mainos_1048

Kunnossapito

Mitä on uuden sukupolven kunnossapito?

Seuraa onnistumista, vaikka kännykästä

artikkelikuva: Mitä on uuden sukupolven kunnossapito?

Uuden sukupolven kunnossapito- ja huoltoratkaisut keskittyvät yhä tiiviimmin parantuneen kommunikaation sekä datan, että osaamisen yhdistämiseen teollisuudessa.

”Mittaamisen, mittadatan analysoinnin ja siitä saatavan informaation oikeanlaisen kommunikaation avulla pystymme parantamaan asianosaisille jaettavaa tilannekuvaa”, data- ja analytiikkajohtaja Olli Luukkonen kertoo Metsolta.

kuva
Data- ja analytiikkajohtaja Olli Luukkonen Metsolta sanoo, että ennustava kunnossapito voi antaa myös suuremman liikkumavaran huoltotoimia suunniteltaessa, mikä helpottaa huoltotoimien aikatauluttamisessa ja edelleen kustannusten optimoinnissa.

Ajankohtaisen ja totuudenmukaisen tilannekuvan avulla pystytään ennen kaikkea varmistamaan oikeat toimenpiteet ja nopeat päätökset. Ratkaisuihin voidaan liittää mukaan entistä enemmän edistynyttä analytiikka, mikä auttaa saamaan kiinni hitaastikin kehittyvistä vikatilanteista.

“Tämä tehostaa toimintaa ja parantaa ennakoitavuutta. Tämän lisäksi uusissa ratkaisuissa tuodaan informaatio käyttäjille tuttujen kanavien, kuten matkapuhelimen kautta ja keskitytään käyttäjäystävällisyyteen”, Luukkonen jatkaa.

Kustannukset kuriin

Metson ratkaisu tähän on Metso Metrics, jonka avulla pystytään tietoturvallisesti jakamaan asiakkaan laitedatan asiantuntijoiden kanssa.

”Analysoimalla dataa kehittämiemme algoritmien sekä asiantuntijoidemme avulla, pystymme auttamaan asiakastamme paremmin ja nopeammin tunnistamalla mahdollisia tai kehittyviä ongelmatilanteita ja vastaamaan asiakkaidemme huoliin laitteisiin liittyen. Jaettu tilannekuva nopeuttaa ongelmaratkaisua huomattavasti”, Luukkonen toteaa.

Olli Luukkonen toteaa laitteiden ennakoivan kunnossapidon olevan osa kokonaiskunnossapitoa, joka sisältää myös korjaavan kunnossapidon.

kuva

”Oleellista ennakoivassa kunnossapidossa on se, että laitteen määräaikaishuoltojen kustannukset sekä laitteen rikkoutumisesta johtuvan korjaavan kunnossapidon ja tästä edelleen johtuvien tuotannon menetysten kustannukset halutaan optimoida mahdollisimman hyvin”, Luukkonen sanoo.

Varsinkin kaivosteollisuudessa tuotannon menetysten kustannusten ollessa suuret tämä voi johtaa ennakoivien huoltokustannusten tarpeettomaan kasvamiseen.

Hyvin huollettu laite kestää

Ennustavaa kunnossapitoa varten tarvitaan hyvä tilannekuva laitteen kunnosta. Paremman tilannekuvan ansiosta laitetta voidaan huoltaa laitteen todellisen tilan mukaan ja todennäköisesti säästää kunnossapitokuluissa verrattuna ennakoivaan kunnossapitoon.

”Muutoin myös ennustavassa kunnossapidossa, kuten ennakoivassa kunnossapidossa, halutaan optimoida tuotannon menetyksestä aiheutuneet kustannukset itse huolto- ja korjauskustannusten kanssa. Ennustava kunnossapito voi antaa myös suuremman liikkumavaran huoltotoimia suunniteltaessa, mikä helpottaa huoltotoimien aikatauluttamisessa ja edelleen kustannusten optimoinnissa”, Luukkonen kertoo.

Kunnossa pidetty laite kestää paremmin normaalia käyttöä ja siitä aiheutuvia kulumia kuin laite, jota ei säännöllisesti seurata ja huolleta. Sen lisäksi että ennustamattomat/suunnittelemattomat käyttökatkokset laitteissa aiheuttavat tuotannon pysähtymistä, suunnittelemattomien käyttökatkosten aikainen korjaustoiminta on huomattavasti kalliimpaa ja varsinkin kaivosympäristössä vaarallisempaa henkilöstölle verrattuna suunniteltuun huoltotoimintaan.

“Ennustettavat vikatilanteet ja niihin suunnitelmallisesti varautuminen säästävät kustannusten lisäksi myös terveyttä ja hermoja”, Luukkonen kertoo.

Myös toimittaja hyötyy

Kaivosteollisuudessa ja kivenmurskausalalla Metso on vahvana laite- ja palvelutarjoajana rakentanut tuloksiin perustuvia palvelumalleja, joissa käyttäjä maksaa vain laitteen käytön mukaan. Tällöin asiakkaalle ei tule kuluissa yllätyksiä, ja toimittajaa – tässä tapauksessa Metsoa – malli ohjaa kehittämään toimintaansa jatkuvasti yhä kilpailukykyisempään suuntaan.

kuva

”Tulokset mallista ovat olleet erittäin rohkaisevia ja uskon, että tällaisten kunnossapito- ja huoltosopimusten määrä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi perinteisen transaktiokaupan vähentyessä – olkoonkin, että jälkimmäisellekin on varmasti aina paikkansa”, johtaja Timo Sarvijärvi Metson kaivosteollisuuden ratkaisuista kertoo.

Kaivosalan huoltotoiminnoissa on myös otettu ensikosketukset ns. Alliance-malliin, jota on sovellettu hyvin kokemuksin rakennusteollisuudessa.

”Vielä on liian aikaista sanoa kuinka, nopeasti tämä yleistyy kaivosteollisuudessa ja kivenmurskausalalla, mutta suunta on selkeä. Vain sillä, että teemme asioita aidosti yhdessä voimme lisätä teollisuuden kilpailukykyä”, Sarvijärvi jatkaa.

Teksti: Esa Pesonen
Kuvat: Metso

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 3/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »