mainos_1011

Työstökoneet

Tuotanto sujuvaksi työstökoneautomaation avulla

artikkelikuva: Tuotanto sujuvaksi työstökoneautomaation avulla

Fastemsin merikontin kokoinen FPC on esimerkki entry-tason koneistusautomaatiojärjestelmästä, joka on helposti laajennettavissa.
KUVA: FASTEMS

Automaatiosta puhutaan paljon, mutta siinä onnistuminen edellyttää hyvää taustatyötä, sopivia kumppaneita ja hallittua käyttöönottoa. Automatisoinnin onnistumiseksi kannattaa suunnitella tavoitteet ja toteutustapa perusteellisesti luotettavan automaatiokumppanin kanssa. Yksittäisen työvaiheen sijasta koko tuotantoprosessia kannattaa portaittain virtaviivaistaa, jotta automaatiosta saadaan kaikki irti.

CNC-työstökoneiden automaatiolla voi saavuttaa paljon: tuotantovolyymit ja koneiden käyttöasteet kasvavat, läpimenoajat lyhenevät, laadunhallinta helpottuu ja laatu paranee. Automatisointiprosessin suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa varata aikaa.

”On tärkeää ensin ymmärtää tuotannon lähtökohdat ja tavoitteet sekä tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeet. Lisäksi käyttöönottovaihe vaatii hyvää muutosprosessin johtamista. Prosessien sisäänajaminen ottaa oman aikansa, ja vasta sen jälkeen aletaan optimoida tuotantoa”, kertoo avainasiakkuusjohtaja Ilkka Saarimaa Fastemsilta.


Avainasiakkuusjohtaja Ilkka Saarimaa Fastemsilta kertoo, että automaatiojärjestelmien elinkaari on helposti 10–15 vuotta, joten järjestelmä kannattaa suunnitella siten, että se palvelee yli vuosikymmenen ajan.
KUVA: FASTEMS

Fastems on CNC-koneiden automatisointiin keskittynyt tamperelainen yritys, joka valmistaa joustavia automaatiojärjestelmiä paletin- ja kappaleenkäsittelyyn.

Katse koko tuotantoprosessiin

”Automaation maailmassa edetään kerroksittain. Jotta automaation tuoma tuottavuusetu olisi paras mahdollinen, on huomioitava ja optimoitava myös muut tuotantoprosessin vaiheet ja tunnistettava tuotantoprosessin pullonkaulat”, sanoo Fastemsin tuotepäällikkö Teemu-Pekka Ahonen.

Usein automatisointia suunniteltaessa ajatukset suuntautuvat kappaleen valmistamiseen kuluvaan aikaan. Nopeuden lisäksi luotettavuus on avainasemassa.


Nykyisten automaatiojärjestelmien käyttöliittymät ovat ihmisläheisiä ja helppoja omaksua.
KUVA: FASTEMS

Työstettävien kappaleiden lataaminen koneelle ei yksinään riitä, vaan tuotannon tehokas kokonaishallinta vaatii koko tuotantoprosessin tarkastelua. Automatisoitua konetta ympäröivien prosessien ja materiaalivirtojen on oltava kunnossa, jotta kone voi työskennellä yksin esimerkiksi yön tai viikonlopun ajan.

”Kun prosessi on luotettava, koneet voi jättää käymään ilman valvontaa. Näin valjastetaan koneiden tuotantokapasiteetti käyttöön kellon ympäri, kun se tyypillisessä 2-vuoromiehityksessä yltää parhaimmillaankin vain noin 30 prosenttiin. Meillä on asiakkaita, joiden automatisoidut koneet pyörivät yli 85 prosenttia ajasta”, Saarimaa sanoo.

Automaatiolla pitkä elinkaari

Automaatiota suunniteltaessa kannattaa tutustua eri toimittajien näkemyksiin ja tarjontaan ja valita omaa liiketoimintaa ymmärtävä ja tukeva kumppani. Pitkään alalla toimineilla automaatiotoimittajilla on kokemusta erilaisiin tarpeisiin suunnitelluista ratkaisuista.

”Pitkä kokemus automaatioalalta antaa näkemystä paitsi nykyhetkeen, myös tulevaisuuteen. Automaatiojärjestelmien elinkaari on helposti 10–15 vuotta, joten järjestelmä kannattaa suunnitella siten, että se palvelee yli vuosikymmenen ajan”, sanoo Saarimaa.

”Automaation maailmassa edetään kerroksittain.

”Usein automaatio ylittää asiakkaan itsensäkin odotukset ja mahdollistaa liiketoiminnan kasvun. On hyvä, jos automaatiojärjestelmää voi esimerkiksi laajentaa myöhemmin tarpeen tullen”, jatkaa Ahonen.


Fastemsin tuotepäällikkö Teemu-Pekka Ahonen sanoo, että usein automaatio ylittää asiakkaan itsensäkin odotukset ja mahdollistaa liiketoiminnan kasvun.
KUVA: FASTEMS

Myös ohjelmistojen valinnassa kannattaa huomioida elinkaariajattelu. Huollon ja ylläpidon saatavuuden tulisi koskea myös automaatiota, ei vain työstökonetta ja muita laitteita. Vakio-ohjelmistoihin on saatavilla parempi tuki ja niihin on helpompaa hankkia päivityksiä kuin räätälöityihin ratkaisuihin.


KUVA: PULMEK OY

Koulutuksella osaamista uusiin tehtäviin

Automatisointi vaikuttaa voimakkaasti konepajan toimintaan ja työntekijöiden työnkuvaan. Automatisointi voi aiheuttaa henkilöstössä huolta omasta työstä, joten hyvä muutosjohtaminen, osallistaminen ja viestintä nousevat keskeisiksi.

”On myytti, että automaatio vie työpaikat. Automaation myötä yritykset yleensä tuottavat samalla henkilöstöllä isomman tuotantomäärän tai jopa lisäävät henkilöstöä paremman kilpailukyvyn tukemana. Ihmisten työtehtävät muuttuvat mielekkäämmiksi ja turvallisemmiksi, mikä helpottaa rekrytointeja”, kertoo Ahonen.

Järjestelmän käyttöön kannattaa perehtyä jo ennen asentamista ja hankkia portaittaista koulutusta automaatiotoimittajalta. Kynnyksen aloittaa automaation käyttö täytyy olla mahdollisimman matala.

Henkilöstön osaamista voi lähestyä urapolkuajattelun kautta. Työntekijän ei tarvitse heti osata kaikkia automaation mukanaan tuomia työtehtäviä, vaan osaamista voi kehittää työssä.

”Tärkeintä on uskaltaa käyttää uutta automaatiojärjestelmää heti, keskittyen ensin perusasioihin. Vuosien mittaan kertyvän osaamisen kautta voi edetä esimerkiksi tuotannon- tai menetelmäkehitykseen. Koneistuspuolen automaatioosaaminen on kovaa valuuttaa työmarkkinoilla”, Saarimaa sanoo.

”Automatisointi vaikuttaa voimakkaasti konepajan toimintaan ja työntekijöiden työnkuvaan.

Automatisoidulla jäysteenpoistolla tehokkuutta tuotantoon

Hankintakustannusten lisäksi käyttökustannukset ja robotin helppokäyttöisyys vaikuttavat automatisoinnin kustannustehokkuuteen. Yksittäisen työvaiheen automatisointi voi olla helppoa ja suoraviivaista. Jäysteenpoiston automatisointi nopeuttaa kappaleen viimeistelyä.

Automaation lisääminen voi olla hyvin yksinkertainen prosessi, jonka avulla voidaan ratkaista tuotannollisia ongelmia ja haasteita. Tuotantoprosessin eri vaiheiden automatisointi vapauttaa henkilöstön työaikaa muille työtehtäville ja parantaa tuotannon laatua.


KUVA: PULMEK OY

”Käytännönläheisestä näkökulmasta tarkasteltuna tuotantoa voi tehostaa selkeillä, kekseliäillä ratkaisuilla. Suoran ja selkeäpiirteisen ratkaisun saa käyttöön nopeasti”, sanoo projektipäällikkö Sanni Pennanen Pulmekilta.

Kotimainen Pulmek toimii laaja-alaisesti eri teollisuudenalojen automaation parissa hitsausautomaatiosoluista lääkinnällisten laitteiden kokoonpanosoluihin. Järjestelmät ovat aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti suunniteltuja.

”Ratkaisuja kehitettäessä muovista printtaaminen on kustannustehokas tapa testata tuotekehitystyön toimivuutta käytännössä. Olemme kompakti yritys, mutta meillä on laaja laitekanta ja teemme lähes kaikki työvaiheet itse, joten voimme nopeasti muuttaa ja tarkentaa laitteeseen kehitettävää ratkaisua”, Pennanen sanoo.

Jäysteenpoistojärjestelmä viimeistelee kappaleen

Metallintyöstössä jäysteet on poistettava ja reunat tasoitettava, jotta kappale täyttää tuotannon laatuvaatimukset. Pulmekin kehittämä FlapFeeder on yksinkertainen ratkaisu reikien ja reunojen jäysteenpoistoon.

”Jäysteenpoistojärjestelmän saa melko pienellä investoinnilla. Järjestelmän käyttäminen on hyvin yksinkertaista, joten järjestelmän käyttöön ottaminen ei vaadi aiempaa kokemusta tai osaamista automatisoinnista”, Pennanen sanoo.

Jäysteenpoistojärjestelmä voidaan asentaa olemassa olevaan robottiin helposti ja se sopii käytettäväksi useiden eri robottien kanssa. Järjestelmä voidaan asentaa melko pieneenkin tilaan eikä sen käyttö vaadi monimutkaista ohjelmointia.

Automatisoitu jäysteenpoistojärjestelmä säästää aikaa, sillä kappale viimeistellään saman tien työstön jälkeen. Järjestelmä sopii käytettäväksi useista eri metalleista valmistettujen kappaleiden viimeistelyyn. Paras lopputulos saadaan suhteellisen pehmeitä metalleja viimeisteltäessä.

”Yksittäisen työvaiheen automatisointi voi olla helppoa ja suoraviivaista.

Hiomanauha puhdistaa hellävaraisesti

FlapFeeder poistaa jäysteet 10 millimetrin reikäkoosta ylöspäin muutamassa sekunnissa.

”FlapFeederissä on kovametallikärki, joka pyöräyttää hiomanauhaa reiässä tai reunalla kahteen suuntaan. Jos halutaan poistaa jäysteet reiästä, FlapFeeder puhdistaa etureunat sisään mennessään ja takareunat ulospäin tullessaan”, Pennanen kuvailee.

Edestakainen liike mahdollistaa risteävien reikien ja monimuotoisten kappaleiden puhdistamisen. Jäysteenpoistojärjestelmässä käytetään kaksinkerroin taitettua hiomanauhaa, jonka laite vaihtaa automaattisesti. Tavallinen 50 metrin hiomanauharulla sopii laitteeseen.

”Hiomanauha tuo joustavuutta ja poistaa jäysteet vahingoittamatta kappaletta. Automaattisesti vaihdettava hiomanauha pitää itse työkalut pidempään kunnossa verrattuna muihin jäysteenpoistoratkaisuihin”, Pennanen sanoo.

Kovametallikärkiä voi hankkia tarvittaessa varaosina. Huolloksi riittää moottorin öljyäminen, minkä voi helposti tehdä itse.

”Ratkaisu on kustannustehokas, kestävä ja pitkäikäinen. Tuotekehityksessä on kiinnitetty huomiota monipuolisuuteen ja helppokäyttöisyyteen sekä maltillisiin hankinta- ja käyttökustannuksiin”, summaa Pennanen.

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 4/2023

prometalli

mainos_1030Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »