mainos_1048

Kunnossapito

Kolme maailmanlaajuista trendiä, jotka haastavat kone- ja huoltoalan Status Quota vuonna 2022

artikkelikuva: Kolme maailmanlaajuista trendiä, jotka haastavat kone- ja huoltoalan Status Quota vuonna 2022

Tilauspalvelut, digitalisaatio ja kestävyys ovat maailmanlaajuisia trendejä, jotka ovat raskaan teollisuuden muutoksen taustalla. Vaikka sektorilla on koettu paljon innovaatioita ensimmäisen 1700-luvun big bangin jälkeen, koneteollisuuden johtajien tulee vaihtaa pyrkimyksensä suuremmalle vaihteelle pysyäkseen mukana. Tähän artikkeliin olemme koonneet ne kolme trendiä, jotka haastavat koneteollisuuden status quota vuonna 2022, sekä koneteollisuusalan yhtiöiden suurimmat riskit juuri nyt.

1. Tilauspalvelut koneille

Kuinka hyvin tunnet termin MaaS (machine-as-a-service)? Kone tilauspalveluna on hyvin linjassa kattavan kaupantekologiikan kehityksen kanssa juuri nyt, ja tämä malli haastaa perusteellisesti perinteisen tavan sekä organisoida että myydä.

  • Jälkimarkkinat ovat yhä suositumpi keskittymisalue koneurakoitsijoiden parissa, jotka hakevat vakautta ja toistuvia tuloja. Kaluston uusiminen voi olla syklistä, mutta huolto ja ylläpito ovat jatkuvia tulonlähteitä. Jälkimarkkinoiden mahdollisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen voi siksi parantaa kestävyyttä, kun markkinat sahaavat ylös- ja alaspäin.
  • Suurempi keskittyminen huoltoon ja osaamiseen korostaa kasvanutta erikoistumisen tarvetta teollisuuden alaryhmissä. Monet lähestyvät siksi ekosysteemiajattelua ja muodostavat ryppäitä yhteisen hyödyn hyväksi sekä rakentavat yhteistyötä muiden osapuolien kanssa erikoissegmenteissä.
  • Moni konealan valmistaja ja tavarantoimittaja kärsii edelleen perinteisestä siilomallista organisaation osalta. Tämä on suuri este, kun kyse on osastojen rajat ylittävän tiedon levittämisessä, sillä se pienentää menestyksekkään jälkimarkkinointipalvelun toteuttamisen mahdollisuuksia.

2. Digitalisaatiomatka jatkuu

Vaikka pandemiaa ei otettaisi huomioon, konepajateollisuuden kannattavalle kasvulle on ollut esteitä monien vuosien ajan. Tekninen velka johtuen vanhentuneista IT-järjestelmistä ja analogisista toimintaprosesseista on ollut yksi niistä.

  • Olet luultavasti törmännyt erilaisiin muotisanoihin, kuten esineiden internet, automatisaatio ja koneoppiminen. Uuden tekniikan ennustetaan vauhdittavan kaupantekoa reippaasti usealla sektorilla vuoden 2022 aikana, ja ehdottomasti myös koneellisen kaluston osa-alueella. Tulet todennäköisesti löytämään suuren osan tulevista työtovereistasi tietojenkäsittelyn, automatisaation ja ohjelmoinnin segmenteistä.
  • Tiedon käsitteleminen yhtenä osana kaikkein arvokkainta omaisuuttasi on suositeltava strategia yhä nopeammin digitalisoituvassa taloudessa. Valitettavasti monelta koneyhtiöltä puuttuu edelleen työkalut tietojensa käsittelyyn, koska heidän IT-struktuurinsa on vanha.
  • Tästä seuraa huono asiakasnäkökulma ja työtoverit, joiden on navigoitava järjestelmien ja Excel-tiedostojen kaaoksessa.

3. Kestävyys – Ihmisläheinen ja vihreä tulevaisuus konetoimialalla

Aivan kuten muillakin aloilla, kestävyysajattelu muuttaa myös konepajoja. Lainsäädäntö tulee jatkamaan teollisuuden ohjaamista päästöjen ja jätteiden vähentämisen suuntaan, mikä raivaa tietä innovaatioille.

  • Monimuotoisuuden puute ja jatkuva pula pätevästä työvoimasta ovat vakavia uhkia kestävälle kehitykselle tällä alalla. Kykyjen houkuttelu ja manuaalisen käsittelyn vähentäminen liiketoimintatavoissa tulisi olla korkealla tavoitteiden joukossa.
  • Lisäksi on tärkeää luoda turvallinen työympäristö kilpailtaessa kyvyistä. On jo olemassa uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat koneiden ja laitteiden yhdistämisen, ajattelemisen ja toimimisen niin, että ne huomaavat ja estävät mahdollisia vaaratilanteita.
  • Materiaalipula uhkaa johtaa kiihtyvään hintojen nousuun, häiriöihin toimitusketjuissa ja pahimmassa tapauksessa paikallaanpolkevaan liiketoimintaan. Asiat ovat kuitenkin kehittymässä, ja koko joukko vaihtoehtoisia, uusia materiaaleja on tällä hetkellä tulossa alalle yhä suuremmassa mittakaavassa.

Yhteenveto

Perinteinen käyttö- ja innovaatiovauhti ei yksinkertaisesti tule riittämään. Alan toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että kone tilauspalveluna, digitalisaatio ja kestävyys pakottavat ajattelutavan muutokseen. Kilpajuoksu nopeasti liikkuvan tekniikan ja kehityksen ympärillä koskettaa myös kysymystä siitä, kuinka sopeutuminen voi tapahtua ilman, että ydinliiketoiminta vaarantuu. Lisäelementtinä on myös se, että ne, jotka oppivat hallitsemaan ihmisälyn ja tietokoneälyn välistä tasapainoa ovat hyvissä asemissa markkinaosuuksien voittamiseksi tulevaisuudessa.

Kirjoittaja: Stefan Saxberg
Koneteollisuusalan asiantuntija, Lime Technologies

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 3/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »