mainos_1011

Kunnossapito
Logistiikka (sisälogistiikka)
Työ- ja koneturvallisuus

Vastaako nosturisi kunto tuotannon tarpeisiin?

artikkelikuva: Vastaako nosturisi kunto tuotannon tarpeisiin?

Nosturin kunnon kartoittamiseen on useita erilaisiin tarpeisiin suunniteltuja menetelmiä, joiden pohjalta voidaan laatia pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. Erilaisilla tutkimuksilla voidaan selvittää nosturin elinkaarivaihe ja mahdolliset modernisaatiotarpeet. Modernisointi säästää myös merkittävästi luonnonvaroja ja on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu, kun säästytään uuden nosturin rakennuttamiselta.

Nosturi on suuri ja pitkäikäinen investointi. Pitkän elinkaaren aikana rakenteisiin saattaa tulla huomaamattomia vaurioita ja käyttötarve saattaa muuttua. Tällöin määräaikaistarkastukset eivät yksin pysty vastaamaan kunnon arvioinnin tarpeisiin.

Konecranes Oyj

Kuinka voidaan varmistaa, että nosturi toimii luotettavasti ja turvallisesti?

Konecranes on maailman johtavia nostolaitevalmistajia ja nosturien kunnossapitopalvelujen tarjoajia. Konecranes konsultointipalvelut on kehitetty eri elinkaarivaiheissa olevien nosturien jäljellä olevan käyttöiän ja kunnon selvittämiseksi sekä ennakoivan huollon ja modernisoinnin suunnitteluun.

”Mitä varhaisemmassa vaiheessa nosturin elinkaaren vaihe ja kunto selvitetään, sitä helpompaa elinkaarta on pidentää oikein kohdennetuilla toimenpiteillä”, sanoo Konecranesin korjaamopäällikkö Janne Vasala.

Jokaisen nosturin kohdalla lopulta tulee piste, jolloin nosturi tulee modernisoida tai kokonaan uusia, jotta se pysyy ajan tasalla sekä turvallisena. Konsultointipalveluiden eri tuotteiden avulla voidaan vastata ja antaa toimenpidesuositus kaikkiin ongelmiin tai tulevaisuuden tarpeisiin, joita teollisuusnostureiden elinkaaren aikana esiintyy.

Konecranes Oyj

Laaja valikoima menetelmiä nosturin kunnon kartoittamiseen

Modernisointipäätöstä ei kannata tehdä ilman tietoa nosturin kunnosta. Nosturin elinkaarivaihetta sekä eri osien ja komponenttien kuntoa voidaan selvittää yksityiskohtaisilla analyyseillä. Kun kunto ja elinkaaren vaihe tunnetaan, voidaan toimenpiteet kohdentaa oikein ja kustannustehokkaasti sekä optimoida mahdollinen korjausajankohta tuotanto huomioon ottaen.

”Menetelmän valinnassa huomioidaan nosturin ikä ja aiempi käyttöaste. Kuntoarviointi kannattaa tehdä myös silloin, kun lakisääteiset määräaikaistarkastukset paljastavat nosturissa piileviä ongelmia tai mikäli nosturin kanssa on sattunut jotain normaalista poikkeavaa”, Vasala sanoo.

Konecranesin konsultaatiopalveluiden palvelutarjontaan kuuluvat mm. koko nosturin kuntoa kartoittavat CRS-nosturianalyysi, nosturin elinkaarianalyysi, teräsrakenneanalyysi, yleisluontoinen nosturin nykytilakartoitus ja modernisaatiosuositus.

Nosturin eri osien tarkasteluun Konecranes tarjoaa CraneQ -nosturigeometrian analysointipalvelua, RopeQ-köysitarkastusta, kytkintarkastusta, vaihteistojen tarkastusta, koukkutarkastusta, köysianalyysiä ja koukkuanalyysiä. Nosturin tai vaunun ratojen suoruus ja korkopoikkeamia tutkitaan puolestaan RailQ 3D- ja RailQ-ratamittauksella.

Konecranes Oyj

Räätälöitävä CRS-nosturianalyysi päätöksenteon tueksi

Konecranesin kattava CRS-nosturianalyysi on tekninen arviointipalvelu, jossa selvitetään nosturin elinkaarivaihe sekä kunnossapito- ja modernisointitarpeet. CRS-nosturianalyysi tukee nosturin elinkaareen liittyviä päätöksiä. CRS-nosturianalyysi viittaa englanninkieliseen termiin ”Crane reliability study” eli nosturin luotettavuustutkimus.

”Tuotannon kasvaessa tai nosturin käyttötarpeen muuttuessa CRS-nosturianalyysillä selvitetään, pystytäänkö nosturilla vastaamaan tuotannon muutoksiin turvallisesti ja luotettavasti. Lisäksi selvitetään, voidaanko muuttuviin tarpeisiin vastata modernisoimalla nosturi”, sanoo CRS-asiantuntija Jukka Raina.

CRS-analyysissä rakenteiden ja yksittäisten komponenttien yleiskuntoa arvioidaan yksityiskohtaisesti. CRS auttaa korjaamaan nosturissa esiintyvät viat ja prosessihäiriöt sekä ratkaisemaan varaosien saatavuuteen liittyviä haasteita.

”Asiantuntijatiimimme tarkastaa rakenteet visuaalisesti sekä havainnoi tuotanto- ja käyttöympäristöä. Käyttötietojen perusteella tarkastelemme laskennallisesti teräsrakenteiden, mekaanisten komponenttien ja sähköjärjestelmien jäljellä olevaa käyttöikää”, kertoo Konecranesin CRS-asiantuntija Jussi Latvala.

Arvioinnissa painotetaan turvallisuutta, tuottavuutta, luotettavuutta, käytettävyyttä sekä jäljellä olevaa elinikää. Analyysiin kuuluvat myös käyttäjien ja kunnossapitohenkilöstön haastattelut ja dokumentaation tarkastelu.

Analyyseihin voidaan yhdistää varaosakartoitus varaosasaatavuuden selvittämiseksi. Varaosasaatavuuden heikkeneminen voi aiheuttaa tuotannolle pitkiäkin seisokkiaikoja ja aiheuttaa tarvetta modernisoida nosturia. Modernisointi helpottaa ja nopeuttaa huoltoa, sillä varaosien saatavuus on parempi ja varastoinnin kustannus pienempi.

Konecranes Oyj

CRS-analyysin tuloksista kattava raportti

CRS-nosturianalyysin tulokset kootaan raporttiin, jonka Konecranesin asiantuntija käy asiakkaan kanssa läpi. Raporttiin sisällytetään yksityiskohtaiset kunnossapito- ja modernisointitoimenpidesuositukset, mikäli niille on tarvetta.

Analyysin tulosten pohjalta voidaan laatia pitkän aikavälin kunnossapito- ja investointisuunnitelma, jonka avulla saavutetaan nosturin koko elinkaaren aikaisia kustannussäästöjä.

”Jos nosturi on kunnossa ja sen käyttäminen todetaan turvalliseksi, annamme nosturin senhetkisen elinkaarivaiheen perusteella suosituksen seuraavan tarkastuksen ajankohdasta”, Latvala lisää.

Konecranes Oyj

Nykytilan kartoitus kevyempiin käyttötarpeisiin kustannustehokkaalla ratkaisulla

Konecranesin tarjoama nosturin nykytilan kartoitus ja modernisaatiosuositukset räätälöidään tapauskohtaisesti ja kokonaisuuteen liitetään tarpeiden mukaisia osa-analyysejä. Nykytilan kartoitus on kustannustehokas ratkaisu selvittää esimerkiksi mikä Konecranes konsultaatiopalveluista olisi paras ratkaisuasiakkaan tilanteeseen.

”Nykytilan kartoitus perustuu visuaaliseen kunnon arviointiin. Kartoituksessa tarkastellaan modernisointitarpeiden lisäksi huolto- ja kunnossapitotarpeita”, sanoo Raina.

Tutkimusten yhteydessä voidaan tehdä myös lakisääteisiä tarkastuksia (määräaikaistarkastus ja koekuormitus ja perusteellinen määräaikaistarkastus), mikäli ne ovat ajankohtaisia.

Konecranes Oyj

Modernisointi on vastuullinen ratkaisu

Nosturin komponentit ja rakenteet väsyvät ja kuluvat käytössä, jolloin nosturi ei välttämättä ole enää tuottava, luotettava tai turvallinen. Liiketoiminnan kehittyessä ja tuotannon kasvaessa nosturin suunniteltu nostokapasiteetti ei ehkä enää vastaa tuotannon tarpeita tai nosturiin tarvitaan lisää ominaisuuksia tehostamaan tuotantoa tai lisäämään turvallisuutta.

”Kun tuotannossa tapahtuu muutoksia, kannattaa huomioida nosturin elinkaari ja alkuperäinen käyttötarkoitus. Tutkimuksilla ja tarvittavilla modernisointitoimenpiteillä varmistetaan, että nosturi toimii turvallisesti ilman tuotantokatkoksia”, kertoo Vasala.

Modernisointi on kilpailukykyinen ratkaisu verrattuna uuden nosturin investointikustannuksiin. Modernisoinnissa vanha nosturi uudistetaan vastaamaan nykyajan teknologisia vaatimuksia ja tuotannon tarpeita. Modernisointi säästää myös merkittävästi luonnonvaroja ja on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu, kun säästytään uuden nosturin rakennuttamiselta.

Konecranes Oyj

”Nosturin käyttöikää voidaan pidentää modernisoinnilla huomattavastikin. Jos esimerkiksi koneistoissa on ongelmia, mutta teräsrakenteet ovat vasta käyttöikänsä puolivälissä, voidaan koneistojen modernisoinnilla tuplata nosturin käyttöikä”, sanoo Raina.

Modernisoinnin avulla nosturin tuottavuus siis kasvaa ja turvallisuus tuodaan nykypäivän vaatimusten tasolle.

Lue lisää Konecranesin palveluista osoitteessa: www.konecranes.fi

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 4/2023

prometalli

mainos_1030Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »