mainos_1048

Työstökoneet

Lisätehoa työstöön oikeilla kiinnitysmenetelmillä

artikkelikuva: Lisätehoa työstöön oikeilla kiinnitysmenetelmillä

Modulaarinen kiinnitys.

Konepajan tuotantotehoa voidaan parantaa käyttämällä työkappaleiden kiinnitykseen nykyaikaisia ja prosessiin soveltuvia tekniikoita. Kun kappaleet saadaan työstöön ilman viivytyksiä, työt linjalla valmistuvat aiempaa nopeammin.

Oikeanlainen kiinnitys on keskeistä kappaleita työstettäessä. Optimoitu kiinnitystapa voi säästää työaikaa ja valmistuskustannuksia.

Suomessa esimerkiksi OK-Vise Oy kehittää komponentteja ja järjestelmiä työstettävien kappaleiden kiinnittämiseen.

”Olemme olleet alalla jo 40 vuotta”, kertoo OK-Visen toimitusjohtaja Olavi Meriläinen.

”Peruskomponentteihin kuuluu matala kiilakiinnitin. Sen valttina on kiinnittimen pieni koko.”

Kiinnittimen on pystyttävä pitämään työkappale paikoillaan työstön ajan, joten siihen kohdistuu paljon voimia. Tarvitaan pitävä kiinnitys, joka toisaalta työn valmistuttua voidaan irrottaa ja vaihtaa mahdollisimman ripeästi.

”Modulaarisella järjestelmällä saadaan rakennetuksi erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja.

Meriläisen mukaan takavuosina pyrittiin siihen, että työstökoneeseen saataisiin kerralla mahtumaan mahdollisimman monta työstettävää kappaletta.

”Nyt käytössä kuitenkin on paljon neliakselisia työstökoneita, joten kappaleita pyritään paljolti työstämään ainakin kolmelta suunnalta saman työvaiheen aikana. Silloin työkappaleen saa valmiiksi kahdella kiinnityksellä.”

”Jos taas konepajalla on viisiakselinen kone, voidaan työstää vielä useammilta eri suunnilta. Monesti tällöin työstetään vain yhtä kappaletta kerrallaan”, Meriläinen selittää.

Siihenkin tilanteeseen on kehitetty omanlaisensa sopivat kiinnitinjärjestelmät.

Vaihdot nopeammiksi

Hiljattain markkinoille on tullut modulaarinen järjestelmä, jossa samaan tuoteperheeseen kuuluu erilaisia kiinnitinkomponentteja.

”Tämä järjestelmä perustuu suurelta osin perinteisiin matalakiinnittimiin.”

”Pohjoismaisilla konepajoilla on opittu työstämään pieniä sarjoja, jolloin työstöasetuksia ja kiinnityksiä joudutaan vaihtamaan tiiviiseen tahtiin. Tällöin kiinnitinkomponenttien vaihdot on pystyttävä tekemään nopeasti ja helposti”, Meriläinen muistuttaa.

Muussa tapauksessa vaihtoihin kuluu turhan paljon työaikaa, mikä aiheuttaa sekä viivytyksiä että tarpeetonta rahanmenoa.

”Modulaarisella järjestelmällä saadaan rakennetuksi erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja. Kappaleen mukaisissa kiinnityksissä saatetaan usein vaihtaa koko kiinnitin, esimerkiksi kun käytetään nollapistekiinnitystä.”

kuva
Räätälöity kiinnitys.

Automaatio yleistyy

Työstöasetusten vaihto on konepajoilla yleensä ollut käsin tehtävää työtä. Toisaalta työstöprosessit muuttuvat koko ajan yhä automaattisemmiksi.

”Pajoilla voi olla monenlaisia joustavia tuotantojärjestelmiä, joissa ehkä käytetään nollapistekiinnittimiä – tai jopa sellaisia systeemejä, joissa robotti kiinnittää kappaleet työstöä varten. Näin ollen myös automaattisten kiinnittimien käyttö yleistyy Suomen konepajoilla”, Meriläinen pohtii.

Nollapistekiinnittimillä kappaleet pyritään saamaan nopeasti kiinni alustaan, joko jousien avulla tai mekaanis-hydraulisesti.

Joskus työkappaleissa tarvitaan erityiskiinnitystä, mikäli työstettävänä on hankalan muotoisia kappaleita.

”Silloin kiinnitykset on ehkä syytä ’räätälöidä’ tapauskohtaisesti kappaleen mukaan”, toteaa Meriläinen.

”Selkeän muotoiset kappaleet – kuten suorakaiteet, putket, renkaat ja tangot – voidaan kyllä hyvin kiinnittää modulaarisilla kiinnitysjärjestelmillä.”

Teknologiat kehittyvät

Lähiaikoina OK-Vise tuo Meriläisen mukaan markkinoille uudentyyppisiä automaattisia kiinnittimiä, joilla kappaleita kiinnitetään sähköisesti alustaan työstöä varten.

”Olemme kyllä tehneet paljon työtä hydraulisten kiinnittimien suhteen, mutta niissä voi joskus olla omat ongelmansa, kun kappaleet pitää kiinnittää automaattisesti. Korvaamme siksi nyt hydrauliikkaa sähköisellä kiinnityksellä”, Meriläinen perustelee uudistusta.

”Konepajalla säästyy yhä enemmän kiinnitysaikaa, jos hyödynnetään automatiikkaa silloin kun siirretään työkappaleita kiinnittimiin.”

Uudenlainen sähköinen kiinnitinjärjestelmä on tulossa pilottikäyttöön loppuvuodesta 2021 ja se tuodaan Suomessa markkinoille vuoden 2022 puolella.

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: OK-Vise Oy

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 1/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »