskurit." Kuvaan kuuluvat 2D- ja 3D-mallit tuotteista, mahdollisuus rakentaa tuotepaketteja sekä vielä erikseen tuotevideot.

Verkkokauppa ISCARilla on ollut Suomessa kymmenisen vuotta, mutta silläkin puolella on tulossa iso kehitysharppaus, Luotonen lupaa. "Lanseeraamme uuden, monikanavaisen alustan tänä vuonna."

Tiedolla johtaminen vaatii dataa
Entä sitten toiveet asiakasrajapinnasta? Millaisia vaatimuksia konepajat asettavat lastuaville työkaluille tänä päivänä? - Luotonen toteaa, että tuotteen helppokäyttöisyys on jo pitkään ollut iso myyntivaltti. "Toinen asia on joustavuus, eli eri toimijoiden yhteistyö läpi ketjun." Ajatus on, että työkaluntoimittaja tuntee parhaiten oman alansa työvälineet ja pystyy hakemaan yhdessä paikallisen asiantuntijan (esimerkiksi menetelmänsuunnittelija) kanssa tehokkaimmat työstömenetelmät.

Luotosen mukaan viime vuosien keskustelut asiakkaiden kanssa paljastavat myös sen, että pajojen toiminnassa ollaan hyvää vauhtia siirtymässä täysiveriseen tiedolla johtamiseen. Arvailun määrä vähenee, kun päätöksen takana on numeerista tietoa.

"Tiedolla johtamisen määrä kasvaa koko ajan, se vaatii päättäjiltä perehtymistä kustannuslaskentaan. Onneksi pystymme avustamaan niiden kanssa asiakasta."

Hänen mukaansa ennen kysymys oli vielä siitä, että kun haluttiin vastata kysyntään, niin ostettiin uusi kone ja toivottiin sen kannattavan. Nyt kaikki hankintaan liittyvät asiat on mietitty perusteellisesti läpi hyvissä ajoin - sen lisäksi, että tiedetään mitä kertainvestointi kustantaa, tiedetään etukäteen jo myös esimerkiksi koneistusajat ja -kulut.

Rohkeus vakiona, ei lisävarusteena
Tiedon rinnalle Luotonen kaipaa rohkeutta. Globalisaation herkeämätön pyöritys vaatii rohkeita avauksia suomalaisilta pajoilta, joiden menestysresepti ei voi olla perusbulkin vääntämisessä niin kuin aina ennenkin. Esimerkiksi erikoistyökalujen vallankumous merkitsee sitä, että konepajoille avautuu tuottavia uusia mahdollisuuksia, kunhan niihin vain uskalletaan tarttua.

"On investoitava uuteen, ennen kuin on liian myöhäistä. Haastavat ajat eivät ole menossa mihinkään, mutta uskaltamalla tarttua uuteen on mahdollista menestyä. Tuotantoa pitää kehittää jatkuvasti eikä vain kriisin hetkellä", Luotonen pohtii suomalaisen metalliteollisuuden tulevaisuutta. "Panostamalla tuottavuuteen tehdään rahaa panostaa kaikkeen muuhunkin."

Aivan keskeisenä menestystekijänä Luotonen pitää kuitenkin henkilöstöä. "Ihminen on keskiössä missä tahansa toiminnassa, sitä ei pidä unohtaa. Digi ei sinänsä tuota yksinään mitään, vaan ihmiset, joita se palvelee. Konepajoilla on paljon inhimillistä potentiaalia ja sen myötä paljon mahdollisuuksia kehittyä ja omaksua uusia ratkaisuja", hän linjaa.

Fiksu saa tilauksen
Seco Tools Oy on toinen merkittävä konepajojen "hovihankkija", joka toimittaa korkealaatuisia työkaluja metalliteollisuudelle. Olli Järvinen Seco Toolsista kertoo, että yrityksen tuoteportfolio koostuu laajasta valikoimasta ratkaisuja sorvaukseen, jyrsintään, poraukseen ja kierteytykseen.

"Eri nimikkeitä meillä on yli 30 000", Järvinen kertoo.

Järvisen mukaan pajat panostavat työkaluihinsa yksinkertaisesta syystä: suojellakseen kilpailuetuaan. "Nyt ollaan maailmassa, jossa se toimija, jolla on fiksuimmat työkalut, saa sen tilauksen ja muut eivät saa", Järvinen toteaa ja jatkaa, että siksi yhä tärkeämmässä asemassa ovat erikoistyökalut, joita Seco on toimittanut lähes 30 000 erilaista.

Ainoastaan laatu ja nopeus voivat toimia suomalaisen pajan kilpenä taistelussa halvemman työvoiman maita vastaan. "Konepajatöiden siirtyminen muihin maisemiin on nykyään niin vaivatonta, sen verran kovaksi on globaali kilpailu mennyt", Järvinen pohtii.

Valitse paras vaihtoehto
Fiksu toimija etsii kilpailuetua "älypajasta", jossa oikeiden työkalujen oikea-aikainen käyttö on enemmän kuin puoli voittoa. Seco Tools auttaa asiakkaitaan optimoimaan työkalujen valintaa ja käyttöä Seco Tools MyPage -ratkaisulla, johon kuuluu valintakone Seco Suggest.

"MyPage on toiminut nyt kolme vuotta ja siihen on panostettu valtavasti. Kaikki tieto löytyy yhdestä ja samasta portaalista ja on kätevästi asiakkaiden käytettävissä", Järvinen kuvailee.

Järvisen mukaan konepajat arvostavat työkaluhankinnassa laadun lisäksi toimitusvarmuutta. "Olemme huomanneet, että saatavuus on erittäin ratkaiseva asia. Tänä päivänä varastoinnin minimoiminen on niin yleinen trendi, että toimitusvarmuuden rooli vastaavasti korostuu."

Työkalun kylkeen toimitetaan aina ne palvelut, jotka asiakas kulloinkin tarvitsee. Ideana on myydä työkaluja ja toimittaa luotettavuutta, kuvailee Järvinen. "Kuvaan kuuluu, että meillä on yhdeksän kenttämyyjää, joilla on kaikilla omakohtaista kokemusta koneistamisesta."

Hiljaisesta tiedosta kiinni
Järvinen uskoo, että koneistuksessa ne suuret keksinnöt - liittyen mm. nopeuteen tai pinnoituksiin - alkaa olla jo nähty, mutta edistysaskelia tehdään silti koko ajan. "Samalla automaation rooli pajoilla tulee kasvamaan jatkuvasti."

Järvinen on hiukan huolissaan kaikesta siitä hiljaisesta tiedosta, joka ollaan vaarassa menettää, kun moni kova tekijä suuntaa lähiaikoina eläkkeelle.

"Pajoilla on iso haaste siinä, että miten hiljainen tieto saadaan talteen ja onnistuneesti uuden sukupolven käyttöön." Sinänsä hän pitää "nuorennusleikkausta" erittäin tervetulleena asiana, kunhan vain osaamispuolella ei tarvitse lähteä nollasta liikkeelle.

"Pajoilla mennään koko ajan kohti vaativampien kappaleiden valmistusta, jolloin ammattitaidon ja välineiden on oltava kohdallaan. Mutta ne ovat juuri ne haastavimmat projektit, jotka tuovat isoimmat rahat taloon", hän summaa.

Teksti: Sami J. Anteroinen
Kuva: Pixabay

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 1/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »