mainos_1048

Pintakäsittely

Tehokkuutta pintakäsittelyyn

artikkelikuva: Tehokkuutta pintakäsittelyyn

KUVA: SUOMEN LEVY

Metalliteollisuuden tuotteita pintakäsitellään maalaamalla lähinnä kahdesta syystä, korroosiosuojan saamiseksi sekä ulkonäkösyistä. Menetelminä käytetään perinteistä märkämaalausta ja jauhemaalausta. Maalatuissa tuotteissa maalipinnan ulkonäön merkitys kasvaa koko ajan. Maalien ympäristöystävällisyys ja sen tuomat vaatimukset ovat myös kasvaneet, samoin maalauksen elinkaariajattelu.

Märkämaaleja myydään korroosionestomaalaukseen valtakunnallisesti huomattavasti enemmän kuin jauhemaaleja. Yhä enemmän ja enemmän varsinaisen korroosionestomaalauksen lisäksi metallituoteteollisuudessa korostuvat ulkonäölliset ratkaisut, mikä suosii jauhemaalausta.

Jauhemaalaus lisääntyykin nopeasti, koska sillä on monia etuja, kuten ympäristöystävällisyys, maalipinnan tasalaatuisuus, nopeat läpimenoajat ja pieni maalin hukkaprosentti märkämaalaukseen verrattuna.

Viime kädessä on myös niin, että raha ratkaisee, ja jauhemaalaus on kustannustehokas ratkaisu moneen tarpeeseen. Jauhemaalauksen maalaushinta neliötä kohti on usein huomattavasti alhaisempi kuin märkämaaleilla.

kuva
KUVA: SUOMEN LEVY OY

Ympäristöystävällisyys edellä

Ympäristömääräysten kiristyminenkin suosii jauhemaaleja, koska niistä ei tule haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOCpäästöjä. Sen lisäksi jauhemaalauksessa ohiruiskutettu jauhemaali pystytään kierrättämään, eli päästään 90–95 prosentin maalinkäyttösuhteeseen, joten maalijätettä ei juurikaan synny toisin kuin märkämaalauksessa.

”Jauhemaalit ovat kehittyneet paljon ja eri vaihtoehtoja on todella paljon tarjolla.

Märkämaaleissakin pyritään kohti liuotteettomia ja vesipohjaisia maaleja, joissa on aiempaa pienemmät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-kaasujen päästöt.

”Metalliteollisuuden käyttöön soveltuvia märkämaaleja on saatavilla liuotinohenteisista vesiohenteisiin, jolloin maalauksen VOC-päästötkin vaihtelevat runsaista lähes nollaan. Jauhemaaleilla se kuitenkin on nolla koko ajan”, Teknos Oy:n myyntipäällikkö Harry Kouri toteaa. Teknos on globaalisti toimiva suomalainen maalinvalmistaja.

kuva
KUVA: SUOMEN LEVY OY

Jauhemaalauksen käyttöalue laajentunut

”Jauhemaalaus lisääntyy koko ajan myös siksi, että jauhemaaleilla on jo kokemuksen kautta tunnistettuja maalausjärjestelmiä erilaisiin rasitusluokkiin. Maalauksen korroosiokestävyyden parantamiseksi on ryhdytty rakentamaan parempia monikerrosjauhemaalausjärjestelmiä sekä jauhemaaleista paremmin korroosiorasitusta sekä sääoloja kestäviä maaleja”, Kouri sanoo.

Jauhemaalauksen kokenut edelläkävijä, Suomenselän Jauhemaalaus Oy:n toimitusjohtaja Jouni Neste korostaa myös jauhemaalauksen kehitystä. Suomenselän Jauhemaalaus on tehnyt jauhemaalausta jo vuodesta 1988 lähtien.

”Jauhemaalit ovat kehittyneet paljon ja eri vaihtoehtoja on todella paljon tarjolla. Enää emme oikeastaan törmää ollenkaan siihen, että jauheella ei voisi maalata jotakin. Lähestulkoon aina löytyy olemassa oleva rinnakkaisspesifikaatio, jolla voidaan korvata aiempi märkämaalaus”, Neste toteaa.

Tuotannon läpimenoaika on tärkeä kustannustekijä, ja jauhemaalaus on hyvin nopea prosessi.

”Kun kappale laitetaan jauhemaalauslinjalle, sen voi nostaa pois kolmen tunnin päästä. Kun se on jäähtynyt, se on saavuttanut maksimilujuutensa ja on lähetysvalmis. Jauhemaalilla saadaan ohuemmalla kalvolla sama kestävyys kuin märkämaalilla. Automaatissa voi olla samaan aikaan käytössä esimerkiksi12 maaliruiskua. Maalattava kappale menee 3D-mallintavan kennoston läpi ja suihkut liikkuvat sen mukaan”, Neste kuvailee.

Jauhemaalaus sopii myös isoille kappaleille. Suomenselän Jauhemaalauksella on kolme eri jauhemaalauslinjaa käytössä: automaattimaalauslinja, isojen kappaleitten panostustyyppinen linja sekä painavien kappaleiden panostuslinja.

”Elinkaariajattelun lisääntyminen on vahva trendi maalausalalla.

”Aluksi maalasimme 20–30 kilon kappaleita ja nyt maalaamme aina neljään tuhanteen kiloon saakka. Olemme tehneet paljon erikoisspesifikaatioita myös offshore-hankkeisiin meneville tuotteille veden alle ja päälle. Pinnoitamme jauhemaalauksella myös hyvin erikoisia tuotteita, kuten alumiinivaluja”, Neste kertoo.

Elinkaariajattelu lisääntynyt

Elinkaariajattelun lisääntyminen on vahva trendi maalausalalla. Asiakkaat hakevat laadukkaita ja kestäviä pintoja.

”Olen ollut kauan alalla, ja ennen maalaus oli vähän sellainen välttämätön paha asiakkaille. Se oli viimeinen vaihe prosessissa ja kaikilla tehtailla oli jonkinlainen oma maalaamo. Nykyisin maalaamot ovat laatujärjestelmissä ja sertifikaateissa, koska asiakkaat edellyttävät sitä. Kaikki isot yritykset Suomessa vaativat niitä. Meilläkin on ollut jo vuosia laatuja ympäristöjärjestelmät”, Neste kertoo.

Kourin mukaan maalaamista halutaan nykyään tehdä aiempaa suunnitelmallisemmin. Tuotteet menevät johonkin käyttöympäristöön ja niille asetetaan pidempi käyttöikäodotus, osittain siksi, että pinnoitevaurioiden huoltomaalauskustannukset ovat kalliita.

”Monissa yrityksissä rakennesuunnittelu ja koko maalausjärjestelmän suunnittelu lähtevät nykyisin siitä, että saataisiin pidennettyä sitä ensimmäistä huoltomaalauksen ajankohtaa ja lopullista käyttöikäodotusta”, Kouri kertoo.

Hän peräänkuuluttaa tuotannon tehokkuuden parantamisen ja maalauksen hallinnan kehittämisen tarvetta. Tuotannon tehokkuus paranee, kun samalle päivälle saadaan enemmän kappaleita maalattua samalla maalimäärällä.

”Tällöin puhutaan myös ripustustekniikasta, maalauksen hallinnasta ja ammattitaidosta myös tuotannon ohjauksessa maalauslinjalla. Tällä puolellakin on yrityksiä, jotka konsultoivat maalausprosessin tehostamista, johon liittyy kappaleiden ripustaminen ja tarkka asemointi sekä apu varsinaisen maalaustyön tehostamiseen ja tuottavuuden nostamiseen”, sanoo Kouri.

kuva
Käsitoimisella jauhemaalauspistoolilla suoritettavaa jauhemaalausta ulkosijoitukseen meneville verhoilulevyille.
KUVA: TEKNOS OY

Koulutusta tarvittaisiin enemmän

Nesteen mukaan jauhemaalausalan koulutus on varsin heikoissa kantimissa Suomessa.

”Ainakaan täällä Pirkanmaan seudulla ei ole julkista koulutusta, jossa opetettaisiin tehokkaasti jauhemaalausprosessia oppilaitoksessa. Koulutus on laite- ja maalintoimittajien varassa. Pari vuotta sitten oli tilanne vielä niin heikko, että ainoa opetuskirjallisuuskin tuli suomalaiselta maalintoimittajalta. Mekin koulutamme jauhemaalarit itse. Meillä on juuri alkamassa taas oma koulutus. Tässä olisi mielestäni markkinarako tarjolla koulutustarjoajalle”, Neste vinkkaa.

Kouri toteaa, että Suomessa on kyllä teollisen pintakäsittelyn koulutusta, mutta ihan puhtaasti jauhemaalaukseen kohdistettua koulutusta ei täällä ole muutamia yksittäisiä kurssituksia lukuun ottamatta. Suurena ongelmana on se, että koulutettavia on työvoimapulan vuoksi vaikea löytää siinä määrin kuin kentällä olisi tarpeita.

Robottimaalaus ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen lisääntyvät

Työvoimapula johtaa osaltaan siihen, että yritykset panostavat yhä enemmän automatisaatioon ja robotiikkaan.

”Robottimaalaus on lisääntynyt ja tulee edelleen lisääntymään tosi paljon teollisuudessa. Tärkeä tekijä sille on työvoimapulan lisäksi se, että pidempien sarjojen lisääntyessä on maalausta pystytty myös automatisoimaan ja ohjelmointi on aiempaa helpompaa ja nopeampaa tehdä”, Kouri toteaa.

Virtuaalitodellisuuden hyväksikäyttö tekee myös tuloaan alalle. Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää sekä robottien ohjelmoimisessa että uusien osaajien koulutuksessa. Tämä helpottaa ja nopeuttaa oppimista.

Teksti: Jari Peltoranta

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 1/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »