mainos_935

Teollisuuden internet

Lisää tuottavuutta reaaliaikaisella seurannalla ja visuaalisilla työkaluilla

artikkelikuva: Lisää tuottavuutta reaaliaikaisella seurannalla ja visuaalisilla työkaluilla

KUVA: TEHOTEC OY

Metalliyritysten koneiden ja laitteiden käyttöasteet jäävät tutkitusti alhaisiksi toiminnan pullonkaulojen ja tehottomuuden vuoksi. Yrityksen sisäisessä logistiikassa aikaa ja rahaa kuluu hukkaan tuotenimikkeiden etsiskelyn ja uuden työn aloittamisen viiveistä johtuen. Näitä ongelmia voidaan ratkaista reaaliaikaista seurantaa ja visuaalisia digitaalisia työkaluja hyödyntämällä.

Koneiden ja laitteiden käyttöasteet ovat mitatusti metalliteollisuudessa 20–40 prosentin luokkaa normaalitapauksissa, joten siellä on huomattavia mahdollisuuksia tuottavuuden ja yrityksen kannattavuuden parantamiseen.

Keskeistä tuotannonohjauksessa ja toiminnan kehittämisessä on ymmärtää yrityksen nykyinen toiminta ja sen pullonkaulat mahdollisimman hyvin. Koneiden käyttöaste riippuu yrityksen ja tuotannon yleisistä materiaalivirtauksista ja sen liikkeistä. Varastonhallinnalla ja sisälogistiikalla on tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa. Tuotannon tehottomuuden syyt voivat piillä useilla yrityksen eri toimintatasoilla, ja ilman faktapohjaista tietoa toiminnasta on haastavaa tehdä parhaita kehittämispäätöksiä.

Reaaliaikainen tuotantokoneiden käyttöaikaseurantapalvelu

Eteläpohjalainen Tehotec Oy toi syksyllä 2017 markkinoille uudentyyppisen HitScan-järjestelmän koneiden käyttöaikaseurantaan ja tiedon visualisointiin. Palvelun perusfilosofia lähtee Lean-ajattelusta, jolla pyritään minimoimaan tuottavuuden esteitä ja lyhentämään tuotantoprosessin läpimenoaikaa.

HitScan koneiden käyttöaikaseurantapalvelu ratkaisee yhdellä kertaa valmistavan teollisuuden kolme keskeistä haastetta; koneiden käyttöasteen, toiminnan tehostamisen sekä käyttöpääomainvestointien ja resurssien tarkemman kohdentamisen.

Tarkka ja jatkuva ymmärrys tuotantoprosessin tehokkuudesta ja pullonkauloista mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden oikean kohdentamisen sekä seurannan. Yleensä jo 5–10 prosentin käyttöasteen nosto kone- ja laiteresursseissa tehostaa koko yrityksen toimintaa ja kannattavuutta merkittävästi.

”On yrityksiä, joissa on hyvät käyttöasteet, jolloin kehityspotentiaali on pienempi. On myös yrityksiä, joissa on pienemmät käyttöasteet ja suurempi kehityspotentiaali. Kaikissa tapauksissa käyttöasteen paraneminen on suoraa tuottoa yrityksen tulosviivan alle. Itse asiassa jo tietoisuus siitä, että koneseurantaa asennetaan yritykseen, lisää koneiden käyttöastetta tutkitusti 5–10 prosenttia. Ihmiset skarppaavat toimintaansa organisaation joka tasolla, kun aiheeseen kiinnitetään huomiota”, Tehotec Oy:n toimitusjohtaja Juha Lemponen sanoo.

Seuraaminen ja mittaaminen ei tarkoita sitä, että työntekijöiden vauhtia kiihdytettäisiin millään tavalla, vaan järjestelmästä pyritään poistamaan häiriöitä, joita tuotannossa ja toiminnassa on ylipäätään. Järjestelmä antaa näkyvyyttä sille, missä kohtaa organisaatiota ongelma piilee.

Koneen käyttäjä voi palvelun avulla tehdä huoltokutsun tai pyytää huoltomiestä paikalle huomatessaan koneessa poikkeavaa toimintaa tai vuotoja. Näin ongelma voidaan korjata ennen kuin se pysäyttää koneen ja tuotannon.

”Järjestelmä antaa näkyvyyttä sille, missä kohtaa organisaatiota ongelma piilee.

Ongelma ei välttämättä koneella

Mahdolliset toimintaa haittaavat materiaalipuutteetkin voidaan raportoida järjestelmästä, samoin uuden työn aloituksen viiveet, jotka voivat olla pitkiäkin logistiikkasyistä. Tällaisia kapeikkoja pyritään poistamaan seurannalla. Koneiden seisomiseen voivat vaikuttaa myös ongelmat yrityksen tilauskannassa.

”Vastaavasti ongelma voi olla myös hankintapuolella, jos materiaalin saatavuudessa on viiveitä tai muita ongelmia. Eli ongelmia saattaa löytyä yrityksen joka tasolla, ei välttämättä itse koneen käytöstä. Tuotantotyöntekijä käyttää konettaan, kunhan työnteon edellytykset ovat kunnossa.”

Juha Lemponen, Tehotec Oy
”Seuraaminen ja mittaaminen ei tarkoita sitä, että työntekijöiden vauhtia kiihdytettäisiin millään tavalla, vaan järjestelmästä pyritään poistamaan häiriöitä, joita tuotannossa ja toiminnassa on ylipäätään”, Tehotec Oy:n toimitusjohtaja Juha Lemponen sanoo.
KUVA: TEHOTEC OY

”Vahvimmiten toimintaa on saatu tehostettua, kun käyttöaikaseurantainformaatio saatetaan henkilöstön ulottuville esimerkiksi infonäytöillä”, Lemponen toteaa.

Tehotecin kantavana ideana on tarjota HitScan- järjestelmä palveluna yrityksille. Palvelu on helppo budjetoida, koska kuukausierä on sama koko sopimuskauden ja esimerkiksi asennus-, käyttöönottomaksuja tai muita piilokuluja ei ole.

Helppo käyttöönotto

HitScan-palvelu toimii itsenäisesti pilvipalveluna, joten se ei käytä asiakkaan yhteyksiä tai järjestelmiä. Palvelun käyttöliittymänä toimii webselain, joka voi olla tietokone, tabletti tai muu mobiililaite. Asennukseen ei tarvita erillisiä johtoja, järjestelmä on täysin langaton.

”Olemme tuotteistaneet palvelun käyttöönoton niin selkeäksi ja helpoksi, että sen asentamiseen menee yrityksessä tyypillisesti vain päivän verran aikaa. Silloin kaikki käyttöliittymät ja asetukset ovat kunnossa ja koneista saadaan data ulos. Järjestelmä toimii riippumatta siitä, ovatko koneet uusia vai vanhoja tai eri merkkisiä. Saamme kaikista koneista käyttöasteseurannan ja datan ulos”, Lemponen kertoo.

Konekohtaisesti laitteen asennukseen kuluu aikaa vain 5–15 minuuttia, jonka jälkeen kone on välittömästi tuotannon käytettävissä normaaliin tapaan. Sensori alkaa välittömästi keräämään tietoa koneen käytöstä.

kuva
KUVA: MUHKIA OY

Varastot hallintaan visuaalisen varastonhallintajärjestelmän avulla

Lahtelaisyritys Muhkia Oy on keskittynyt varaston hallinnan tehostamiseen. Työkaluksi yritys on kehittänyt osienpaikannusohjelma OPO:n, joka on uudenlainen visuaalinen lähestymistapa varastonhallintaan. Järjestelmä tuo varastonhallintaan sijaintitarkkuutta, selkeyttä ja kustannussäästöjä.

”Vuonna 2016 havaitsimme asiakkaan tuotannossa selkeän ongelman yhdessä kokoonpanon työntekijöiden kanssa: Osat olivat liian usein hukassa suurista valmistusmääristä ja useista välivarastoista johtuen. Tähän ongelmaan ratkaisuksi kehitimme OPO:n, jotta turha osien etsintä minimoitaisiin”, Muhkia Oy:n toimitusjohtaja Anssi Nurminen kertoo.

Tämän jälkeen Nurminen lähti tutkimaan asiaa laajemmin tekemällä Tuotantotalouden diplomityön aihepiiristä. Tutkimuksessa selvisi, että nimikkeiden täsmällisiä sijaintitietoja ja lavakoodeja ei ole kovinkaan monessa yrityksessä merkitty riittävän tarkasti. Työtunteja kuluu hukkaan tuotenimikkeiden etsimisessä ja keräilyvirheissä.

”Reaaliaikaisten saldojen ja sijaintitietojen ansiosta osia ja materiaaleja on aina riittävästi.

Uusi visuaalinen varastonhallintajärjestelmä perustuu varastonimikkeiden tarkkojen sijaintitietojen määrittämiseen ja niiden hyödyntämiseen visuaalisena varastokarttana, josta nimikkeiden sijainti ja inventaarion reaaliaikainen tilanne selviävät helposti ymmärrettävässä muodossa yhdellä vilkaisulla. Järjestelmä on hyvin pitkälti kehitetty käyttäjien kanssa ja heidän tarpeistaan lähtien.

”Tuotteiden tarkat sijaintitiedot sekä niiden visualisointi nostavat todistetusti keräilytehokkuutta sekä lisäävät keräilyvarmuutta. Varastosaldot myös päivittyvät keräillessä helposti ja reaaliaikaisesti, jolloin yrityksen varaston inventaario on aina ajan tasalla” Nurminen kertoo.

Reaaliaikaisten saldojen ja sijaintitietojen ansiosta osia ja materiaaleja on aina riittävästi, eikä tuotanto pääse tästä syystä pysähtymään. Materiaalit ovat aina käytettävissä, kun niitä tarvitaan, eikä kallista ylivarastointia pääse syntymään.

kuva
”Tuotteiden tarkat sijaintitiedot sekä niiden visualisointi nostavat todistetusti keräilytehokkuutta sekä lisäävät keräilyvarmuutta”, Muhkia Oy:n toimitusjohtaja Anssi Nurminen kertoo.
KUVA: MUHKIA OY

Integroitavissa eri järjestelmiin

OPO on rakennettu siltä pohjalta, että se voidaan myös integroida eri järjestelmiin. Sillä voidaan esimerkiksi täydentää toiminnanohjausjärjestelmää katvealueilla, joihin ERP ei taivu.

”Varastonimikkeitä voi olla paljon, ja samaakin nimikettä voi olla varastoituna useammassa paikassa. Toiminnanohjausjärjestelmä ei monesti pysty kirjaamaan varastonimikkeen useamman sijainnin välivarastointia tuotannossa, kuten OPO pystyy”, Nurminen toteaa.

Viime vuoden alusta lähtien OPO-ohjelmistoa on kehitetty selainpohjaiseksi, jotta se toimii myös puhelimilla ja tableteilla päätelaiteriippumattomasti. Näin järjestelmän hankintakustannus laskee, kun erillisiä päätelaitteita ei tarvita ja ohjelmaa voidaan käyttää myös mobiililaitteilla.

Teksti: Jari Peltoranta

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

mainos_965Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »