mainos_935

Hitsaus

Hitsausstandardit päivittyvät

artikkelikuva: Hitsausstandardit päivittyvät

Hitsausstandardit ovat laajin metalli- ja rakennusteollisuuden standardien osa-alue. Ne ovat horisontaalisia eli niitä voi soveltaa tuotteesta riippumatta. Standardeihin perustuvan hitsauslaatujärjestelmän käyttäminen on tärkeää, koska tuotteiden laatua ei aina voi jälkeenpäin varmentaa. Standardit koskevat mm. hitsausprosesseja, laitteita, lisäaineita, rakenteiden suunnittelua, hitsausmenetelmien hyväksyntää ja henkilöstön pätevöintiä. ISOn ja CENin standardeja on julkaistu n. 400.

Standardeja päivitetään jatkuvasti ja myös uusia laaditaan. Suurin osa työkohteista koskee standardien päivittämistä ja suurin osa muutoksista on luonteeltaan toimituksellisia, kuten viittausten päivittämistä ja virheiden korjausta. Lausuntokierroksella oleviin työkohteisiin voi tutustua ja kommentoida maksutta SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa.

Betoniterästen hitsaus

Betoniterästen hitsausta koskevan standardin EN ISO 17660 uudistustyö on edennyt lausuntovaiheeseen, jossa uusin luonnos hyväksyttiin marraskuussa 2021. Edellisen painoksen erilliset osat voimaliitoksille ja kiinnitysliitoksille yhdistetään. Teknisiä muutoksia on tulossa mm. koekappaleiden määrään, limiliitosten vaatimuksiin, voimaliitosten vähimmäislujuuteen ja tarkastustodistuksiin.

Ennen loppuäänestystä tekstiin tehdään vielä teknisiä muutoksia lausuntovaiheen kommenttien perusteella. Standardi julkaistaan arviolta vuoden 2022 lopulla.

Hitsiluokat

Myös hitsiluokkastandardin EN ISO 5817 uudistustyö on edennyt lausuntovaiheeseen, jossa luonnos hyväksyttiin lokakuussa 2021. Lausuntovaiheen kommenttien käsittely on alkanut ja standardi julkaistaneen vuoden 2022 lopulla. Teknisiä muutoksia on tulossa mm. pintavirhetyyppeihin 1.4 (avoin imuontelo), 1.11 (korkea juurikupu), 1.16 (kateettipoikkeama) ja 1.19 (uudelleenaloitusvirhe).

Hitsaajien pätevöinti

Hitsaajien pätevyyskoestandardin EN ISO 9606 uusinta on käynnissä. Työ on vielä työryhmävaiheessa ja luonnos on elänyt paljon. Erilliset materiaaliosat on tarkoitus yhdistää ja kohtien järjestystä voidaan järkevöittää. Teknisiä muutoksia on tulossa runsaasti.

Hitsausoperaattorien pätevyyskoestandardin EN ISO 14732 uudistustyö on aloitettu toukokuussa 2021. Merkittäviä muutoksia ei ole tiedossa.

kuva

Kovajuotto

Kovajuottajien pätevyyskoestandardin ISO 13585:2021 uusin painos on julkaistu joulukuussa 2021. Sitä ei kuitenkaan ole tarkoitus yhdenmukaistaa painelaitedirektiivin kanssa ja todennäköisesti siitä ei julkaista eurooppalaista EN ISO -painosta. Oleellisiin muuttujiin ja pätevyysalueeseen on tehty muutoksia, ja voimassaoloa ja voimassaolon jatkamista on pidennetty viiteen vuoteen.

Kovajuottomenetelmien hyväksyntästandardi ISO 17779:2021 on myös julkaistu viime joulukuussa. Siitä ei myöskään tule yhdenmukaistettua standardia eikä se ainakaan toistaiseksi korvaa vastaavaa eurooppalaista standardia EN 13134:2000.

Hitsausohjeet

Syksyllä 2021 julkaistiin menetelmäkoestandardit piste-, kiekko- ja käsnähitsaukselle (EN ISO 15614-12:2021, korvaa vuoden 2014 painoksen) ja tyssä- ja leimuhitsaukselle (EN ISO 15614-13:2021, korvaa vuoden 2012 painoksen). Standardeissa on tehty muutoksia testaukseen ja pätevyysalueeseen.

Useita työkohteita on myös vireillä. Niissä on pääsääntöisesti kyse toimituksellisista muutoksista. Komitea- tai lausuntovaiheeseen ovat edenneet:

  • prEN ISO 15610 (hitsausohjeiden hyväksyntä testatuilla lisäaineilla
  • prEN ISO 15611 (hyväksyntä aiemmalla kokemuksella)
  • prEN ISO 15613 (hyväksyntä esituotannollisella hitsauskokeella)
  • prEN ISO 15614-2 (alumiinin menetelmäkoe)
  • prEN ISO 15614-4 (alumiinivalujen viimeistelyhitsauksen menetelmäkoe)
  • prEN ISO 15614-5 (titaanin ja zirkoniumin menetelmäkoe)
  • prEN ISO 15614-6 (kuparin menetelmäkoe
  • prEN ISO 15614-11 (elektronisuihku- ja laserhitsauksen menetelmäkoe)

Näiden lisäksi on käynnissä usean menetelmäkoestandardin muutostyökohde (amendment), jotka koskevat vain eurooppalaista EN ISO -versiota ja sen ZA- ja ZB-liitteitä. Muutosten tavoitteena on saada standardit yhdenmukaistettua painelaitedirektiivin kanssa. Lausuntovaiheet alkavat keväällä 2022.

Eurooppalainen ja kansainvälinen standardisointi

ISO- ja EN-hitsausstandardeja laaditaan teknisissä komiteoissa ISO/TC 44 ja CEN/TC 121, joilla on sama nimi Welding and allied processes. Näiden lisäksi muutamia hitsausstandardeja laaditaan myös muissa teknisissä komiteoissa, kuten muovihitsaukseen tai kiskohitsaukseen liittyviä. Standardeja laativat standardien käyttäjät, eli esim. hitsaava teollisuus, tarkastuslaitokset, etujärjestöt ja yliopistot.

ISO/TC 44 ylläpitää eräiden standardien kohdalla tulkintadokumentteja (https://committee.iso.org/sites/ tc44/home/interpretation.html), joiden avulla saa apua standardien tulkintaa koskeviin kysymyksiin. Jos kysymykseen ei löydy vastausta, kannattaa ottaa yhteyttä kansalliseen standardisointiryhmään METSTA/SR 105 Hitsauksen laadunhallinta.

Mistä saan lisätietoa?

Suomessa hitsausstandardeja seuraa kansallinen standardisointiryhmä METSTA/SR 105 Hitsauksen laadunhallinta, johon osallistuminen on maksutonta. METSTA ylläpitää hitsausstandardien tilannekatsausta, josta näkee julkaisut ja työkohteet otsikkotasolla: metsta.fi/standardisointiryhma/hitsauksen-laadunhallinta-sr-105/

Teksti: Ville Saloranta / asiantuntija, Metsta

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

mainos_965Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »