mainos_1048

Materiaalinkäsittely
Pintakäsittely
Robotiikka ja automaatio

Robotiikka lisääntyy maalauslinjastoilla

artikkelikuva: Robotiikka lisääntyy maalauslinjastoilla

Jauhemaalauslinja varustettuna power&free -kuljettimella.

Valmistettavat kappaleet saadaan hyvän pintakäsittelyn avulla hyvän ja viimeistellyn näköisiksi sekä samalla kestävämmiksi. Maalaus on yleinen pintakäsittelymenetelmä, jonka toteutukseen on paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Usein käytetään maalauslinjastoja, jotka nykyään ovat yhä automatisoidumpia.

Kun kappaletta maalataan, sen pinnalle sidotaan sideaineella pigmenttejä. Maalaus tekee tuºtteista värikkäitä ja kestäviä, antaa niille siistin ulkonäön sekä myös suojaa niiden pintoja.

Usein teollinen maalaus on jauhemaalausta, joka tuli yleiseen käyttöön 1960-luvulla. Muun muassa metallipinnat soveltuvat jauhemaalattaviksi varsin hyvin.

Jauhemaalaus ei kastele maalattavaa pintaa samaan tapaan kuin tavanomainen märkämaalaus, koska siinä ruiskutetaan pinnalle maalijauhetta, joka sitten kuumennetaan uunissa. Kuumennuskäsittelyssä maalijauhe sulaa ja tarttuu pintaan kiinni.

Jauheella ja märkämaaleilla saadaan kappaleiden pinnoille samankaltaisia maalikalvoja.

Innovatiivisia ratkaisuja

Pintakäsittelylinjoilla tarvitaan monentyyppisiä teollisuuden erikoiskoneita, kuten maaliruiskuja, kuljettimia, puhdistusjärjestelmiä, kuivausuuneja, kammioita manuaalimaalaukseen sekä imuseiniä ja maalauskaappeja.

Esimerkiksi Nipema Oy suunnittelee ja toteuttaa maalauslinjoja jauhe- ja märkämaalaukseen muun muassa konepajojen, maalaamoiden ja laitevalmistajien käyttöön. Yrityksen päätoimipaikka on Savitaipaleella.

”Toteutuksessa käytämme innovatiivisia ratkaisuja”, Nipeman toimitusjohtaja Juha Nikkilä tähdentää.

”Kaikki linjat toimitetaan asiakaskohtaisesti räätälöityinä. Niiden suunnittelussa otetaan huomioon prosessin tarpeet, käsiteltävät tuotteet sekä käytössä olevat tilat. Usein linjassa ovat maalausprosessin lisäksi mukana kuljetinjärjestelmä sekä esikäsittely ja kuivaus.”

Esipuhdistus kuuluu kuvioon

Esikäsittelyyn kuuluu tyypillisesti maalattavan pinnan puhdistus joko mekaanisesti tai kemiallisesti. Hyvin tehty esikäsittely parantaa maalipinnan teknistä laatua.

Yleisiä esikäsittelymenetelmiä ovat hiekkapuhallus, teräsraesinkous tai 3–7-vaiheinen kemiallinen puhdistus pesukemikaaleilla. Sopiva kemiallinen puhdistus voi tehostaa maalipinnan korroosionkestoa. Liuotinpohjaisia puhdistusaineita ei maalauslinjoilla enää käytetä.

Raepuhallusta sovelletaan esikäsittelynä yleensä vain paksuille metallikappaleille, ei siis esimerkiksi ohutlevytuotteille.

”Puhalluksella poistetaan pinnoilta ruostetta tai valssihilsettä. Raepuhallus karhentaa pinnan ja parantaa maalin tarttuvuutta.”

”Maalaus vaatii aina puhtaan pinnan, joten pinnoilla ei saa olla öljyä, rasvaa tai leikkuunesteitä”, muistuttaa Nikkilä.

Pintakäsittelyjärjestelmät ovat kehittymässä yhä energiatehokkaammiksi.

”Pesuprosessissa käytetään yleensä lämmitettyä vettä, ja tuotteet kuivataan lämpimässä ilmassa. Hukkalämmön ja prosessilämpöjen talteenotto LTO-järjestelmillä on usein järkevä ratkaisu.”

Kuivausuuneja ja muuta tekniikkaa

Jauhemaalausta käytettäessä maalin kuivaus tapahtuu uuneissa, jotka polttavat jauhemaalin esineiden pintaan noin +160 ... +200 °C:n lämpötilassa.

Kammio- ja tunneliuuneja käytetään veden ja maalin kuivaukseen sekä jauhemaalien polttoon. Uunien lämmönlähteenä voi olla vesi, sähkö, öljy tai kaasu.

Märkämaalauksessakin tarvitaan monenlaisia erikoisvälineitä ja tarvikkeita, kuten pumppuja matala- ja korkeapainemaalaukseen, siirtopumppuja, sekoittimia ja suodattimia. Maalin levityksessä voidaan käyttää vaikkapa monikomponenttiruiskuja, hajotusilma- ja korkeapainepistooleja sekä sähköstatiikkapistooleja.

Elektroniset maaliannostelujärjestelmät voivat lisätä tuotannon tehokkuutta ja säästää käyttö- ja materiaalikustannuksia.

kuva
Maalauslinjan power&free -kuljetin.

Robotit yleistymässä

Prosesseissa voi olla mukana käsinmaalausta tai automaattisia traverssimaalauslaitteistoja.

”Voi myös olla mahdollista, että robotit hoitavat maalauksen”, Nikkilä toteaa.

”Käsin maalaaminen on raskasta työtä, joka ei aina ole ergonomista. Robotteihin perustuvat maalausjärjestelmät yleistyvät koko ajan.”

”Kun automaatio linjoilla lisääntyy, prosesseja ja laitteistoja pystytään ohjaamaan maalattavien tuotteiden mukaan. Automatiikka voi huolehtia myös värinvaihdoista, maalipintojen paksuuksista sekä prosessinaikaisten olosuhdetietojen tallentamisesta.”

Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi mitatuista lämpötiloista tai kuivausajoista, jolloin vianetsintä helpottuu.

”Myös ohjausautomaation suunnittelu on oma kuvionsa. Automatiikka voi olla keskeisessä osassa tuotantolinjoilla”, mainitsee Nikkilä.

Linjojen ohjausjärjestelmiä valmistetaan Nipeman toisessa toimipisteessä Kangasalla.

Puolen vuoden toimitusaika

Valmistettavan tuotteen osat tyypillisesti maalataan jo ennen kokoonpanoa.

”Tuotteet ripustetaan maalausta varten oikealla tavalla, tietyssä asennossa. Tämä koskee etenkin robottimaalausta, koska linjoilla ei yleensä käytetä konenäkölaitteita”, Nikkilä selvittää.

Pintakäsittelylinjan toimitusaika on noin puoli vuotta tilauksesta. Linjaston koko voi Nikkilän mukaan hieman vaikuttaa toimitusaikoihin.

”Usein aikaväli ensimmäisistä kyselyistä linjan käynnistymiseen on noin 1–2 vuotta, kun esiselvitykset ja suunnitteluvaiheet otetaan huomioon.”

Nipema valmistaa ja asentaa suuren osan toimittamistaan pintakäsittelylinjoista. Osa taas tulee Euroopan suurimpiin linjatoimittajiin kuuluvalta tanskalaiselta Aabo-Ideal A/S:ltä, joka hoitaa myös omien linjastojensa asennustyön.

”Molemmissa tapauksissa järjestämme linjojen huollot ja käyttökoulutuksen”, Nikkilä lupaa.

Oikeita linjastoja oikeisiin paikkoihin

Maalauslinjoilla käytettävät kuljetinjärjestelmät ovat usein riippukuljettimia, jotka saattavat olla manuaalikäyttöisiäkin, myös lattiakuljettimet ovat yksi vaihtoehto.

Linjalla voidaan joutua käsittelemään isojakin kappaleita, joiden paino voi vaihdella muutamasta kilosta useisiin tonneihin. Vankkarakenteisia kuljettimia siis tarvitaan. Riippukuljettimella pystytään siirtämään jopa kymmenen tonnin painoisia kappaleita maalattaviksi.

Erilaisten tuotteiden maalaus vaatii erityyppisiä prosesseja.

”Asioihin vaikuttaa muun muassa se, maalataanko lopputuotetta vai osia. On myös tiedettävä, millaisissa ilmasto-oloissa tuotetta on tarkoitus käyttää, jotta pintakäsittely saadaan tehtyä oikealla tavalla”, Nikkilä sanoo.

”Myös käytettävissä oleva tila vaikuttaa tuotantolinjan suunnitteluun. Eri vaihtoehtoja kartoitetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, kunnes sopiva ratkaisu löytyy”, vakuuttaa Nikkilä.

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: Nipema Oy

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 1/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »