mainos_1048

Lastuavat työkalut

Kappalekustannukset alas oikeilla työkaluilla

artikkelikuva: Kappalekustannukset alas oikeilla työkaluilla

Kuva: Pixabay

Lastuavien työkalujen markkinoilla on ilahduttavaa kehitystä: esimerkiksi uudet laadut, hiontamenetelmät ja pintakäsittelyt tekevät työkaluista entistä tehokkaampia ja pitkäikäisempiä. Samalla uusien mallien kehittäminen on tehostunut uusien, työstön simulointiin perustuvien, tietokoneohjelmien ansiosta.

Myyntipäällikkö Pekka Laukkanen Dormer Prametista näkee, että konepajoissa halutaan saada kaikki mahdollinen kalustosta irti ja työkalut valitaan tämän tavoitteen mukaan.

”Tuottavuuden optimoimiseksi tarvitaan oikea työkalu oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, hän toteaa ja lisää, että etenkin pajoissa, joissa koneiden käyttöaste on kova, panostetaan huippuluokan työkaluihin. Jos kone taas seisoo osan päivästä, voi pärjätä halvemmillakin.

Laukkasen mukaan sellaiset konepajat, joissa työt vaihtuvat usein, hakevat usein nimenomaan yleistyökaluja, jotka toimivat hyvin monissa erilaisissa prosesseissa. Sen sijaan sarjatuotannossa on tärkeää, että valitaan juuri kyseiseen työhön sopiva työkalu. Syykin on selvä: oikean työvälineen avulla voidaan joskus voittaa jopa useita minuutteja per työvaihe. Muutamankin sekunnin nipistetty aika voi olla iso juttu, jos ajatellaan että samaa kappaletta valmistetaan vaikkapa satoja tuhansia.

”Kappalekustannukset saa alas, kun tekee tehokkaammin”, hän summaa.

Pieniä sarjoja työstävässä alihankintatyöpajassa parin sekunnin – tai vaikka minuutinkin – säästö ei ole yhtä mullistava seikka. Tuolloin huomio kääntyy siihen, miten työkalu ylipäänsä toimii.

kuva
Kuva: Dormer Pramet

Kovan luokan syömähammas

Dormer Prametilla uusia tuulia edustaa SNGX11 terille kehitetyt SSN11-jyrsimet, joita on saatavana halkaisija-alueella 32–125mm. Vaikka tässä suuren syötön jyrsimessä on kaksipuoleiset kahdeksansärmäiset kääntöterät, ei jyrsimen monipuolisuudesta ole tingitty.

”Jyrsin soveltuu muotojyrsintään, nousuinterpolaatioon, rampilla ajoon, progressiiviseen pistoon ja tasojyrsintään”, kuvailee Laukkanen.

Suomessa on paljon tilauskonepajoja, joiden asiakkaat kyselevät enemmän pieniä toimituseriä kuin pitkiä sopimuksia. Tällöin nopeat toimitusajat ovat tärkeässä osassa, mutta kokonaistoimituksen nopeutta ei niinkään saavuteta huipputehokkailla työstökoneilla ja työkaluilla, vaan monipuolisuudella ja lyhyillä asetusajoilla.

”Tärkeä osa tuottavuuden parantamista on kyky reagoida markkinoiden tarpeisiin. Tämä vaatii, että yritysten on oltava valppaita tuotantoprosessin suhteen”, Laukkanen pohtii. Työstökoneiden ja työkalujen valmistajien lisääntynyt yhteistyö on omalta osaltaan edistänyt tehokkuuden merkityksen sisäistämistä.

Koulutusta jälleenmyyjille

Dormer Pramet on maailman suurimpia lastuavien pikateräs- ja täyskovametallityökalujen valmistajia – ja samalla yksi suurista toimijoista Suomessa. Dormer Pramet on ottanut tonttia ja roolia myös koulutuspuolella, mm. järjestämällä yleiskoulutuksia Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.

”Esimerkiksi vuonna 2018 järjestimme aikuiskoulutuskeskuksen kanssa neljä koulutusta, jotka olivat suunnattuja meidän jälleenmyyjillemme”, Laukkanen kertoo.

Yrityksessä on myös paljon palvelutarjontaa, jossa ei olla fyysisesti läsnä koulutustapahtumassa, vaan koulutus tapahtuu verkon kautta.

”Meillä on esimerkiksi tarjolla netin kautta webinaareja, joista laitetaan videotallenne YouTubeen, jolloin kuka tahansa voi halutessaan katsoa ne myös jälkikäteen”, Laukkanen sanoo. Laukkasen mukaan asiakasta palvellaan enenevässä määrin sosiaalisen median eri sovelluksilla, esimerkiksi hyödyntämällä yrityksen verkkosivuilla olevaa chattia.

”Noin kaksi kolmasosaa tilauksistamme tulee nykyisin webshopin ja EDI:n kautta, loput sähköpostilla ja puhelimen kautta”, hän tietää.

kuva
Kuva: Dormer Pramet

Sähköistä asiakasrajapinta!

Yrityksen kotisivulla on rekisteröityneille asiakkaille oma Dormer-online-palvelu, josta näkyvät tuotteet, toimitusajat, asiakkaan omat hinnat ja muut keskeiset asiakkaan tarvitsemat tiedot.

Koska Dormer Pramet myy suuren osan tuotteistaan jälleenmyyjien kautta, näille on tarjolla täsmäpalveluja, joiden avulla tuoteinformaatio – kuten tuotekoodit, mitat, soveltuvuudet eri raaka-aineille, työstöarvot ja muut parametrit – saadaan kätevästi jälleenmyyjille.

Dormer Pramet tarjoaa jälleenmyyjille mm. EDI-palvelun (Electronic Data Interchange), jossa tietojärjestelmät keskustelevat keskenään – ja tilaus tehdään suoraan jälleenmyyjän omasta tilausjärjestelmästä ja tilausvahvistus ja lasku tulee automaattisesti Dormer Prametin järjestelmästä.

”Tämä nopeuttaa koko prosessia ja vähentää virhemahdollisuuksia”, summaa Laukkanen.

Katalogi taskussa

Sähköiset palvelut ovat muutenkin vahvasti osa Dormet Prametin arkea: ”äppiytymisen” myötä käteviä, älypuhelimella käytettäviä sovelluksia tulee asiakasrajapintaan yhä enemmän.

”Meillä on oman Dormer-äpin lisäksi tarjota myös esimerkiksi sovellus, joka laskee lastuamisarvoja.”

Dormer Pramet syntyi vuonna 2014, kun kaksi alan konkaria fuusioitui – mikä käytännössä tuplasi tuoterivit. Katalogi laajenee edelleen: viime vuonna Dormer Pramet osti amerikkalaisen Wetmore Tool and Engineering -yhtiön, joka on erikoistunut ohutlevytuotannossa käytettävien lastuavien pikateräs- ja kovametalli/PCD-työkalujen kehittämiseen ja valmistukseen.

”Wetmorella on paljon osaamista etenkin lentokoneteollisuuden puolelta”, lisää Laukkanen.

kuva
Kuva: Dormer Pramet


Älykkäät työkalut ottavat jalansijaa konepajoissa

Konepajoissa janotaan tuottavuutta innovaatioiden ja investointien kautta – ja uuden sukupolven lastuavilla työkaluilla on oma sanansa sanottavana tässä kehityksessä. Simo Luotonen Iscar Finland Oy:stä toteaa, että tuottavuuden teesit ovat samanlaiset niin pienessä kuin vähän isommassakin pajassa: lisätehoja pitää etsiä joka puolelta kilpailukyvyn suojelemiseksi.

kuva
Kuva: ISCAR

Luotosen mukaan ennen konepajoissa saattoi olla hyllyssä lastuavia työkaluja laidasta laitaan, ikään kuin odottamassa mitä eteen tulee. Tämän hetken toimintatapa on se, että työkaluja hankitaan tiettyyn tarkasti määriteltyyn tarpeeseen.

”Kilpailukykyä tuetaan varmistamalla työn sujuvuus. Tällöin tarvitaan työkalut, jotka tekevät juuri sen, mitä kulloinkin tarvitaan”, hän linjaa.

kuva
Kuva: ISCAR

Luotonen muistuttaa, että metalliteollisuuden lastuavat työkalut ovat omalta osaltaan osa Industry 4.0 -liikettä, jossa Internet of Things ja Internet of Systems saavat esineet viestimään keskenään. Nykysuuntauksessa kaikki, mitä voidaan automatisoida, myös automatisoidaan.

Tieto tuo varmuutta

”Tiedolla johtamisen aikakaudella konepajakin on älypaja. Olemassa olevaa dataa hyödynnetään nyt uudella tavalla erilaisten verkostojen avulla”, Luotonen toteaa. ”Digitalisaation myötä toimintaa pajoissa pystytään nopeuttamaan ja tehostamaan ja virheiden määrä laskee.”

Luotosen mukaan viime vuosien keskustelut asiakkaiden kanssa paljastavat, että pajojen toiminnassa ollaan hyvää vauhtia siirtymässä täysiveriseen tiedolla johtamiseen. Arvailun määrä vähenee, kun päätöksen takana on numeerista tietoa.

”Tiedolla johtamisen määrä kasvaa koko ajan”, Luotonen uskoo.

Iscar Finlandilla on myös rahkeita auttaa asiakasta menestymään kilpailussa. Luotosen mukaan takavuosina kysymys oli vielä siitä, että kun haluttiin vastata kysyntään, yksinkertaisesti ostettiin uusi kone ja toivottiin sen kannattavan.

”Nyt kaikki hankintaan liittyvät asiat on mietitty perusteellisesti läpi etukäteen. Sen lisäksi, että tiedetään mitä kertainvestointi kustantaa, tiedetään etukäteen jo myös esimerkiksi koneistusajat ja -kulut sekä tuotteiden läpimenoajat. Investointipäätös pystytään perustelemaan ihan eri tavalla.”

Uskalla tarttua uuteen

Tiedon rinnalle Luotonen kaipaa rohkeutta. Globalisaation tiukka pyöritys vaatii rohkeita avauksia suomalaisilta pajoilta, joiden menestysresepti ei voi perustua vain siihen, että asiat ovat hoituneet ennenkin. Luotosen mukaan esimerkiksi erikoistyökalujen uusien ominaisuuksien kautta konepajoille avautuu aivan uudenlaisia saumoja, kunhan niihin vain uskalletaan tarttua.

”Haastavat ajat eivät ole menossa mihinkään, mutta uskaltamalla tarttua uuteen on mahdollista menestyä. Tuotantoa pitää kehittää jatkuvasti eikä vain kriisin hetkellä”, Luotonen pohtii. ”Kun panostetaan tuottavuuteen, tehdään samalla rahaa panostaa kaikkeen muuhunkin.”

Yhtenä luontevana tuottavuusloikan kohteena Luotonen mainitsee työkalulogistiikan tai asset managementin kehityssuunnan, jonka avulla pajalla nähdään tulevaisuudessa ruutua vilkaisemalla, missä kriittiset työkalut ovat käytössä. Myös sirutetut työkalut voivat antaa tietoa esimerkiksi huoltotarpeista ja näin työseisokkeja voidaan välttää.

Työkalujen hallinnassa varastoautomaatit, kuten ISCARin Matrix, auttavat pitämään logistiikan hallussa. ”Matrix on Suomessa markkinajohtaja, joka tukee työskentelytapojen virtaviivaistamista erittäin monipuolisesti. Tässäkin, kuten työkalujen kanssa, on tuotteen oltava helppokäyttöinen ja tuettava muuta toimintaa.”

Hartiat ovat leveät, koska IMC, ISCAR Finlandin emoyhtiö, on maailman toiseksi suurin lastuavien työkalujen valmistaja. IMC:n portfoliossa satoja tuhansia nimikkeitä.

Työkalukonsultointi nousee

Luotonen toteaa ISCARin olevan alansa edelläkävijä uusien luovien ratkaisujen tekijänä ja koneistuksen asiantuntijana. Yhä enemmän ISCAR toimii myös luotetun neuvonantajan roolissa: henkilöstön tarjoaman tuen lisäksi, esimerkiksi ISCAR Tool Advisor (ITA) -verkkopalvelu kehittyy jatkuvasti ja on auttanut pajoja löytämään juuri oikeanlaiset työkalut kuhunkin projektiin.

”Työkalukonsultointi on iso osa toimintaamme ja verkossa se perustuu siihen, että ITAan on yhdistettynä erilaisia tietojärjestelmiä kuten sähköiset luettelot ja tehontarvelaskurit.” Kuvaan kuuluvat 2D- ja 3D-mallit tuotteista, mahdollisuus rakentaa tuotepaketteja sekä vielä erikseen tuotevideot.

kuva
”Sekä työkalujen että ohjelmien tulee sujuvoittaa konepajan perustyötä,” toteaa Simo Luotonen. Kuva:ISCAR

Verkkokauppa ISCARilla on ollut Suomessa kymmenisen vuotta, mutta iso kehitysharppaus nähtiin vuonna 2019, kun uusi monikanavainen alusta starttasi.

”Se on uudenlainen verkkokauppa, jonka kautta asiakasyritykset voivat antaa esimerkiksi tilausoikeuksia työkalujen käyttäjille. Koneistajat voivat yövuorossa sitten ilmoittaa tarpeistaan ostajalle, vaikka omalla kännykällä”, Luotonen kertoo ja mainitsee, että uusittu palvelu on kerännyt jo kiitoksia monipuolisuudestaan.

”Perinteisen sähköisen luettelon lisäksi verkkokaupassa on yksityiskohtaisempaa tuotetietoa ja mallikuvia sekä tietoa suositusarvoista ja toimitusajoista. Järjestelmä on kattava ja kuten näiden ohjelmien tuleekin, se pyrkii vapauttamaan aikaa sen varsinaisen työn tekemiselle.”

Teksti: Sami J. Anteroinen

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 3/2024

prometalli
Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »