mainos_1048

Teollisuusvalaistus

Hyvä teollisuusvalaistus edellyttää kunnollista suunnittelua

artikkelikuva: Hyvä teollisuusvalaistus edellyttää kunnollista suunnittelua

Kuva: Pixabay

Tuotantolinjojen ja muiden teollisuustilojen valaistus voi vaikuttaa tuottavuuteen ja työturvallisuuteen. Samalla uuden tekniikan sovellukset kenties auttavat parantamaan merkittävästi valaistusratkaisujen energiatehokkuutta ja siten pienentävät energiakustannuksia. Monet teollisuusympäristöt ovat kuitenkin valaistuksen kannalta haasteellisia. Sopivien valaisimien valintaa ja sijoittelua on siis syytä harkita huolella.

Valaisimilla on teollisuudessa monenlaisia tehtäviä. Valaistuskohteet voivat ulottua kokonaisen kokoonpanohallin valaistuksesta aina pienempien tuotantoyksiköiden valaistukseen, tuotetestauksen tiloihin sekä laadunvalvontaan. Pihoilla taas tarvitaan tehokasta aluevalaistusta.

Kun asiat nähdään paremmin ja selvemmin, henkilöstö voi keskittyä paremmin, jolloin virheet työnteossa vähenevät. Toisaalta valaistuksen olisi hyvä olla myös ympäristöystävällistä ja taloudellista.

Markkinoilla on monentyyppisiä innovatiivisia valaistusratkaisuja, jotka täyttävät käyttötilanteiden vaatimukset. Valaisimilla voidaan parantaa laatua, tuottavuutta, työhyvinvointia ja turvallisuutta.

Välttämättä kaikki valaisintyypit eivät sovellu kaikkiin teollisuusympäristöihin. Varsinkin raskaan teollisuuden laitoksilla esiintyy korkeita lämpötiloja, pölyisyyttä ja räjähdysvaarallisia kohteita. Tällaisiin paikkoihin on usein asennettava erikoisvalaisimia. Niin ikään on pohdittava sekä itse valaisimien että myös työtilojen suojauksia.

Teollisuusvalaistuksessa on siis paljon työsarkaa ammattitaitoisille valaistussuunnittelijoille.

Ympäristön olosuhteet vaikuttavat valaisimiin

Perinteisesti valaisimia on asennettu hallien kattoon, mutta se ei ehkä ole ainoa tai paras vaihtoehto. Valaisimia on ehkä hyvä sijoittaa myös lähelle työpisteitä, tai sitten korkeisiin valaistusmastoihin. Oleellista on saada riittävästi valoa juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

”Teollisuusvalaistuksessa on syytä käyttää tehokkaita ja vaikeissakin ympäristöolosuhteissa toimivia valaisimia”, muistuttaa valaisimia ja valaistusratkaisuja toimittavan LEDVANCEn myyntipäällikkö Timo Vinnari.

”Esimerkiksi likaantuminen ja lämpö voivat vaikuttaa valaisimien toimivuuteen.”

Vinnarin mukaan joihinkin käyttösovelluksiin saattaa olla vaikeaa löytää vaikkapa riittävän hyvin lämpöä kestäviä teollisuusvalaisimia.

”Muun muassa paperitehtailla valaisimet voivat joutua kestämään jopa +100 °C:n lämpötiloja sekä kosteutta ja likaantumista. Esimerkiksi LED-lamput tyypillisesti kestävät paremmin kylmyyttä kuin kuumuutta.”

”Loisteputkia käytetään edelleen paljon teollisuusvalaistuksessa, usein isoina ryhmiä hallien katoissa. Toisaalta loisteputket ovat jäämässä pois käytöstä muutaman vuoden kuluttua EU:n energiatehokkuussäädösten takia.”

”Kuitenkin LED-ratkaisut kehittyvät koko ajan paremmiksi, ja jo nyt monet LED-lamput toimivat hyvin noin +50 °C:n lämpötiloissa. Erikoismallit kestävät ainakin +90 °C:n lämpöä”, Vinnari vakuuttaa.

Valotehoa tarvitaan

Myös suurpainenatriumlamppuja ja monimetallilamppuja käytetään yhä useissa teollisuuslaitoksissa. Ylipäätään purkauslamput ovat edelleen hyviä ja toimivia vaihtoehtoja.

”Tällaisilla lampuilla saadaan aikaan suuria valotehoja. Lamput voivat olla jopa 2000 watin tehoisia ja ne soveltuvat myös aluevalaistukseen”, Vinnari kertoo.

”Kaikkia tällaisia lamppuja ei vielä ole mahdollista korvata LED-sovelluksilla. Esimerkiksi natriumlamput ovat fyysisesti pienikokoisempia kuin vastaavan tehoiset LED-ratkaisut. Tästä syystä LEDejä ei välttämättä voida asentaa korkeisiin olemassa oleviin valaistusmastoihin, koska silloin muun muassa tuulikuorma voisi aiheuttaa ongelmia.”

”Kehitystyö LED-lamppujen osalta kuitenkin jatkuu, ja jo nyt uudet valaisinasennukset ovat suurimmalta osin LED-pohjaisia.”

Valaistussuunnittelu ratkaisee kuitenkin paljon. Valaisimien oikea sijoittelu on otettava huomioon.

”Kaikkia valaisimia ei aina tarvitse asentaa nimenomaan kattoon. Energiatehokasta valaistusta saadaan toki aikaan parantamalla valaisimien rakennetta, mutta myös suunnittelemalla asioita etukäteen ja sijoittamalla oikeat valaisimet oikeisiin paikkoihin, kenties vielä oikealla tavalla ohjattuina”, korostaa Vinnari.

Valaistuksen ohjauksessa voidaan soveltaa esimerkiksi päivänvaloautomatiikkaa.

”Teollisuusympäristöissä on kuitenkin otettava turvallisuuskysymykset huomioon, joten tiloja ei ehkä voida pitää ainakaan täysin pimeinä. Valotehoja voidaan toki monesti vähentää muun muassa varastotiloissa ja kokonaan automatisoiduilla tuotantolinjoilla.”

kuva
Kuva: Unsplash

Valaistus vähentää vaaroja

Tuotantolinjoilla valaisimia joudutaan ehkä suojaamaan jollakin tavalla. Itse valaisinta on kenties suojattava likaantumiselta, mutta myös tuotantotilaa on joskus suojattava valaisimen mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvilta sirpaleilta.

”Varsinkin elintarviketeollisuudessa on varmistettava, että valaisimesta ei irtoa mitään sirpaleita ruokatuotteiden joukkoon”, Vinnari tähdentää.

”Suojauksia tarvitaan usein myös kemianteollisuudessa, missä saattaa olla räjähdysvaarallisia tiloja. Silloin valaisimet on valittava suojausluokitusten perusteella.”

Vinnari muistuttaa, että hyvä ja tehokas valaistus vähentää osaltaan työntekijöiden tapaturmariskiä teollisuuskohteissa.

Vanhanmallisten valaisimien rikkoutumisen vaaraa voitiin vähentää esimerkiksi ylipaineventtiileillä. LED-lamput eivät yleensä menekään rikki kovin herkästi.

”LED-ratkaisuissa on myös se hyvä puoli, että niillä voidaan saada merkittävää energiansäästöä. Tyypillisesti LEDien käyttöönotolla päästään vähintään 50 prosentin säästöihin aikaisempaan järjestelmään verrattuna. Jos lisäksi asennetaan valaistuksenohjausjärjestelmä, energiansäästö voi olla jopa 70 – 80 prosenttia”, Vinnari sanoo.

”Nykypäivänä LED-lamput ovat kehittyneet jo varsin hyviksi. Ne soveltuvat käyttöön jopa 90 – 100 prosentissa kaikista tilanteista”, arvioi Vinnari.

Teksti: Ari Mononen

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 2/2024

prometalli

mainos_1074Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »