mainos_1048

Investoinnit & raaka-aineet

Koneinvestointipäätös lähtee tarpeesta

artikkelikuva: Koneinvestointipäätös lähtee tarpeesta

Koneinvestoinnit ovat välttämättömiä kustannuskilpailukyvyn kannalta. Uusilla tuotantolaitteilla tuotanto tehostuu, läpäisyaika lyhenee ja tuotteiden laatu paranee. Investoinnin rahoittamisessa voi tukeutua oman pääoman lisäksi ELY-keskuksilta haettavaan investointitukeen sekä pankin tarjoamaan investointirahoitukseen.

”Koneinvestointi perustuu konepajan tarpeeseen, visioon ja strategiaan”, kiteyttää toimitusjohtaja Marko Setälä Konepaja Timekasta.

Ulvilan Konepajan toimitusjohtaja Milla Rostedt on samaa mieltä. Kilpailukyky ja konepajan kasvu edellyttävät investointeja. Nykyaikaiset tuotantolaitteet parantavat konepajan kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin.

”Tarve ratkaisee investoinnin ajankohdan. Mikäli kone on jo vanha eikä sen toimintaan voida sataprosenttisesti luottaa, on ehdottomasti aika investoida uuteen”, Rostedt sanoo.

Sekä Timeka että Ulvilan Konepaja toimivat alihankinnassa. Mikäli konepajalla on omia tuotteita, voi investoinnin ajoitusta pohtia tuotteiden vuotuisen menekin mukaan. Alihankinnassa koneinvestointeihin tulee painetta myös asiakaskunnalta.

”Uusien koneiden avulla tuotantoa saadaan nopeammin läpi ja siten konepaja pysyy kustannuskilpailukykyisenä”, sanoo Rostedt.

Koneinvestointia suunnitellessa huomio kannattaa kiinnittää sekä nykyisen työtilanteeseen että tulevaisuuden näkymiin. Oman strategian lisäksi asiakkaiden strategiat vaikuttavat investoinnin kannattavuuteen.

Investoinnin suuruudesta riippuen uusien koneiden hankkiminen ja tuotantolinjojen päivittäminen voi olla jopa parin vuoden kestoinen projekti. Aikaa tulee varata suunnittelun ja vaihtoehtoihin tutustumisen lisäksi tarjouspyyntöjen tekemiseen ja tarjouksiin tutustumiseen sekä rahoituksen hankkimiseen.

”Nopeimmillaan olemme saaneet koneen käyttöön noin kuukaudessa, mutta suurempien investointien osalta aikaa voi kulua lähemmäs kaksi vuotta”, sanoo Setälä.

Kun vanha tuotantolaite vaihdetaan uuteen, on huomioitava tuotannon jatkuvuuden turvaaminen asennusvaiheessa. Tuotannon notkahtamisen riskiä ei ole, mikäli entisten koneiden rinnalle hankitaan uusi.

kuva
Kuva: Konepaja Timeka

Tuotanto tehostuu automaation avulla

Uudet koneet tehostavat ja nopeuttavat tuotantolinjojen toimintaa. Nykyaikaisissa koneissa automatisointimahdollisuudet ovat iäkästä konekantaa paremmat ja monipuolisemmat. Koneiden ja tuotantolinjojen toimivuudesta ja nykyaikaisuudesta huolehtimalla tuotantokapasiteetti pysyy riittävän korkealla tasolla.

”Uusilla koneilla tuotantoprosessi nopeutuu huomattavasti ja samalla tuotteiden laatu paranee, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä”, kuvailee Rostedt.

”Nopeampi tuotantoprosessi varmistaa, että tilaukset pystytään toimittamaan nopeasti eikä tilausjono pitene”, lisää Setälä.

Tuotannon nopeutumisen lisäksi uusilla tuotantolaitteilla on usein mahdollista valmistaa tuotteita monipuolisesti, mikä voi tuoda uusia asiakkaita.

Automaatio ja tekoäly helpottavat työskentelyä. Esimerkiksi varastoautomatiikka nopeuttaa ja helpottaa henkilöstön työskentelyä, jolloin tilaukset pystytään hoitamaan normaalien työvuorojen puitteissa eikä ylitöitä tarvitse teetättää.

Tekoäly vähentää koneiden virheellisestä käytöstä aiheutuvia vikoja. Älykkäät tuotantolaitteet opastavat käyttäjää ja estävät koneen käyttämisen väärin. Mahdolliset viat pystytään usein korjaamaan etänä, ja kone ennakoi itse huoltotarvettaan. Lisäksi uusia tuotantolaitteita tarvitsee huoltaa vähemmän.

”Investointien avulla konepaja kykenee vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin tehokkaasti. Meillä tuotanto painottuu yksittäisten ja pienten sarjojen läpivientiin, joten nykyaikaisen konekannan avulla varmistetaan tuotteiden laatu”, Setälä sanoo.

Timekalla konekantaa on päivitetty nykyaikaiseksi tasaiseen tahtiin. Tuotantolinjoille on pyritty valitsemaan saman merkkisiä koneita, jotta tuotantolinjojen välinen automatisointi ja ohjelmointi sujuu kitkattomasti.

Koneinvestoinnin takaisinmaksuaikaa voi lyhentää huolehtimalla siitä, että uutta konekantaa käytetään alusta saakka mahdollisimman paljon.

”Viimeisimpien koneinvestointiemme osalta koneita käytettiin kahdessa vuorossa alusta saakka, joten ne alkoivat maksaa itseään takaisin saman tien”, sanoo Rostedt.

Henkilöstön koulutus on tärkeässä asemassa, jotta uusista tuotantolaitteista saadaan paras hyöty. Koneiden toimittaja järjestää koulutuksen yleensä asennuksen yhteydessä.

Investointituet rahoituksen apuna

Nykyään konepaja-alalla kilpailu on globaalia, joten investoinnit ovat riskeistä huolimatta ainoa keino varmistaa kilpailukyvyn säilyminen. Koneinvestoinnin taloudellista riskiä voi pienentää pyrkimällä mahdollisimman vähäiseen lainarahoitukseen.

Taloudellisen riskin hallinnassa auttaa ELY-keskukselta haettava investointituki, jota voidaan myöntää toimintaansa uudistaville tai kasvaville pk-yrityksille. Investointituen suuruus on enintään puolet kehittämishankkeen kustannuksista.

kuva
Kuva: Konepaja Timeka

”Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta investointitukea voi saada. Kokonaan lainarahoituksella tehtävää koneinvestointia kannattaa harkita tarkkaan”, toteaa Setälä.

Alihankinnassa tuotantolaitteiden monipuolisuus nousee tärkeäksi, jotta konetta voi hyödyntää erilaisissa tuotantoprosesseissa asiakkaiden ostostrategioiden muuttuessa.

”Monipuoliselle tuotantolaitteelle voi kartoittaa uudenlaisia töitä, mutta räätälöityjen tuotantolaiteratkaisuiden osalta on haasteellisempaa muokata koneet uuteen käyttöön”, Rostedt sanoo.

Koneinvestoinnin valmisteluprosessi on merkittävässä osassa riskien minimointia. Kartoittamalla huolellisesti tuotantolaitteelle sopivat työt sekä laskemalla koneen takaisinmaksuajan varmistaa kilpailukyvyn säilymisen.

”Tulos ja liikevaihto kertovat, että investoinnit ovat olleet oikea ratkaisu”, sanoo Setälä.

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Ulvilan konepaja

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 1/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »