mainos_1048

Investoinnit & raaka-aineet

Uusia koneita tuotantolinjoille

artikkelikuva: Uusia koneita tuotantolinjoille

Monilla konepajoilla suunnitellaan koneiden uusimista tai vähintään olemassa olevien laitteiden modernisointia. Investointeja on hyvä suunnitella pitkäksi aikaa eteenpäin - jo siksikin, että alkava nousukausi on pidentänyt monien koneiden toimitusaikoja.

Suomen taloudessa oli 2010-luvulla monta peräkkäistä negatiivisen kasvun vuotta.

Nyt suhdanteet ovat taas kehittymässä parempaan suuntaan. Muun muassa Handelsbankenin tuoreen ennusteen mukaan vuonna 2017 alkanut kasvu kantaa myös tuleville vuosille 2018-2019, ja euroalueen talouskasvu vaikuttaa todennäköisesti positiivisesti myös Suomen vientinäkymiin. Inflaatio voi hieman kiihtyä, mutta toisaalta työllisyyden ja teollisuuden kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan.

Talouden kehitys on lisännyt konepajojen kiinnostusta tuotantolinjojen uudistamiseen.

Suomessa kannattaa tehdä investointeja
Pitkän laskusuhdanteen aikana konepajat Suomessa investoivat uusiin laitteistoihin varovaisesti. Sen sijaan tuotantolinjoja pidettiin toimivassa kunnossa pienemmillä investoinneilla.

”Suomalaisilta toimijoilta edellytetään joustavaa kapasiteetin hallintaa, selkeää tuoterakennetta ja lyhyitä toimitusaikoja. Lisäksi perusinvestointeihin on panostettava riittävästi”, Lumon Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen linjasi ’Tulevaisuuden tehdas’ -tapahtumassa vuoden 2017 lopulla.

Kinnusen mukaan valmistavan teollisuuden tuotantolinjat on syytä pitää jatkossakin Suomessa, koska täällä osaamisen taso on korkea ja yhteiskunnan rakenteet vakaita. Kaikki alan asiantuntijatkaan eivät tätä aina ymmärrä.

”Valmistus voi olla monesti jopa edullisempaa Suomessa. Onnistuminen vaatii riittäviä volyymeja ja tuotantoprosessin kehittämistä. Tarvitaan myös hyvää logistiikan hallintaa”, Kinnunen totesi.

Moderneja koneita ja entisten päivityksiä
Uusiin koneisiin investoiminen voi parantaa konepajan mahdollisuuksia tehdä entistä vaativampia ja monipuolisempia töitä. Konekannan uusiminen voi tuoda pajalle uusia ja uudenlaisia asiakkaita.

Toinen yleinen investointiperuste on tuotannon laadun parantaminen. Uusi kone vaatii vähemmän huoltoa kuin vanha - ainakin ensi alkuun - ja siihen löytyy tarvittaessa helpommin varaosia kuin vuosikymmeniä sitten valmistettuun koneeseen. Tosin entisaikaan monet tuotantolaitteet tehtiin rakenteeltaan vankemmiksi kuin nykyaikaiset digitalisoidummat ja herkemmät laitteistot.

Monesti tuotantolaitteistoa ei tarvitse vaihtaa kokonaan, vaikka laitteita haluttaisiinkin muuttaa nykyaikaisemmiksi. Helpoimmissa tapauksissa riittää ohjelmiston tai ohjausjärjestelmän päivittäminen, varsinkin jos laitteet ovat hyväkuntoisia ja suhteellisen uusia.

Laajempia muutoksia tarvitaan muun muassa silloin, kun konepajan hydrauliikkapohjaiset tuotantolaitteet halutaan vaihtaa servotekniikkaan perustuviksi koneiksi. Muutos voi olla perusteltu, jos koneisiin tarvitaan aiempaa monipuolisempia liikeratavaihtoehtoja tai enemmän kiihdytys- ja jarrutusmahdollisuuksia. Lisäksi servopohjaiset koneet ovat pneumaattisiin verrattuina hiljaisempia, vaativat keskimäärin vähemmän huoltoa ja ovat tarvittaessa helpommin päivitettävissä. Näistä syistä servokoneet ovat konepajojen linjoilla usein kustannustehokkaampia kuin pneumatiikkaan perustuvat laitteistot.

Nykyajan teknologiaa
Paljolti investointitarpeet riippuvat myös siitä, millaisesta konepajasta on kyse. Jos pajalla on paljon alihankintatöitä, tuotantolaitteilla pitäisi voida tehdä töitä monipuolisemmin kuin jos valmistetaan lähinnä tietynlaisia osia jatkuvasti ja suurina sarjoina.

Nykypäivänä monet myös pohtivat automatiikan ja valmistusrobottien osuuden lisäämistä tuotantolinjoilla. Välttämättä roboteilla ei haluta - eikä ehkä voidakaan - korvata työntekijöitä, vaan kenties varmistaa työstön tasainen laatu jossakin erityisen hankalassa työvaiheessa.

Aina ei tarvita lisää robotiikkaa, sillä tuotantoa voi kehittää uuden tekniikan avulla muutenkin. Hyödyntämällä ohjausohjelmistoja ja nykyaikaista IoT-teknologiaa (Internet of Things) konepajan tuotantolinjan eri koneita voidaan kytkeä tietoverkkoon ja saada ’älykkäät’ työstö- ja muut koneet kommunikoimaan keskenään. Silloin valmistettava tuote saadaan juohevasti siirrettyä yhdestä työvaiheesta seuraavaan, mikä osaltaan nopeuttaa ja tehostaa linjan tuotantoa.

Kysyntä pidensi toimitusaikoja
Toki myös robottien määrän lisääminen tuotantolinjoilla yleensä nopeuttaa valmistusta. Esimerkiksi joillakin konepajoilla Suomessakin on päädytty ratkaisuun, jossa automatisointia ja robotiikkaa lisäämällä on voitu siirtyä tuotannossa yhdestä vuorosta kolmeen vuoroon. Työntekijät vastaavat valmistuksesta yksivuorotyön työajan puitteissa, minkä jälkeen automaattikoneet hoitavat kaksi seuraavaa työvuoroa.

Tällainen ratkaisu voi olla investointina kallis, mutta sen avulla saadaan tarvittaessa lisättyä tuotantoa nopeasti, kun linja on toiminnassa koko ajan. Tämä voi olla tärkeä kilpailutekijä konepajalle, jos asiakkaat usein tilaavat lisää tuotteita lyhyillä varoitusajoilla.

Lisäksi robotteja käytetään nykyään konepajaja muussa teollisuudessa esimerkiksi sellaisissa liukuhihnatöissä, jotka ovat ihmisille vaarallisia tai hankalia ja joissa tarvitaan erityistä tarkkuutta ja kestävyyttä. Jos robotti kytketään konenäköjärjestelmään, sen avulla voidaan myös hoitaa valmistettujen kappaleiden laadunvarmistusta.

Monissa tapauksissa ihminen ja robotti voivat toimia tuotantolinjalla työparina. Silloin kuitenkin on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Uusien tuotantolaitteiden saaminen konepajan tuotantolinjalle ei välttämättä onnistu aivan käden käänteessä, vaikka suunnitelmat olisivatkin valmiina. Konepajayrittäjien mukaan ainakin joidenkin koneiden toimitusajat ovat suhdanteiden paranemisen takia olleet pitkiä jo ainakin vuoden 2017 alkupuolelta lähtien. Jos tuotannon uusista koneista tehdään tilaus nyt, niiden toimitus saattaa venyä vuodenvaihteen 2018-2019 tienoille.

Teksti: Merja Kihl ja Ari Mononen
Kuvat: Pixabay

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 2/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »