mainos_960

Kunnossapito

Ennakoitavuutta ja säästöjä koneiden elinkaaripalvelulla

artikkelikuva: Ennakoitavuutta ja säästöjä koneiden elinkaaripalvelulla

KUVA: MTC FLEXTEK OY AB

Ennakoivalla ja systemaattisella koneiden tarkastamisella ja aikataulutetuilla elinkaarihuolloilla pyritään ehkäisemään yllättäviä konerikkoja. Koneiden ennakkohuolto-ohjelma hallittuine huoltokatkoksineen tulee halvemmaksi kuin rikkoutuneen laitteen tuottama hallitsematon tuotantokatkos.

Työvälineiden, koneiden ja laitteiden laatu ja kunto ovat tärkeässä roolissa tuottavuuden ja tuotannon laadun parantamisessa. Ennakoivan huollon toimintamallin tavoitteena on huoltovälin kasvattaminen, työvälineiden ja koneiden eliniän pidentäminen sekä käytettävyyden ja kapasiteetin käyttöasteen parantaminen. Koneiden kulumat ja mahdolliset ongelmat pyritään havaitsemaan ajoissa ja aikatauluttamaan niiden korjaaminen.

”Ennakoivaa kunnossapitoa käytetään kyllä paljon ja se alkaa olla asiakaskunnassamme melko normaali toimintatapa nykyään. Sellainen korjataan kun koneet hajoavat -tyyppinen toiminta on selvästi vähenemään päin minun kokemukseni mukaan”, MTC Flextekin huoltojohtaja Tommi Nieminen toteaa.

MTC Flextek on suomalaisen konepajateollisuuden eturivin toimijoita työstökoneiden ja oheislaitteiden, robotiikan ja ruiskuvalukoneiden, teollisuuden palveluiden sekä näistä muodostettujen kokonaisuuksien toimittajana.

kuva
Käyttäjäkunnossapito on tärkeä osa työstökoneiden ennakoivaa kunnossapitoa. Kuvassa on OKUMA GENOS M460V-5AX ohjauksen huoltovalikossa olevat koneen käyttäjän tarkastukset.
KUVA: MTC FLEXTEK OY AB

Pienempää kokoluokkaa edustavan, työstökoneiden suojausten kunnossapitoon erikoistuneen Maxjas Oy:n kehityspäällikkö Johannes Asikaisella on hieman erilainen kokemus kentältä.

”Edelleen perspektiivi on vähän liikaa siinä, että korjataan ja paikataan vasta sitten, jos jotakin menee rikki”, Asikainen sanoo.

Maxjas Oy:n päätoimialana on CNC-työstökoneiden osien ja osakokonaisuuksien huolto, asennus ja maahantuonti. Tärkeimpiä tuoteryhmiä ovat johde- ja paljesuojat, lastunkuljettimet ja johdevoitelujärjestelmät.

”Elinkaaripalvelulla voidaan koneen seisonta-aika typistää maksimissaan yhteen päivään.

kuva
KUVA: MAXJAS OY

Elinkaarikustannukset kuriin

Ennakoivalla kunnossapidolla voidaan välttää turhat tuotantokatkot, pitää työstökoneet käynnissä ja tilaukset aikataulussa. Näin elinkaarikustannukset pienenevät voimakkaasti ja tuotannon kunnossapito muuttuu suunnitelmalliseksi.

Elinkaaripalvelut auttavat yrityksiä hahmottamaan paremmin kunnossapidon kokonaisuutta ja varautumaan ajoissa huollon seuraavaan vaiheeseen, oli kyseessä sitten vuosihuolto, kasvanut seisonta-ajan riski tai vanhan osan jälkikäsittely ja vaihtaminen uuteen.

Vanhojen koneiden osalta voidaan suuremmista huoltotoimenpiteistä luopua suunnitelmallisestikin.

”Poikkeuksia tehdään silloin, kun koneet alkavat tulla elinkaarensa loppupuolelle ja kone ei vastaa enää tämän päivän vaatimuksia. Silloin voidaan todeta, että tällaisiin laitteisiin ei enää kannata investoida kalliita korjauksia ja ennakoivaa kunnossapitoa. Kone ajetaan loppuun vähemmän kriittisissä töissä”, MTC Flextekin huolloista ja asiakkuuksista vastaava Aarno Luukkonen sanoo.

kuva
MTC Flextek SMART visual on lisätyn todellisuuden videopalvelu helpottamaan ongelmien ratkaisua ruudun välityksellä.
KUVA: MTC FLEXTEK OY AB

Asiakkaat vaativat

”Asiakaskuntamme asiakkaat tai päämiehet ovat aika monesti isojakin toimijoita, joilta tulee vaatimuksia laadusta ja standardeista. Jo tämä pakottaa meidän asiakkaamme huoltamaan koneensa säännöllisesti ja dokumentoimaan huollon. Tämä on osa isojen yritysten riskienhallintaa. Teemme suunnitelmalli­set huollot tarkastuslistojen mukaan ja huoltoraporttien mukaisesti”, Luukkonen toteaa.

Varsinainen huolto on tärkein asia, mutta Niemisen mukaan yhä suuremmassa roolissa on myös huoltotoimenpiteiden dokumentointi. Dokumentoinnin avulla asioita voidaan selvittää jälkikäteenkin.

kuva
KUVA: MAXJAS OY

MTC Flextekillä laitteiden tapahtumat, dokumentit ja vikahistoria kerätään sähköiseen huoltokirjaan, kunnossapidon Visma-tietojärjestelmään. Sovittujen mittareiden ja laitteiden vikahistorian perusteella seurataan tavoitteiden onnistumista. Laitteista kerätyn datan avulla voidaan ennustaa paremmin, mitä toimenpiteitä koneille pitää milloinkin tehdä ja varautua toimenpiteisiin hyvissä ajoin ennen suunniteltua huoltoa.

Huollossa tarkistetaan esimerkiksi erilaiset voitelukohteet, joita koneissa on paljon. Jos voitelu ei toimi, johteet menevät huonoon kuntoon ja tulee kalliita remontteja. Esimerkiksi johdesuojat ja niiden pyyhkijät ovat erittäin tärkeässä roolissa johteiden kunnon osalta. Lastuja ei saa päästä johdesuojien alle. Mittauksilla tarkistetaan koneiden vetovoimat ja geometriat ja monia muita tekijöitä, joilla varmistetaan, että kone on kunnossa.

”Kone voi myös pyytää itse huoltoa jonkun laskurin tai ajankäytön tai huolto-ohjelman perusteella. Osana ennakoivaa kunnossapitoa on myös koneen käyttäjän arjessa tekemä kunnossapito. Käyttäjällä on erilaisia koneen tarkastustehtäviä päivittäin tai viikoittain. Koneen käyttäjä on hyvin suuressa roolissa koneen ylläpidon kannalta,” Luukkonen sanoo.

”Voimme olla myös etäyhteydessä laitteeseen.

kuva
Maxjas Oy:n kehityspäällikkö Johannes Asikainen sanoo, että edelleen perspektiivi on vähän liikaa siinä, että korjataan ja paikataan vasta sitten, jos jotakin menee rikki.
KUVA: MAXJAS OY

Etätuki auttaa

Asiakkaita voidaan auttaa myös etäyhteyden kautta tarpeen mukaan, jos koneessa tai ohjelmassa on joku vikatilanne. MTC Flextekillä on käytössä kolme toisiaan täydentävää palvelua: nopea puhelintuki, lisätyn todellisuuden videopalvelu ja etäyhteys koneen ohjaukseen.

Usein ongelma ratkeaa nopeasti soittamalla puhelintukeen, jossa tekninen asiantuntija neuvoo ja opastaa ongelman ratkaisemisessa

Lisätyn todellisuuden mobiiliteknologiaan perustuva palvelusovellus mahdollistaa ongelmien ratkaisemisen ruudun välityksellä. Asiantuntija saa laitteellensa saman näkymän kuin asiakkaan näytöllä on.

”Voimme olla myös etäyhteydessä laitteeseen ja katsoa erilaisia asioita suoraan koneesta”, Luukkonen kertoo.

Tällöin tekninen asiantuntija on kytkeytynyt koneen ohjaukseen ja kehittyneiden diagnoositoimintojen avulla ongelmaan päästään helposti käsiksi. Näin korjaustoimenpiteet voidaan suunnitella etukäteen ennen mahdollista huoltokäyntiä.

”Sekin täytyy muistaa, että koneiden vikatilanteisiin liittyy toisinaan myös inhimillinen virhe. Ohjelmassa voi olla virhe tai suunnittelija tai koneistaja on tehnyt virheen”, Nieminen korostaa.

Varaosat valmiina

MTC Flextekillä on valmiita varaosapaketteja kuluville osille ennakoivia huoltoja varten. Esimerkiksi suodattimista on tehty valmis kuhunkin koneeseen sopiva suodatinpaketti, jossa on kaikki tarvittavat suodattimet samassa paketissa. Näin varaosat on helppo vaihtaa.

Maxjasin elinkaaripalvelussa huoltoon lähetetyille johdesuojille annetaan kuntoluokitus huollon yhteydessä.

”Laitamme toimittamaamme johdesuojaan QR-koodin, jonka kautta asiakaskin tai koneen käyttäjä tai toinen huoltoyritys pääsee lukemaan tuotteen seuraavan huoltoaikaarvion”, Asikainen kertoo.

kuva
KUVA: MAXJAS OY

Kun suojan seuraava arvioitu huoltoaika koittaa, tiedetään huollossa jo valmiiksi mitä toimenpiteitä suojalle täytyy tehdä. Näin voidaan seurata tarkasti johdesuojan kunnon kehitystä ja tarjota asiakkaalle ajoissa uusi suoja kun vanhan johdesuojan elinkaari alkaa olla lopussa. Maxjasin palveluun kuuluu se, että heillä on toimittamilleen johdesuojille aina varasuoja valmiina omassa varastossaan.

”Kun suoja alkaa olla käyttöikänsä lopussa, me vaihdamme uuden suojan tilalle ja hoidamme vanhan hävityksen. Eli poistamme asiakkaalta huolen huolloista. Elinkaaripalveluamme käyttävän asiakkaan ei tarvitse enää miettiä suojahuoltoa. Huolto tapahtuu ajallaan silloin kuin koneen muutkin vuosihuollot. Laskutamme asiakasta varasuojasta vasta sitten, kun sille oikeasti tulee tarve”, Asikainen sanoo.

Harvemmin asiakkaan kustannuksiin on budjetoitu tuotantolinjan seisonta-aika, kun kone menee rikki.

”Elinkaaripalvelulla voidaan koneen seisonta-aika ja tuotantoseisokki typistää maksimissaan yhteen päivään, koska meillä on varasuoja jo valmiiksi olemassa asiakasta varten. Jos varasuojaa ei olisi, rikkoutunut suoja jouduttaisiin lähettämään korjattavaksi ja kone seisoisi koko huollon ajan. Korjaus tehtäisiin ehkä jonkinlaisella hätäratkaisulla, jotta kone saadaan takaisin ajoon. Tällöin kustannus on paljon kovempi ja korjauksen jälki huonompi”, Asikainen toteaa.

Teksti: Jari Peltoranta

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 3/2023

prometalli

mainos_911
mainos_982Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »