mainos_1048

Työkalut ja tarvikkeet

Osaava työkalutoimittaja kirittää konepajaa kehittymään

artikkelikuva: Osaava työkalutoimittaja kirittää konepajaa kehittymään

Työkalutoimittajan ja konepajan välinen yhteistyö tehostaa tuotantoa. Työnteko valmistuslinjoilla sujuu usein jouhevammin, jos työkalutoimittaja osaa ehdottaa ja etsiä sopivat ratkaisut haastaviinkin tilanteisiin. Myös työkalujen huoltopalvelut kannattaa suunnitella ja optimoida yhteisvoimin kumppanien kesken.

Innovaatioita tuotantolinjoille

Vuonna 1994 perustettu Nurminen Tools Oy toimittaa ratkaisuja kappaleiden kiinnittämiseen ja CNC-koneiden varusteluun. Yritys muutti viime vuonna uusiin toimitiloihin Naantalissa.

”Nykyisin erityisesti kiinnittimet ovat meillä keskeinen tuoteryhmä, jota markkinoimme konepajoille. Tuomme kiinnittimiä muun muassa saksalaisilta valmistajilta”, kertoo Nurminen Toolsin toimitusjohtaja Sami Hellsten.

”Yhteistyötä asiakkaiden kanssa tarvitaan. Pyrimme tarjoamaan innovatiivisia eurooppalaisia kiinnitintuotteita, jotka parantavat tehokkuutta ja kilpailukykyä.”

Kiinnittimet on pystyttävä asettamaan nopeasti, jotta pajoilla säästyy työaikaa.

”Pidämme tiiviisti yhteyttä asiakkaisiimme ja kysymme, ovatko tuotteet toimineet kunnolla ja millaisia tuotteita tulevina aikoina tarvittaisiin.”

”Pyrimme olemaan Suomessa johtava vaativien teknisten kiinnitysratkaisuiden toimittaja. Tavoitteena on, että asiakas kokee saavansa teknisesti laadukkaan tuotteen. Tuotamme nopeasti informaatiota uusista tuotteista.”

”Robottien käyttö on tehokas tapa toimia.

Nykyajan tekniikkaa Saksasta

”Ainahan tulee uusiakin innovaatioita, joita voimme tarjota käyttöön. Esimerkiksi saksalaisella Lang-kiinnitinvalmistajalla on robottiautomaatioon soveltuva ratkaisu, jossa robotti siirtää puristimia ja kiinnittimiä suoraan kärrystä linjalle. Tällaisia laitteistoja on Suomessa jo muutamia käytössä”, Hellsten mainitsee.

Usein yksi yhteistyön muoto on asiakkaiden koulutus. Esimerkiksi robottiratkaisuun kuuluu ohjelmoitava matriisi, jonka käyttöönottoon ja käyttäjäkoulutukseen saadaan opastusta suoraan saksalaisvalmistajalta.

”Robottien käyttö on tehokas tapa toimia. Niiden avulla saadaan lastuavat työkalut toimimaan optimoidusti”, huomauttaa Hellsten.

Ratkaisut tilanteen mukaan

Monesti asiakkaalla on käytössään jokin uusi tuote, jonka yhteyteen tarvitaan uudenlainen kiinnitinjärjestelmä.

”Pohdimme sitten yhdessä tilanteeseen sopivia kiinnitysmalleja. Kun oikea tekninen ratkaisu löytyy, sillä voidaan kenties tehostaa tuotantoa paljonkin”, Hellsten arvioi.

”Teemme yhteistyötä sekä suomalaisten konepajojen että työstökonemaahantuojien kanssa. Maahantuojat voivat sitten myydä pajoille pakettiratkaisuja, jotka kattavat koneiden lisäksi myös niihin sopivat kiinnitinratkaisut.”


JR-Tools terähuoltolaatikko.
KUVA: JR-TOOLS OY

Pitkät asiakassuhteet lisäävät luottamusta

Tikkakoskelaisella JR-Tools Oy:llä on jo useamman vuosikymmenen kokemus yhteistyöstä konepajojen kanssa.

”Pyrimme koko ajan syventämään yhteistyötä”, linjaa myyntijohtajaVeli-Matti Uusitalo.

”Olemme saaneet aika hyvän kokonaiskuvan Suomen konepajojen työkäytännöistä ja tarpeista. Tämä onkin välttämätön edellytys sille, että pystyisimme palvelemaan asiakkaita paremmin.”

Toimitusjohtaja Pasi Rönn muistuttaa, että JR-Tools toimittaa usein asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita.

”Terähuoltojenkin yhteydessä näemme, minkä tyyppisiä tuotteita asiakkaamme yleensä käyttävät.”

Laatua työkaluihin

Terähuolto on eräänlaista elinkaaripalvelua.

”Oikeilla ja käyttötarkoitukseen soveltuvilla tuotteilla voimme tehostaa asiakkaidemme toimintaa. Loppuun käytettyjen tuotteiden kierrätys kuuluu myös kuvaan”, Uusitalo selittää.

Monesti työkalutoimittajat kysyvät, olisiko asiakkaalla tarvetta uudelle työkalulle.

”Teemme paljon myös teknisiä asiakaskäyntejä. Tavoitteenamme on pysyä ajan hermolla. Tässä toki tarvitaan molemminpuolista luottamusta ja avoimuutta, joka syntyy pitkistä asiakassuhteista”, Rönn toteaa.


KUVA: JR-TOOLS OY

Vaikka monet konepajat käyttävät nykyään yhä enemmän robotteja tuotantolinjoilla, automaatio ei varsinaisesti muuta lastuavien työkalujen käyttöä pajoilla.

”Tässä juuri työkalujen laatu korostuu. Tekniikan kehittyessä tarvitaan yhä laadukkaampia työkaluja. Toisaalta työkaluja on pystyttävä toimittamaan asiakkaille yhä nopeammin, mikä toki tuo työkalutoimittajille lisää haasteita.”

”Konepajoilla henkilöstön määrä vähenee, ja jäljelle jäävillä työntekijöillä on yhä enemmän töitä. Entisaikaan monilla pajoilla oli oma terähiomo, mutta sellaisista on nyt paljolti luovuttu tuotannon tehostamisen nimissä”, Rönn mainitsee.

”Tekniikan kehittyessä tarvitaan yhä laadukkaampia työkaluja.

Elinkaarimalleja ja nopeaa toimintaa

Usein työkaluvalintoihin liittyy kysymyksiä terähuollosta ja työkalujen elinkaarimalleista.


KUVA: JR-TOOLS OY

”Voimme tehdä huoltopalvelun asiakkaalle helpoksi, koska meillä on kiertävä huoltoauto. Asiakas voi jättää huollettavat työkalut laatikossa meille”, myyntikoordinaattori Essi Kaistinen kertoo.

Huoltoa tarvitsevat työkalut JR-Tools CNC-hioo itse Tikkakosken tuotantolaitoksella.

”Meillä on ainoana Suomessa myös oma PVD-pinnoittamo. Koko prosessi ja toimitusketju pysyy omissa käsissämme – ja tämä on meille selvä kilpailuetu. Pystymme kiiretilanteissa hyvinkin nopeisiin ja joustaviin toimituksiin”, toimitusjohtaja Rönn vakuuttaa.

”Asiakkaat ovat tyytyväisiä tällaiseen kokonaispalveluun, joka helpottaa konepajojen työtä. Olemme saaneet siitä myönteistä palautetta.”

On myös pyrittävä ennakoimaan tulevia markkinatilanteita.

”Lisääntyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa hyödyttää molempia osapuolia – niin työkalujen toimittajaa kuin konepajaakin. Entisaikaan asiakas ei ehkä halunnut jakaa kaikkea tietoa myyjälle. Nyt tämä on muuttunut, mutta asiakassuhteen rakentaminen kestää vuosia”, Rönn arvioi.

”Asiakkaan toiveisiin on reagoitava nopeasti. Myös yhteistyötä terähuolloissa voidaan edelleen kehittää, ja jälleenmyynnissäkin on vielä paljon mahdollisuuksia.”

Kaistisen mukaan JR-Tools pyrkii olemaan luotettava kumppani jatkossakin.

”Asiakkaat tietävät, että meiltä voi aina kysyä uutta työkalua.”


KUVA: PETRI ARO OY

Pilottihankkeilla vauhtia valmistukseen

Turkulaisen Petri Aro Oy:n toimitusjohtaja Petri Aro kertoo, että yhteistyö konepajojen kanssa toimii hyvin – kuten sen toki pitääkin.

”Työkalujen myyjillä on sentään iso rooli tuotannon kehittämisessä. Voimme tuoda pajoille entistä tehokkaampia työkaluja ja myös uusia innovaatioita”, Aro korostaa.

”Kehitämme tuotantoa koko ajan. Robotiikka on nyt tullut mukaan kuvioihin, mutta työkalut ja kappaleiden kiinnittimet ovat paljolti samantyyppisiä kuin ennenkin.”

”Nyt kun automaatio huolehtii toistuvista töistä monilla tuotantolinjoilla, koneseisokit vähenevät.”

Joillakin pajoilla robotit hoitavat ylimääräisiä työvuoroja, jolloin työkalut kuluvat nopeammin.

”Jatkossa aiommekin panostaa enemmän juuri työkaluihin. Nykyisin pidämme erikoistyökaluja varastossa asiakkaita varten, mutta muitakin työkaluja saadaan nopeasti keskusvarastostamme Saksassa, 1–2 päivän toimitusajalla”, Aro lupaa.

”Monille konepajoille juuri erikoistyökalujen saanti on oleellista toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.”

”Jatkossa aiommekin panostaa enemmän juuri työkaluihin.


KUVA: PETRI ARO OY

Säännöllistä yhteydenpitoa

Aron mukaan asiakkaat ottavat toisinaan suoraan yhteyttä ja kertovat tulossa olevista työkalujen tarpeistaan.

”Toisaalta myös säännölliset käynnit asiakkaiden luona ovat ihan arkipäivää. Teemme tällaisia käyntejä ehkä kolmen kuukauden väliajoin.”

”Konepajateollisuus on toimiala, joka itse asiassa edellyttää henkilökohtaisia käyntejä paikan päällä. Samalla työkalutoimittaja pysyy ajan tasalla siitä, mitä työkaluja pajoilla lähiaikoina todennäköisesti tarvitaan”, Aro selittää.

”Pilottihankkeet asiakkaan tuotantolinjoilla ovat oikeastaan ainoa keino testata ja näyttää asiakkaalle, miten uudenlaiset työkalut toimivat ja millä tavoin ne parantavat tuotantoa.”

Hiljattain Aro esimerkiksi testasi asiakkaan luona suurnopeusjyrsintää, joka on juuri nyt monien työkaluvalmistajien kehityskohteena.

”Esimerkiksi tasojyrsinnässä ja reikien teossa tarvitaan nopeita ja kestäviä työkaluja useillakin konepajoilla”, Aro arvioi.

”Samaten nyt testataan monileikkausporia sekä pitkiä poria, joilla saadaan aikaan syviä reikiä.”

”Samaten nyt testataan monileikkausporia sekä pitkiä poria, joilla saadaan aikaan syviä reikiä.”

”Usein kalliimmat työkalut ovat kestävämpiä. Jos teräpaloja joutuu vaihtamaan usein, konepajoilla kuluu turhaan aikaa ja energiaa.”

”Markkinoilla on myös kokonaispaketteja, joihin kuuluu työkalun lisäksi huoltopalvelua, teknistä tukea ja reagointia asiakkaan ongelmatilanteissa”, Aro vihjaa.

Erikoistyökaluja mittojen mukaan

Kirkkonummen Masalassa toimiva KTP-Tools Oy toimittaa ammattityökaluja Suomen konepajoille, osaksi jälleenmyyjien kautta.

”Päätuotteitamme ovat Momento-voimahylsyt, joita tarvitaan konepajoilla. Niistä voidaan myös räätälöidä pajalle soveltuvia työkaluja”, toteaa KTP-Toolsin toimitusjohtaja Jan Forsström.

”Ainahan sopivia työkaluja ei ole valmiina, joten niitä pitää valmistaa varta vasten.”

Forsströmin mukaan työkalujen ’räätälöinti’ on paljolti tapauskohtaista. Oikea ratkaisu löytyy keskustelemalla asiakkaan kanssa.

”Joskus pajalla voidaan vaikkapa tarvita standardin ulkopuolista työkalua tai erikoishylsyä, jolla mutteri saadaan avattua hankalassa paikassa. Silloin työkaluun ehkä vaaditaan tavanomaista pitempi varsi tai jotain muuta erikoismuotoilua.”


Kierretappihylsy M16.
KUVA: KTP-TOOLS OY AB

Suunnittelua ja modifiointia

Usein erikoistyökaluja tarvitaan valmistuslinjoilla nimenomaan koneiden korjaustöissä.

”Nykyisin erikoistyökalujen käyttö yleistyy. Uusien työkalujen tuotekehityksessä teemme paljon yhteistyötä asiakasyritysten kanssa”, sanoo Forsström.

”Tyypillisesti asiakas lähettää meille luonnoksen tarvittavasta työkalusta. Sitten suunnittelijamme tekee siitä piirustuksen, minkä jälkeen teemme työkalujen toimituksesta tarjouksen. Myöhemmin vastaavanlaisia työkaluja kenties tarvitaan muuallakin, ehkä hiukan modifioituina.”

”Isoille konepajoille teemme monesti aika erikoisiakin työkaluja. Onkin hyvä, että erikoistyökalut toimitetaan käyttäjälle työkalutehtaalta, sen sijaan että pajalla tehtäisiin omia viritelmiä. Kunnolla tehty työkalu kestää paremmin teollisuuskäyttöä, ja tämä on myös työturvallisuuskysymys”, Forsström muistuttaa.

”Nykyisin erikoistyökalujen käyttö yleistyy.

Kestävät ratkaisut ovat kysyttyjä

Joidenkin asiakkaiden kanssa KTP-Tools aika ajoin käy läpi myös tulossa olevia työkalutarpeita.

”Paljolti kuitenkin myymme työkaluja suoraan Suomessa olevasta varastostamme, ja tehtaan varastosta saadaan nopeasti lisää tuotteita. Varastossa pidämme etenkin sellaisia työkaluja, joita kuluu paljon.”

”Kaikkia erikoistyökaluja ei aina ole mahdollista korjata tai huoltaa, mutta monet tällaiset työkalut ovat toisaalta kestäviä ja pitkäikäisiä. Esimerkiksi Momento-voimahylsyt on valmistettu pohjoismaisesta tasalaatuisesta teräksestä, joten ne ovat kestävämpiä kuin Kaukoidän halpatuontitavarat. Momentolla on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit”, Forsström vakuuttaa.

”Monesti asiakkaat vaativatkin nimenomaan kestäviä työkaluja, vaikka ne olisivat hinnaltaan hieman kalliimpiakin. Laadukkaat työkalut tulevat elinkaarensa aikana edullisemmiksi, koska vaihtovälit pitenevät.”

KUVA: KTP-TOOLS OY AB

Voimaa ja vääntöä

KTP-Tools käy kauppaa myös muun muassa hydraulivääntimistä.

”Sellaisille on kysyntää tilanteissa, joissa joihinkin liitoksiin tarvitaan juuri tietynlaista sopivaa kiristysvoimaa. Tähän hydrauliset työkalut ovat omiaan”, toteaa Forsström.

”Varsinkin koneliitoksissa ja tuulivoimakäytössä on tarvetta erilaisille vääntimille. Silloin myös hylsyn on oltava erityisen kestävä. Teollisuuskäyttöön voi olla aihetta hankkia myös hydraulisia nostosylintereitä, mikäli tuotantolinjalla nostellaan tai siirrellään esimerkiksi raskaita koneita.”

Näitäkin tilannekohtaisia ratkaisuja pohditaan yhdessä asiakkaiden kanssa hyvässä hengessä.

”Sopivia voimahylsyjä eri tilanteisiin yleensä löytyykin, sillä niistä meillä on kattava valikoima. Olemme saaneet niistä hyvää palautettakin”, Forsström kehaisee.

”Pyrimme muutoinkin olemaan konepajoille varteenotettava yhteistyökumppani kaikissa asioissa. Ratkaisujen löytäminen asiakkaalle on keskeistä työtämme.”

Teksti: Ari Mononen

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 1/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »