mainos_1048

Kunnossapito

Tehtaat puhtaiksi monilla eri menetelmillä

artikkelikuva: Tehtaat puhtaiksi monilla eri menetelmillä

Teollisuuden tuotanto-, varasto- ja muihin tiloihin kertyy helposti muun muassa likaa, kosteutta, pölyä ja prosessikemikaalien jäämiä. Ne kannattaa siivota pois pikimmiten. Vaikka töitä tuotantolaitoksessa tehtäisiin pääasiassa robottien voimin, teollisuustilojen pitäminen puhtaana on tärkeää tuotannon laadun ja koneiden toimivuuden varmistamiseksi.

Siivous ei ole teollisuudessa pelkästään esteettinen kysymys, vaan myös tärkeä turvallisuustekijä.

Usein prosesseissa muodostuu pölyä, joka sotkee paikkoja ja lisää paloturvallisuusriskejä. Pöly voi myös haitata jäähdytystä, jolloin laitteet tai kaapelit saattavat kuumentua liikaa.

Teollisuuden työpaikoilla pöly myöskin aiheuttaa viihtyvyys- ja terveysriskejä työntekijöille – varsinkin jos kyse on myrkyllisestä, allergisoivasta, hienojakoisesta tai räjähdysvaarallisesta pölystä – sekä toiminnallisia riskejä tuotannon herkälle elektroniikalle ja koneille.

Teollisuussiivouksen tarpeet ja painopistealueet vaihtelevat kohteen mukaan, joten siivouksia suunnitellaan ja ajoitetaan usein tilakohtaisesti. Tehtaiden lisäksi teollisuussiivousta tarvitaan tyypillisesti vaikkapa rakennustyömailla, varastoissa ja voimalaitoksilla.

Teollisuusimureita vaikeisiin tilanteisiin

Monesti teollisuussiivouksessa käytetään tavanomaisiakin puhdistusvälineitä, esimerkiksi imureita ja vesipesulaitteita – tosin ehkä tehdassalien mittakaavaan skaalattuina eli teollisuusimureina ja painepesureina.

Teollisuusimurit ovat omiaan eri teollisuusalojen puhdistustöissä, koska ne soveltuvat hyvin vaikkapa tavallista ahtaampien tilojen puhdistukseen sekä monentyyppisten vaarallisten pölyjen ja höyryjen poistamiseen. Teollisuusimureista on apua myös paikoissa, joihin ei ylipäätään saisi päästä pölyä – muun muassa laboratorioissa ja puhdastiloissa ja erityisen herkkien laitteiden lähistöllä.

Erityisesti raskaassa teollisuudessa tarvitaan tehokkaita imureita. Sellaisten avulla saadaan poistettua suuret määrät työstössä vapautuvaa pölyä tai rakeista ainesta, jota vapautuu teollisten prosessien yhteydessä.

Kun teollisuusimurin suodatin on puhdas, imuteho saadaan mahdollisimman tehokkaaksi.

Imuroidut materiaalit voidaan usein ottaa talteen, jolloin ehkäistään valmistettujen tuotteiden likaantumista ja vähennetään tuotantokatkoja. Silloin myös kunnossapidon tarve vähenee ja turhia kustannuksia vältetään.

Tehdaskohtaista imurisuunnittelua

Teollisuusimurit voivat olla tyypiltään esimerkiksi märkä-/kuivaimureita, jollaisia käytetään pääasiassa tehtaan tuotantolinjojen puhdistukseen. Tällaiset imurit saattavat olla pienikokoisia, jolloin niiden siirtäminen paikasta toiseen on helppoa.

Kolmivaiheiset märkä-/kuiva-teollisuusimurit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Niitä voidaan myös integroida prosessissa käytettäviin koneisiin tai muutoin asentaa tehtaalle kiinteästi. Kolmivaiheisiin teollisuusimureihin voidaan asentaa sivukanavapuhaltimet, jolloin imuteho paranee ja ilmavirtaus vähenee.

Joskus teollisuudessa esiintyy räjähdysvaarallista pölyä sekä erilaisia syttymisherkkiä kaasuja tai höyryjä. Näihin tilanteisiin tarvitaan räjähdysherkän pölyn imuri, joka on jatkuvasti maadoitettu. Kun tällaiseen imuriin kytketään sähköä johtava imuletku, staattinen sähkövaraus purkautuu, mikä vähentää kipinöinnin ja myös sähköiskujen vaaraa.

”Teollisuussiivouksen tarpeet ja painopistealueet vaihtelevat kohteen mukaan.

Myös muunlaisille vaarallisille pölyille on suunniteltu erikoisimureita. Niitä on saatavissa terveydelle vaarallisten pölyjen eri riskiluokkia varten. Imureihin voidaan liittää erikoissuodattimia, joilla saadaan tavallista korkeampi suodatusteho.

Jotkut teollisuusimurit voivat erottaa hiomalastut esimerkiksi liuoksista makrosuodatuksen avulla. Erikoisimureita on kehitetty myös puhdastiloihin ja elintarviketeollisuuden käyttöön.

Monenlaisiin tehtaisiin voidaan myös asentaa keskusimurijärjestelmiä. Ne ovat tyypillisesti tehdaskohtaisesti ’räätälöityjä’ tuotteita, joilla voidaan pitää esimerkiksi tuotanto- ja muut tilat puhtaina jatkuvasti.

Teollisuusimureita suunnittelevalta ja valmistavalta Nilfiskiltä todetaan, että kiinteät keskusimurijärjestelmät monesti koostuvat imuyksiköstä ja sarjasta putkia. Työtilassa putket voidaan kiinnittää mihin tahansa sopivaan kohtaan.

Hiilihappojäätä ja räjäytyspuhdistuksia

Yksi teollisuuden erikoispuhdistusmenetelmä on niin sanottu kuivajääpuhdistus. Siinä puhdistukseen käytetään hiilihappojäätä.

Menetelmän etuna on, että se ei itsessään tuota jätettä. Puhdistukseen käytetään kuivajääpellettejä, jotka kaasuuntuvat. Sitten ne voidaan poistaa esimerkiksi ilmanvaihdon mukana.

Muun muassa konepajoilla sovelletaan kuivajääpuhdistusta joissakin erikoispuhdistusta vaativissa tilanteissa, esimerkiksi sähkölaitteiden huolloissa ja puhdistettaessa paksuja likakerroksia erilaisilta pinnoilta.

Jos likaa on kertynyt voimalaitosten kattiloihin tai siiloihin, niitä voidaan nykyään puhdistaa varsin radikaaleillakin menetelmillä, kuten räjäytyspuhdistuksella. Silloin käytetään etaanin ja hapen kaasuseosta. Laitosta ei tarvitse välttämättä pysäyttää tämäntyyppisen tehopuhdistuksen ajaksi.

Laserpuhdistus on nykyaikaa

Niin ikään varsin uusi menetelmä on laserpuhdistus, jota teollisuuden puhdistustöissä sovelletaan esimerkiksi ruosteen tai erilaisten materiaalijäämien poistamiseen metalli- ja muilta pinnoilta. Lisäksi käyttökohteita ovat vaikkapa valumuottien puhdistus, pinnoitettavien tai hitsattavien pintojen esikäsittely sekä painoteollisuuden telojen puhdistaminen.

Lasermenetelmää sovelletaan erityisesti silloin, kun tavanomainen puhdistus voisi vahingoittaa herkkiä tai mittatarkkoja pintoja – tai kun puhdistuksesta ei saa aiheutua pölyä lähiympäristöön.

Laserpuhdistusmenetelmä soveltuu myös epätasaisille ja muutoin vaikeille pinnoille. Menetelmää pidetään tehokkaana ja ympäristöystävällisenä. Laserjärjestelmänä voidaan käyttää pulssilaseria, joka ei lämmitä puhdistettavia kappaleita.

Teksti: Ari Mononen
Kuva: 123RF

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 3/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »