mainos_1048

Savu- ja pölynkäsittely
Työ- ja koneturvallisuus

Puhdasta ilmaa konepajoille

Aeroff Oy:lle puhdas ilma on intohimo

artikkelikuva: Puhdasta ilmaa konepajoille

Aeroffin Jussi-Pekka Juvela ja Timo Nykänen sekä Ourexin Mikko Rajala tutkimassa kohdetta.
KUVA: PASI MICHEL / AEROFF OY

Aeroff Oy:lle työ puhtaan ilman parissa on intohimo. Yritys sai alkunsa mittavasta tutkimus- ja kehitysprojektista, joka käynnistettiin suomalaisten konepajayritysten aloitteesta. Projektin alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka tehokkaasti markkinoilla olevat suodattimet poistavat kaasumaisessa muodossa olevia epäpuhtauksia työstökoneen poistoilmasta

Sisäilman aerosoleja oli aiemmin pyritty hallitsemaan suodatinratkaisuilla, joilla pystyttiin poistamaan öljysumun mukana leviäviä hiukkasia. 2014 käynnistetyssä tutkimuksessa todettiin, että kaasumaisten yhdisteiden suodattaminen teollisuudessa ei toimi kuten sen pitäisi.

Konepajojen haasteen seurauksena alkunsa saanut projekti alkoi vuonna 2014 ja mukana olivat Tampereen ammattikorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Työterveyslaitos TTL.

Laajan tutkimusprojektin tuloksena syntyi AerOff-konepajaratkaisu.

Poikkeuksellisen ja uraauurtavan ratkaisun kaupallistamista jatkettiin Business Finlandin tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Tässä kattavassa projektissa AerOff-ratkaisun pohjalta luotiin kolme prototyyppiä aitoihin asiakasympäristöihin. Kehitystyö jatkui ja prototyyppien toimivuus todennettiin akkreditoiduin mittauksin. Aeroff jatkaa edelleen vahvaa yhteistyötä Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa ja on Indoor Air Quality ecosystem IAQe:n jäsen.

”Osa muljusta haihtuu aerosolimaiseen muotoon työstöprosessin kuumuudessa. Hiukkassuodattimet pystyvät poimimaan tietyn kokoiset partikkelit, mutta AerOff-ratkaisu poistaa myös nämä haitalliset aerosolit”, Aeroff Oy:n toimitusjohtaja Hanna Pihlajarinne tiivistää.

”Haitalliset aerosolit aiheuttavat hengitystieongelmia, astmaa ja ihottumaa.


Aeroffin Jussi-Pekka Juvela suorittamassa mittauksia Valmetilla.
KUVA: PASI MICHEL / AEROFF OY

Osaamista laajalta alalta

Aeroff Oy kehittää ratkaisuja haitallisten aerosolien puhdistamiseen teollisista ympäristöistä. ”Olemme yritys täynnä osaamista ja intohimoa. Lähes kaikkien osaajiemme tausta on Tampereen ammattikorkeakoulusta. Kokonaisuutena olemme hyvin monialainen tiimi”, tekniikan tohtori Pihlajarinne kertoo.

Yrityksen toimitusjohtaja Pihlajarinteellä on tekniikan tohtorin tutkinto. Tuotekehityksen parissa tekevät töitä AerOff-ratkaisun keksinyt Pirkko Pihlajamaa, teollisuusilmastoinnin ammattilainen Jussi-Pekka Juvela sekä aerosolifysiikan tohtori ja suodatusteknologioiden asiantuntija Sampo Saari. Kansainvälisyyttä tiimiin tuo uusin tulokas, saksalainen Pasi Michel, joka työskentelee viestinnän ja markkinoinnin tehtävien parissa. Hallituksen puheenjohtajana toimiva Timo Nykänen omaa kaupallisen taustan paperiteollisuudesta. Hänen kontollaan on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen.

Ympärilleen Aeroff Oy on koonnut laajan verkoston tekniikan ja ilmanvaihdon ammattilaisia. Esimerkkinä Nykänen mainitsee toimivan yhteistyön Ourex Oy:n kanssa.

”Ourexin ja Mikko Rajalan osaaminen sekä ammattitaito tuovat valtavasti lisäarvoa osana palvelukokonaisuuttamme. Me keskitymme haitallisten päästöjen käsittelyyn ja puhdistamiseen, Ourex tietää miten käsiteltävä ilma saadaan tehokkaasti siepattua kohteesta.”

Ainutlaatuinen asiantuntijapalvelu

Aeroff tarjoaa yrityksille uudenlaista asiantuntijapalvelua, joka perustuu tiimin monialaiseen osaamiseen, vuosien kokemukseen sekä tutkimushankkeissa saatuihin oppeihin.

”Teemme laaja-alaisen kokonaisarvion ja kartoitamme merkittävimmät päästölähteet. Tämän teemme hiukkasmittauksiin perustuvan mallinnuksemme avulla. Toimimme tutkimalla ja havainnoimalla yrityksen prosessit, kiinteistöt ja jo olemassa olevat ilmanvaihtoratkaisut. Tämän kokonaisarvion perusteella osaamme antaa konkreettisia toimenpidesuosituksia. Toimenpidesuosituksissamme on aina huomioitu kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulma”, Nykänen kertoo palvelun taustaa.

”Asiakas pystyy tämän asiantuntijapalvelun avulla säästämään investoinneissa ja kohdistamaan ne oikein. Haitallisten päästöjen hallinta on monimutkainen haaste, josta palvelumme antaa ymmärrettävän ja konkreettisen kuvan. Se tuo selkeän tuen yrityksen päätöksentekoon”, toteaa Nykänen.


Aeroff-tiimiä Konepajamessuilla 2022: vasemmalta Sampo Saari, Pirkko Pihlajamaa, Jussi-Pekka Juvela ja Timo Nykänen.
KUVA: AEROFF OY

Asiantuntijapalvelua pilotoitiin Valmetin Jyväskylän yksikössä tehdyssä palvelukokonaisuudessa. Valmet halusi vastuullisena työnantajana sekä toimialan edelläkävijänä selvittää konehallin työstökoneiden päästöjä sekä toteuttaa tehokkaita keinoja niiden vähentämiseksi.

Asiantuntijapalvelua pilotoitiin Valmetin Jyväskylän yksikössä tehdyssä palvelukokonaisuudessa. Valmet halusi vastuullisena työnantajana sekä toimialan edelläkävijänä selvittää konehallin työstökoneiden päästöjä sekä toteuttaa tehokkaita keinoja niiden vähentämiseksi.

Asiantuntijapalvelua pilotoitiin Valmetin Jyväskylän yksikössä tehdyssä palvelukokonaisuudessa. Valmet halusi vastuullisena työnantajana sekä toimialan edelläkävijänä selvittää konehallin työstökoneiden päästöjä sekä toteuttaa tehokkaita keinoja niiden vähentämiseksi.

Päästöjen hallinta kertoo edelläkävijyydestä.

”Yritykset, jotka panostavat päästöjen hallintaan ovat edelläkävijöitä. Näillä tulevaisuuden menestyjillä on ymmärrys siitä, että osaajapulan kourissa hyvät olosuhteet työpaikoilla ovat merkittävä kilpailuvaltti alati kiristyvillä rekrytointimarkkinoilla.”

Nykänen kertoo Aeroffin pystyvän tarjoamaan asiantuntijapalveluillaan kilpailukykyä ja konkreettista säästöä asiakkaalle, joka haluaa kehittää päästöjensä hallintaa.

”Osaamisemme ja tietotaitomme ovat relevantteja monilla eri aloilla. Fysiikan ja kemian lainalaisuudet pätevät, vaikka haasteet ovat yksilöllisiä erilaisissa asiakasympäristöissä. Ne voivat olla prosesseista johtuen hivenen erilaisia, mutta perusasiat eivät muutu.”

”Yritykset, jotka panostavat päästöjen hallintaan ovat edelläkävijöitä.


Aeroffin Hanna Pihlajarinne edustamassa Suomea Start.Up!Germany -kilpailussa.
KUVA: AEROFF OY

Aktiivista tuotekehitystä

Aeroff Oy:n markkinat eivät rajoitu vain konepajateollisuuteen, vaan uusia ratkaisuja tarvitaan myös muille teollisuuden aloille.

Yrityksellä onkin vireillä useampia patenttihakemuksia pienhiukkasten, aerosolien sekä kaasujen puhdistamiseen liittyen. Nämä kohdistuvat ratkaisuihin erilaisissa teollisuuden ympäristöissä ja prosesseissa.

Tarjottu monipuolinen ja kokonaisvaltainen asiantuntijapalvelu ei rajoitu pelkästään konepajoihin. Esimerkkeinä potentiaalisista metalliteollisuuden alueista Nykänen mainitsee metallien pinnoituksen ja käsittelyn. Tekninen osaaminen korostuu myös erilaisissa kemikaalien kanssa toteutettavissa prosesseissa ja niiden päästöjen hallinnassa.

”Myös hitsauksen päästöjen hallinnassa on haasteita. Nämä nousevat esiin erityisesti kirkkaiden materiaalien hitsaustöissä”, toteaa Nykänen.

Yhtenä uusien teknologioiden sovelluskohteena yrityksessä nähdään esimerkiksi energian tuottamiseen liittyvät polttoprosessit.

”Pienhiukkasten puhdistamisen sääntely ja päästöjen rajoittaminen tulevat kiristymään lähivuosina. Olemme reagoineet tähän ja kehitämme sopivia ratkaisuja kiristyviin velvoitteisiin vastaamiseen.”

Aeroffin tavoitteena on perustamisestaan asti ollut kasvuura ja kansainvälistyminen.

”Useimmissa Euroopan tiheästi asutuissa maissa ilman epäpuhtauksien käsittely on korostunut ja käsittelemättömiä päästöjä ulkoilmaan ei sallita ollenkaan. Aeroffilla näemmekin, että puhdistusratkaisujemme päämarkkinat ovat Suomen ulkopuolella”, Nykänen kertoo laajenemisesta Euroopan markkinoille.

”Pienhiukkasten puhdistamisen sääntely ja päästöjen rajoittaminen tulevat kiristymään lähivuosina.


AerOff-konepajaratkaisu Tampereen ammattikorkeakoulun FieldLabissa.
KUVA: AEROFF OY

Yrityksen arvot ohjenuorana

Aeroffin arvot kiteytyvät luotettavuuteen, vastuullisuuteen, uteliaisuuteen ja innovatiivisuuteen.

Yritys toimii vain todennetun ja luotettavan tiedon pohjalta. Myös Aeroffin sopimusvalmistajilta ja kumppaneilta vaaditaan samoja arvoja.

Vastuullisuus tarkoittaa Aeroffille asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja ympäristön kohtelemista vastuullisesti.

”Aeroffilla ratkaisemme ongelmia, jotka ovat haitallisia niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Näin autamme molempia voimaan paremmin.”

Alusta asti yritystä on ajanut eteenpäin uteliaisuus ja innovatiivisuus. Aeroffilla ollaan peräänantamattomia ja motivoituneita kehittämään ratkaisuja niin, että niitä voidaan hyödyntää laajalti erilaisessa teollisuudessa.

Aeroffilla tulevaisuus nähdään positiivisena.

”Kaikkiin haasteisiin on olemassa ratkaisu, se pitää vain löytää ja toteuttaa.”

Teksti: Tommi Nieminen

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 2/2024

prometalli

mainos_1074Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »