mainos_1048

Investoinnit & raaka-aineet
Kunnossapito

Teollisuuspuhdistuksen uusia menetelmiä käytetään jo monilla tuotannonaloilla

artikkelikuva: Teollisuuspuhdistuksen uusia menetelmiä käytetään jo monilla tuotannonaloilla

Konepajoilla ja muissa teollisissa ympäristöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että arvokkaat koneet ja laitteet sekä valmistettavat tuotteet pysyvät siistissä ja toimivassa kunnossa. Oikeiden puhdistusmenetelmien käyttö ymmärretään yhdeksi tuottavuuden tekijäksi. Myös uudet puhdistustekniikat - esimerkiksi laser- ja räjäytyspuhdistus sekä kuivajääpuhdistus - kiinnostavat alan yrityksiä. Erikoismenetelmiä tarvitaan monissa vaativissa puhdistustilanteissa.

Viime vuosina on tullut käyttöön monentyyppisiä teollisuuspuhdistuksen innovaatioita.

Esimerkiksi konepajojen erilaisissa puhdistustöissä käytetään jo paljon laserpuhdistusta. Se on tehokas keino esimerkiksi ruosteen tai materiaalijäämien poistamiseen erilaisilta pinnoilta.

Laserpuhdistus soveltuu hyvin sellaisiin tilanteisiin, joissa tavallinen puhdistus saattaa vahingoittaa pintoja - esimerkiksi kun puhdistettavat pinnat ovat mittatarkkoja, tai kun puhdistettavan kohteen ympäristöön ei voida puhaltaa pölyä.

"Tyypillisiä laserpuhdistuksen kohteita ovat metalliteollisuuden lopputuotteet. Sovellamme uuden tekniikan koneita ja laitteita teollisuuden erikoispuhdistuksiin", Puhdistus.fi:n asiakkuusvastaava Sami Smeds selvittää.

"Kyseessä on suhteellisen uusi puhdistusmenetelmä, joka tuotiin Suomeen noin kolme vuotta sitten. Ulkomailla sitä on käytetty jo pitempään, ja täälläkin menetelmä yleistyy koko ajan. Laserpuhdistusta on testattu menestyksellisesti monenlaisissa käyttöolosuhteissa", Puhdistus.fi:n liiketoimintajohtaja Jussi Mäki kertoo.

Puhdistus.fi tarjoaa yrityksille erikoispuhdistuspalveluja Suomessa ja toimii teollisuuspuhdistuksen konsulttina.

Laserpuhdistusta moniin kohteisiin
Jussi Mäen mukaan Puhdistus.fi käyttää laserpuhdistuksessa siirreltävää laitteistoa, johon kuuluu 20 metriä laservalokuitua sekä kuidun päässä oleva optiikka eli "laserpistooli".

"Puhdistettavasta kohteesta riippuen voidaan käyttää kolmen eri kokoluokan Nd:YAG-pulssilaseria. Tehovaihtoehdot ovat 100, 300 ja 600 wattia. Koska lasersäde on pulssitettu, se ei lämmitä puhdistettavaa kappaletta."

"Laser tuo puhdistukseen paljon uusia mahdollisuuksia, koska esimerkiksi ruosteisia tarkkoja laakeripintoja pystytään puhdistamaan ilman kulumia. Näin ollen laserpuhdistuksella voidaan pelastaa käyttökuntoon sellaisia kappaleita, joissa ei ole enää työstövaraa", Mäki toteaa.

Laserpuhdistusta käyttämällä on mahdollista puhdistaa myös esimerkiksi kivipintoja. Lisäksi tekniikkaa on sovellettu rakennusteollisuuden saneerauskohteisiin, palosaneerauskohteisiin ja jopa historiallisten kohteiden konservointiin.

Smeds huomauttaa, että laser on hyvä vaihtoehto puhdistusmenetelmäksi, jos esimerkiksi konepajan sisätiloissa ei jostakin syystä voida käyttää vesipesua.

"Laserpuhdistuksessa epäpuhtaudet höyrystetään laserin avulla. Höyrystynyt aines saadaan kohdepoiston avulla otettua talteen, jolloin työskentely-ympäristö pysyy täysin siistinä."

Nopea puhdistusprosessi
Kun teollisuudessa käytetään laserpuhdistusmenetelmää, puhdistustyö voidaan yleensä suorittaa paikan päällä. Myös esimerkiksi moottoreita voidaan puhdistaa purkamatta tai ainakin kokonaan purkamatta, jolloin aikaa säästyy ja turhilta työvaiheilta vältytään.

"Joskus vaikkapa matalalla käyttöasteella toimiviin vaihteisiin muodostuu ruostetta, joka voidaan laserpuhdistuksella poistaa huoltotöiden yhteydessä", Smeds mainitsee.

"Laserpuhdistusmenetelmä sopii myös hitsaussaumojen puhdistukseen joko ennen tai jälkeen hitsauksen. Silloin maali pysyy hitsatussa kohdassa paremmin."

Tyypillinen tilanne konepajalla on, että kostea ilmasto aiheuttaa kappaleiden pintojen ruostumista varastoinnin tai kuljetuksen aikana.

"Nämä ovat niitä tapauksia, joissa laserpuhdistusta nykyään käytetään konepajoilla kaikkein eniten. Muilla teollisuusaloilla laserilla puhdistetaan vaikkapa paino- ja pakkausteollisuuden käyttämiä anilox-teloja - joiden avulla mustetta siirretään painotelalle - sekä joitakin paperiteollisuudenkin teloja, erityisesti johdeteloja."

"Laserpuhdistus on hyvä menetelmä myös siksi, että se voidaan toteuttaa nopeasti. Useimmiten tuotantotilaan on vain pystytettävä lasersuojaverho puhdistustyön ajaksi, eikä jälkisiivousta yleensä tarvita lainkaan", Smeds kehuu menetelmää.

Kuivajäällä poistetaan paksuja likakerrostumia
Toinen teollisuuden erikoispuhdistusmenetelmä on kuivajääpuhdistus, jossa käytetään hiilihappojäätä.

"Myös kuivajääpuhdistuksen etuna on, että toisin kuin perinteiset puhallusmenetelmät se ei itsessään tuota jätettä", kertoo Smeds.

"Puhdistuksessa käytetään kuivajääpellettejä, jotka kaasuuntuvat ja poistuvat ilmanvaihdon mukana. Kyseessä on siisti ja ympäristöystävällinen puhdistusmenetelmä."

Konepajoilla kuivajääpuhdistusta käytetään aika ajoin joissakin erikoispuhdistusta vaativissa tilanteissa, mutta ei ruosteenpoistossa.

"Kuivajääpuhdistuksella voidaan poistaa paksuja likakerrostumia pinnoilta. Yleensä kuivajää soveltuu hyvin sähkölaitteiden ja muiden vedelle herkkien kohteiden puhdistamiseen."

"Keskustelemme aina eri puhdistusmenetelmistä asiakasyritysten kanssa ja selvitämme, mikä on tietyissä puhdistustilanteissa parhaiten soveltuva menetelmä."

Voimalaitosten laitoskattiloiden puhdistuksessa on yleistymässä räjäytyspuhdistus, jossa käytetään etaanin ja hapen muodostamaa kaasuseosta. Kyseessä on alkujaan sveitsiläinen erikoispuhdistusmenetelmä, jota voidaan käyttää myös laitoksen ollessa toiminnassa.

Kattiloiden lisäksi räjäytyspuhdistusmenetelmällä on mahdollista puhdistaa muun muassa voimalaitosten sähkösuodattimia sekä siiloja, joiden seinämiin kertyy tuhkakovettumia.

Ennakoiva puhdistus ehkäisee ongelmia
Mäki muistuttaa, että konepajoilla tarvitaan usein myös työstöja pesunesteiden puhdistusta.

"Myös tässä pyritään ympäristöystävällisyyteen, sillä nesteet voidaan puhdistuksen jälkeen ottaa uudelleen käyttöön. Silloin myös jätekustannukset pienenevät."

"Puhdistuksen avulla neste voi pysyä käyttökuntoisena hyvin pitkään. Lisäksi nesteiden puhdistus vähentää pumppujen rikkoutumisia sekä työkalujen kulumista", Mäki toteaa.

Kun puhdistus- ja huoltotyöt hoidetaan ajoissa, vältytään turhilta ja yllättäviltä huoltoseisakeilta.

"Olemmekin aloittaneet yhden teollisuuspesukonevalmistajan kanssa yhteistyössä uudenlaisen palvelun, jossa Puhdistus.fi sekä puhdistaa TEIJO-pesukoneita että samalla tekee niille ennakoivan huollon, jossa komponentit tarkastetaan ja samalla vaihdetaan kuluneet osat uusiin."

Konepajoilla kannattaisi Smedsin mukaan laajemminkin ennakoida, missä vaiheessa tuotantolinjan laitteissa tarvitaan erikoispuhdistusta tai muuta kunnossapitoa.

"Teollisuuden erikoispuhdistuksilla pyritään siihen, että mahdolliset tuotannon ongelmat saataisiin ennaltaehkäistyä. Silloin puhdistukset ja huollotkin onnistuvat helpommin ja edullisemmin."

"Tältä osin asiat ovatkin Suomen konepajoilla kehittyneet viime vuosina selvästi parempaan suuntaan. Konepajayrittäjät ennakoivat puhdistustarpeita yhä enemmän, jolloin pahoilta yllättäviltä ongelmilta usein vältytään."

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: puhdistus.fi

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 2/2024

prometalli

mainos_1074Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »