mainos_1048

Palveluliiketoiminta
Robotiikka ja automaatio
Tuotanto- ja työympäristö
Työstökoneet

Vastuullinen konepaja on kilpailukykyinen

artikkelikuva: Vastuullinen konepaja on kilpailukykyinen

Vastuullisuusvaatimusten lisääntyminen on jo arkea konepajateollisuudessakin. Kansainvälisesti toimiva loppuasiakas vaatii vastuullisuutta myös alihankintaketjujensa jäseniltä. Vastuullisuus ei ole pelkkiä vaatimuksia tai sanahelinää, vaan vastuullisuus on monesti synonyymi kannattavuuden, tuottavuuden ja kestävän kilpailukyvyn kanssa.

Yritystoiminnan vastuullisuus on hyvin laaja-alainen kokonaisuus, joka huomioi yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset pyrkien samalla kannattavaan liiketoimintaan.

Lähtökohdan vastuulliselle yritystoiminnalle asettaa lainsäädäntö ja muu normisto. Niiden puitteissa yrityksillä on mahdollisuus valita oma vastuullisuusstrategiansa ja tapansa toteuttaa sitä. Miniminormien täyttäminen ei ole ehkä paras strategia nykymaailmassa.

”Kohta alkaa olla käsillä hetki, että ihmisiä alkavat kiinnostaa sellaisetkin asiat kuin se, kuinka vastuullisista osista esimerkiksi auton akseli on tehty. Alihankintaketjuissa isot toimijat vaativat yhä useammin omilta alihankintaketjuiltaan vastuullisuutta ja siihen liittyviä selvityksiä”, MTC Flextek Oy Ab:n toimitusprosessijohtaja Kalle Ahoniemi toteaa.

MTC Flextek tarjoaa laajan valikoiman työstökoneita ja oheislaitteita, robotiikkaa ja ruiskuvalukoneita, teollisuuden palveluita sekä näistä muodostettuja kokonaisuuksia, joilla päästään kohti vastuullista tuotantoa.

kuva
Kalle Ahoniemi korostaa, että vastuullisuus koostuu kokonaisuudesta ja kaikki pienetkin osa-alueet vaikuttavat asiaan.
KUVA: MTC FLEXTEK OY AB

Pienistä puroista joki

Metalliteollisuudessa toiminnan energia- ja materiaalitehokkuus ovat yksi keskeinen vastuullisuuden alue, joka määrittää vahvasti toiminnan kannattavuutta.

Teollisuuskiinteistön lämmöneristyksillä, lämmitystavoilla ja energiaratkaisuilla on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen ja -talouteen. Itse tuotannon ja toiminnan energiaja resurssitehokkuutta voidaan parantaa kestävällä tavalla esimerkiksi automaatiolla, lisälaitteilla ja ohjelmistoilla.

Yrityksen vakiintuneita toimintatapoja on syytä arvioida jatkuvasti kestävyyden ja tehokkuuden näkökulmasta, jatkuvan parantamisen periaatteella.

”Jokainen yritys voi suhteuttaa erilaisia koneisiin ja niiden energiankulutukseen liittyviä tietoja kiinteistön ylläpidon tietoihin ja valita siltä pohjalta itselleen sopivat keinot energiankulutuksen minimoimiseen. Kun vaikuttaa jokaiseen asiaan vähän, voi muodostua iso kokonaisuus, jolla on merkitystä”, Ahoniemi toteaa.

”Yritystoiminnan vastuullisuus on hyvin laaja-alainen kokonaisuus.

Automaatiolla tehoa ja säästöä

Mediassa on ollut uutisia teollisuusyrityksistä, jotka ovat siirtyneet työskentelemään kokonaan yövuoroon, halvan sähkön aikaan säästääkseen energiakuluissa.

”Robottiautomaation kanssa työtä tekevänä herää kysymys, että kannattaisiko tässä tilanteessa automatisoida prosessit? Olisiko koneet mahdollista pitää toiminnassa ilman, että ihmisten tarvitsee olla yöllä töissä? Tai selvittäisiinkö ehkä pienemmällä miehityksellä? Robottiautomaatio ei tarvitse valaistusta siinä määrin kuin ihmistyö, ja lämpötilaksikin riittää, että lämpö on plussan puolella”, Ahoniemi pohtii.

Robotit myös tehostavat ja nopeuttavat työtä itsessään. Yleensä on niin, että on myös energiataloudellisesti vastuullisempaa saada asiat tehtyä nopeammin.

Ahoniemi toteaa, että robotin ei tarvitse olla sidottu kiinteällä asennuksella tiettyyn yhteen paikkaan ja tehtävään, vaan se voi toimia ihmisten kanssa yhdessä yhteiskäyttörobottina. Robottia voidaan myös siirtää paikasta toiseen eri tehtäviin. Se voidaan laittaa tekemään yöllä yhtä työtä ja seuraavana päivänä toista ihan erilaista työtä.

kuva
Sami Haavisto käy läpi työstökoneiden ekoasetuksia sekä Pirkkalan Showroomilla esillä olevan automaattisen asetustenvaihtosolun hyötyjä.
KUVA: MTC FLEXTEK OY AB

”Automaatiolla pystyy ajamaan tuotantoa kolmessa vuorossa, eli tarvitaan vähemmän koneita. Lisäksi saadaan toistuvat ja ihmiselle raskaat tai yksitoikkoiset työvaiheet pois ihmistyöstä. Ihmiset voivat keskittyä muuhun tuottavaan työhön tai kehitykseen, mihin automaatio ei pysty”, MTC Flextekin tuotepäällikkö Sami Haavisto sanoo.

Teollisuusrobotiikassa investointi esimerkiksi konepalveluun on tyypillisesti 100 000 – 150 000 euron luokkaa.

”On muistettava, että automatiikka ei ole kuitenkaan pelkkä robottikäsi, vaan se on se koko prosessi robotin ympärillä”, Haavisto jatkaa.

Haavisto kertoo joidenkin asiakasyritysten laskeneen, että niiden omissa robotti-investoinneissa on päästy 2–3 vuoden takaisinmaksuaikoihin, missä automaatioprosessin tuoma tuotteen korkeampi jalostusaste on yksi merkittävä tekijä tehokkuuden lisäksi.

”Robotit tehostavat ja nopeuttavat työtä itsessään.

Koneissa tehostusmahdollisuuksia

Ahoniemen mukaan isomman peruskoneistuskeskuksen energiankulutuksesta vain noin 20 prosenttia kuluu koneistuksen ydintoimintoihin, koneistukseen ja koneen liikkeisiin. Loppu 80 prosenttia muodostuu muista tukitoiminnoista, kuten pumpuista, öljyn ja sumun erotuksesta, jäähdyttimistä, lämmittimistä ja muusta vastaavasta.

”Näitä tukitoimintoja on mahdollista tehostaa ja säästää niiden energiankulutuksesta”, Ahoniemi sanoo.

Laitteiden energiatehokkuus kehittyy koko ajan, ja monen valmistajan työstökoneissa on jo erilaisia ekotoimintoja, joita hyödyntämällä voitaisiin päästä energiansäästöihin. Nyt on se hetki, jolloin ekoasetusten mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

”Tähän asti niihin ei ole juuri keskitytty, koska niiden edut ovat kokonaismittakaavassa olleet suhteellisen pieniä. Energian hintojen noustessa ne voivat kasvaa merkittäviksi. Ekoasetuksella kone voi esimerkiksi optimoida koneistusaikaa ja mennä erilaisiin unitiloihin väliajalla. Tuotantoa pystytään ajastamaan edullisemman energian ajankohtiin. Tällaisilla keinoilla voi saavuttaa monesti jo kymmenen prosentin säästön koneen kokonaisenergiankulutuksessa. Kun opetellaan koneen käyttöä, opetellaan samalla se, vaihdevivun ekoasetus. Sillä voi oikeasti olla merkitystä pitkässä juoksussa”, Ahoniemi sanoo.

Vastuullisuuteen kuuluu sekin, miten itse koneet on rakennettu. Laatu ja kestävyys tarkoittavat yleensä pienempiä ylläpitokuluja ja pidempää elinkaarta koneille.

kuva
Etätuessa yksi mahdollisuus on tarjota interaktiivinen näkymä vikakohteesta.
KUVA: MTC FLEXTEK OY AB

Koneiden hukkalämpö talteen

Konepajalaitteista syntyy savukaasuja ja erilaisia sumuja, joita ei voi päästää tehdasympäristöön. Niiden suodattamiseen on olemassa erilaisia ilmansuodatus- ja talteenottojärjestelmiä. Suodattaminen on tärkeätä jo työviihtyvyyden ja -terveyden takia. Tällainen prosessilämpö voidaan ottaa talteen kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen lämmön talteenottojärjestelmän kautta.

”Koneiden käyttöä voidaan optimoida kerätyn datan avulla.

”Eräs asiakkaamme on laskenut saavansa jopa 30 prosentin säästöjä lämmityskuluissa pelkästään suodattamalla ja kierrättämällä lämpimän ilman lämmön talteenottojärjestelmän kautta. Suodatus poistaa myös ulos pääsevät partikkelit, mikä on järkevää”, Haavisto kertoo.

Etätuki säästää aikaa ja energiaa

MTC Flextek tarjoaa laajat huolto- ja elintarvikepalvelut tuotteilleen. Laitteiden ylläpitoon ja toiminnan optimointiin on tarjolla etätukijärjestelmiä, joiden avulla tuotannossa syntyviä ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja syntyneitä ongelmia ratkaista jopa minuuteissa etäyhteyden avulla. Perinteisellä tavalla toteutettuna yksinkertaisen ongelman ratkaisu saattaa vaatia huoltohenkilöstön käynnin paikalla, mikä vie aikaa.

”Merkittävä osa ongelmista ratkeaa jo etätuella ilman huoltomiehen käyntiä paikalla. Koneet tarjoavat myös paljon dataa eri käyttötilanteista, ovat integroitavissa ylemmän tason ohjelmistoihin. Koneiden käyttöä voidaan optimoida kerätyn datan avulla”, Ahoniemi toteaa.

Teksti: Jari Peltoranta

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 1/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »