mainos_1048

Hitsaus
Kunnossapito

Oikeanlainen hitsauskaasu voi vähentää roiskeita jopa 50 prosenttia

artikkelikuva: Oikeanlainen hitsauskaasu voi vähentää roiskeita jopa 50 prosenttia

Oikeanlaisella hitsauksen suojakaasulla on hyvin suuri vaikutus hitsauksen lopputulokseen ja tuotannon tehokkuuteen. Myös kaasuverkoston rakentaminen lisää tuottavuutta. Toisaalta hitsausprosessissa ja kaasuverkostossa voi olla oikeanlainen kaasuseos, mutta vanha verkosto saattaa vuotaa. Sen seurauksena kaasun sekaan pääsee epäpuhtauksia, mikä heikentää hitsauksen lopputulosta. Kaasuverkoston ylläpito vaatiikin säännöllistä huoltoa.

Hitsauksen lopputuloksen kannalta on hyvin suuri merkitys sillä, että asiakkaalla on valittuna tuotteen valmistamisen kannalta oikeanlainen suojakaasu ja toisaalta oikea kaasun seossuhde, jotta päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen esimerkiksi roiskeiden suhteen.

”Monessa metallipajassa on ongelmana se, että hitsausroiskeita joudutaan poistamaan hyvinkin paljon. Oikealla hitsaussuojakaasun valinnalla saadaan roiskeita vähennettyä ja sitä kautta lisättyä tuotantotehokkuutta. Meillä on ollut useitakin tapauksia asiakkailla, että oikean suojakaasun valinnalla on päästy todella merkittävään roiskeiden vähenemiseen, parhaimmillaan roiskeet ovat vähentyneet jopa 50 prosenttia”, Woikoski Oy:n myyntijohtaja Ville Mela toteaa.

Suojakaasun hiilidioksidipitoisuudella suuri merkitys

”Hitsaussuojakaasun hiilidioksidipitoisuudella on suuri merkitys riippuen tietysti siitä, mitä hitsataan. Jo oikean hiilidioksidipitoisuuden valinnalla vakiotuotteista päästään parempaan lopputulokseen ja tuotannon tehokkuuteen. Jos yritys on käyttänyt esimerkiksi suojakaasua, jossa on hiilidioksidia 25 prosenttia ja se voidaan vaihtaa esimerkiksi 18 prosenttia hiilidioksidia sisältävään suojakaasuun, eli hitsauskaasun hiilidioksidin määrää pudotetaan seitsemän prosenttiyksikköä, tällä voi olla tuotteen lopputulokseen merkittävä vaikutus roiskeiden osalta”, Mela kertoo.


On ollut tapauksia, että asiakkaan kaasunkulutus on tippunut jopa 20 prosenttia vuodessa, kun kaasuverkostossa olevat vuodot on saatu paikannettua ja korjattua. Verkoston huollon ansiosta hitsauksen laatu on parantunut samalla, kun hukkavuoto on tukittu, eli huollosta on saatu kaksinkertainen hyöty”, Woikoski Oy:n myyntijohtaja Ville Mela toteaa.

Pääsääntöisesti kaasuseosasiat ovat Melan mukaan kentällä aika hyvin hallussa. Menetelmätarkastukset ja koulutukset ovat menneet eteenpäin, mutta edelleenkin on parantamisen tarvetta.

”Meilläkin on oma asiantunteva ratkaisumyyntitiimi, joka mielellään auttaa asiakkaita näissä asioissa paikan päällä”, Mela sanoo.

Kaasun koostumuksen lisäksi keskeistä on oikeanlaisen hitsausmenetelmän valinta ja nykyaikaisten hitsauskoneiden käyttö.

”Näiden kahden kombinaatiolla päästään jo todella hyvään lopputulokseen laadussa ja tuotannon tehokkuudessa”, Mela toteaa.

”Hitsaussuojakaasun hiilidioksidipitoisuudella on suuri merkitys.

Kaasupulloista kaasuverkostoon

Kun metallipajan kulutus kasvaa sellaiselle tasolle, että kaasupulloja alkaa olla hallissa kymmenittäin, tuo kaasuverkoston rakentaminen ja hitsauksen järkeistäminen huomattavasti lisää tehokkuutta toimintaan. Kaasun syöttö tapahtuu pattereista tai säiliöstä verkostoa pitkin käyttöpisteeseen.

”Olemme päässeet jopa alle kahden vuoden takaisinmaksuaikoihin kaasuverkostojen toimittamisissa. Työaikaa säästyy ja samalla kaasuverkosto tuo kustannustehokkuutta. Pullon vaihto hitsauspisteestä ja täyden pullon tuominen varastosta vie yleisesti ottaen puolisen tuntia työaikaa, mikä säästetään, kun kaasuverkosto rakennetaan. Verkostolla on myös iso merkitys työturvallisuuden kannalta. Kun kaasupulloja ei tarvitse enää fyysisesti siirrellä, se ehkäisee kaatumisia tai muita työtapaturmia”, Mela sanoo.

Woikoski voi toimittaa kaasuverkoston käyttölaitteineen avaimet käteen -palveluna.

Sekä kaasusäiliötä että pattereita käytettäessä voidaan hyödyntää etävalvontaa, jolloin kaasun täydennystoimitukset voidaan toimittaa ennakoivasti oikeaan aikaan. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia kaasun riittävyydestä, vaan hän voi keskittyä ydintekemiseensä.

Kaasuverkosto vaatii ylläpitohuoltoa

Vaikka yrityksen kaasuverkostossa ja prosessissa olisi oikea kaasu valittuna, voi verkosto esimerkiksi vuotaa, jos verkosto on jo vanhempi, eikä tarvittavia huoltotöitä ole tehty.

”Vuotavaan kaasuverkostoon voi päästä ilmaa taikosteutta joukkoon, jolloin kaasu kontaminoituu epäpuhtauksien vuoksi. Eli kaasu ei ole enää sitä, mitä se pullosta tullessaan on, vaan sen koostumus muuttuu matkalla. Tämä taas vaikuttaa hitsauslaadun lopputulokseen ja tehokkuuteen. Siksi mekin teemme kuntokartoituksia asiakkaiden kaasuverkostoihin sekä kaasuverkostojen huoltoa ja kunnossapitoa”, Mela sanoo.

Asiakas saa paikan päällä tehdystä kuntokartoituksesta raportin, ja tarvittavat toimenpiteet ja muutokset sekä laitevaihdot, jotka pitäisi tehdä.

Asiakasyritys voi tehdä asiantuntevan palveluyrityksen kanssa kunnossapitosopimuksen, jonka mukaisesti verkosto käydään tietyin periodein tarkastamassa ja asiakas saa siitä tarkastuspöytäkirjan. Näin voidaan varmistua, että kaasuverkosto ja laitteistot toimivat siten kuin niiden kuuluukin toimia.

”Verkoston huollon ansiosta hitsauksen laatu on parantunut.

”Olemme käytännössä huomanneet, että monella konepajalla kaasuverkosto on jo vanha, eikä sitä ole välttämättä koskaan huollettu. Voi sanoa, että tämä on aika tyypillistä, varsinkin kun puhutaan yli kymmenen vuotta sitten rakennetuista tai tuoreemmistakin verkostoista, jos niihin ei ole tehty huoltosopimusta. Verkosto on aikanaan tehty, eikä sitä ole kukaan käynyt tarkastamassa sen jälkeen”, Mela sanoo.

Matkalla on voinut sattua haveri, esimerkiksi joku on osunut kaasuputkistoon tai venttiili on lähtenyt vuotamaan.

”Sellaisiakin tapauksia on ollut paljon, että asiakkaan käyttöpiste, jossa kaasu tulee käyttölaitteelle, on vuotanut jo monta vuotta, mutta sitä ei kuule siellä hallin melussa. Eli kaasua on mennyt hukkaan merkittäviä määriä. On ollut tapauksia, että asiakkaan kaasunkulutus on tippunut jopa 20 prosenttia vuodessa, kun kaasuverkostossa olevat vuodot on saatu paikannettua ja korjattua. Senkin vuoksi kaasuverkoston säännöllinen ja ennakoiva huolto on tärkeätä”, Mela sanoo.

Verkoston huollon ansiosta hitsauksen laatu on parantunut samalla, kun hukkavuoto on tukittu, eli huollosta on saatu kaksinkertainen hyöty.

Myös räätälöityjä kaasuseoksia

”Voimme tehdä asiakkaille myös täysin räätälöityjä kaasuseoksia heidän tarpeidensa mukaan. Asiakkaalla voi olla kehitteillä uusi tuote tai prosessi, johon niin sanotut normaalituotteet eivät sovi. Meillä on mahdollisuus tehdä asiakkaalle juuri tähän tarpeeseen räätälöity kaasu. Tätä ei tapahdu kovin monta kertaa vuodessa, mutta tämäkin on mahdollista. Joskus asiakas on pyytänyt meiltä tietynlaista kaasuseosta haastavampien metallien hitsaamiseen. Tarve on tullut esimerkiksi konevalmistajan kautta. Olemme tähän tarpeeseen lähteneet tekemään heille testejä ja tuotteita”, Mela kertoo.

Teksti: Jari Peltoranta
Kuvat: Woikoski Oy

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 2/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »