mainos_494

Hitsaus
Savu- ja pölynkäsittely
Työ- ja koneturvallisuus
Työkalut ja tarvikkeet

Pure Stream vähentää altistumista hitsauksen savukaasuille

artikkelikuva: Pure Stream vähentää altistumista hitsauksen savukaasuille

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että runsas altistuminen joillekin hitsaussavukaasujen aineosille voi aiheuttaa hengitystievaivoja ja syöpää. Jo nyt eri maissa on olemassa kansalliset säädökset, jotka määrittävät savukaasupäästöjen ja tiettyjen hitsaajan terveydelle erityisen vaarallisten aineiden sallitut altistusrajat (PEL). Esimerkiksi Ranskassa savukaasupäästöjen PEL-arvoksi on määritelty 5 mg/m3, ja Cr6+:n PEL-arvo on 1 μg/m3. Raja-arvot kuitenkin vaihtelevat merkittävästi maittain.

Hitsaussavukaasun koostumus ja määrä vaihtelevat käytettyjen lisäaineiden mukaan, mutta niihin voi olla vaikutusta myös metallin laadulla ennen hitsausta (ruoste, kattilakivi, öljy, maali, liuottimet). Lisäksi savukaasujen koostumus ja määrä voivat vaihdella hitsausprosessista, valokaaren siirtymistavasta, hitsausparametreista ja käytettävän suojakaasun tyypistä sekä muista tekijöistä johtuen. Työntekijöiden turvallisuuden vuoksi työnantajien on varmistettava, etteivät työntekijät altistu hitsaussavukaasuille yli raja-arvojen ja että arvot pysyvät PEL-määritysten mukaisina. Jos työnantaja epäilee työntekijöiden liiallista altistumista, työnantaja voi etsiä keinoja hitsauksesta syntyvien savukaasujen minimoimiseksi ja/tai varmistaa riittävän savukaasunpoiston.

Lincoln Electric on hitsauslaitteiden ja kulutustarvikkeiden johtava ja asiantunteva valmistaja, joka tarjoaa tietoa ja sopivia ratkaisuja hitsaussavukaasujen vaikutusten vähentämiseen.

Lincoln Electric markkinoi ratkaisujaan nimellä Pure Stream. Tämä räätälöity paketti sisältää useita ratkaisuja hitsaussavukaasuille altistumisen vähentämiseksi. Näihin kuuluu hitsaajan riittävä suojaaminen, kuten savukaasunpoisto hitsauspisteessä tai suodattimin varustetut hitsausmaskit. Pure Stream sisältää myös useita muita ratkaisuja yrityksille, jotka ovat valmiita harkitsemaan uudelleen joitakin tuotantoprosessinsa osia.

- Oletko valmis muuttamaan hitsausparametreja?
- Oletko valmis muuttamaan hitsausprosessia?
- Oletko valmis vaihtamaan hitsauksessa käytettäviä lisäaineita?
- Oletko valmis investoimaan ilmankäsittelyratkaisuihin?

 Vastauksista ja asiakkaan toiminnan muutoksista riippuen Lincoln Electric tarjoaa muun muassa seuraavia ratkaisuja:  

  • Korkealuokkaiset MIG/MAG-laitteet, joiden synergiset asetukset ja valokaaren siirtymistavat ovat sellaiset, että laitteet muodostavat vähemmän savukaasuja.
  • Vain vähän savukaasuja muodostavat hitsauslisäaineet tiettyihin käyttötarkoituksiin.
  • Hitsauspuikot ja ydintäytelangat, joiden Cr6+ -päästöt ovat aiempaa pienempiä
  • Kattavat ilmanpuhdistusratkaisut

PURE STREAM tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden valita sopivin ratkaisu savukaasujen vähentämiseksi tuotannon rajoitukset huomioon ottaen.

Lisätietoja:
Lincoln Electric Nordic Finland
www.lincolnelectriceurope.com

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

prometalli, mainosSeuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »