prometalli - logo on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilehti joka keskittyy konepajateollisuuden koneisiin ja laitteisiin, työkaluihin ja tarvikkeisiin sekä automaatioon.
Lue e-lehti

prometalli 4/2018

VTT:n tiimipäällikkö Pasi Puukko toteaa, että Suomessa metallien 3D-tulostus on toistaiseksi ollut enemmän metallialan isojen yritysten temmellyskenttää, mutta ajan myötä myös pienemmät konepajat tarttunevat uuteen teknologiaan. Metallissa on tulevaisuus, koska se kestää. Pohdimme, miten hitsaussavukaasujen haitat saataisiin kuriin. Kerromme myös, miten oikealla valaistuksella voidaan saada lisättyä tuottavuutta, turvallisuutta ja työtyytyväisyyttä konepajoille. Muina aiheina ovat muun muassa teollisuuden puhtaanapito, trukit sekä nosto- ja siirtolaitteet ja konepajojen työkalut ja tarvikkeet.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (27.8 Mb)  »
Tilaa!

Lue e-lehti

prometalli 3/2018

Konepaja NTM:n tuotantohallista löytyy Pohjoismaiden suurin teollisuusrobotti. Hitsausosaston päällikkö Simon Grönqvist sanoo, että robotin valttina on kovan kapasiteetin lisäksi myös neljän metrin ulottuvuus. Kerromme, miksi palveluliiketoimintaan tarvitaan lisää koulutusta. Pohdimme, miten teollisten palvelujen ulkoistamisella voidaan parantaa tuottavuutta. Muina aiheina ovat mm. pintakäsittelylinjojen uusi tekniikka, robotiikka ja robotit konepajoilla, lastuavien työkalujen hallinta ja koulutus sekä messukatsaus Konepaja 18 & Nordic Welding Expo 18 -tapahtumiin.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (23.2 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 1+2/2018

Loimaan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Markku Peltola osti pari konepajaa ja ryhtyi yrittäjäksi, kun ei saanut työpaikkaa valmistuttuaan. Peltola kertoo, että perinteisten pikkupajojen muuttaminen ketteriksi digipajoiksi on kovan työn takana. Kerromme, miten sisälogistiikkaa tehostamalla saadaan aikaan tuottavuutta yrityksissä. Paneudumme myös siihen, miten automatiikasta on apua savun- ja pölynpoistossa. Muina aiheina ovat muun muassa tarvikelogistiikan tehostaminen, koneinvestoinnit sekä turvallisuusmääräykset pajoilla.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (27.5 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 5/2017

Relicomp Oy nousi kuilun partaalta ja juhlii 25-vuotistaivaltaan suurin investoinnein: toimitusjohtaja Marko Jyllilä kertoo pajan tarinan. Rauman meriteollisuuspuiston aluetta kehitetään tulevaisuuteen uskoen. Konepajaympäristössä tutustumme niin edistyksellisiin mittalaitteisiin, haitallisten savujen ja pölyjen poistoon kuin valaistuksen merkitykseenkin. Palaamme vielä syksyn tapahtumien tunnelmiin, Alihankinta 2017 ja Teknologia 2017 -messuille.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (17.6 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 3+4/2017

HallaWorks Oy:n yrittäjäsiskot Niina Pekonen ja Noora Pylkkänen tietävät millä eväillä konepajabisneksessä pärjätään. Lehdessä kerromme Niinan ja Nooran erilaisen tarinan raumalaisessa konepan ruorissa. Pohdimme mitä hyötyjä yritykselle voi olla hankintatoimen ulkoistamisesta sopimusvalmistajille. Paneudumme myös erilaisten kappaleiden ja koneen osien pintakäsittelyn maailmaan. Muina aiheina ovat muun muassa työajan seuranta ja kulunvalvonta, robotiikka, sekä teollisuuspesukoneet.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (27.5 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 2/2017

Tässä prometallin numerossa käymme vierailemassa some-suosioon nousseessa Satateräs Oy:ssä. Tutkimme alati kehittyviä lastuavia työkaluja sekä niiden terähuoltoa. Big datan hyödyntäminen puhuttaa. Muina aiheina suojavaatteiden merkitys sekä tuottavuuden nostaminen robotiikan avulla. Advanced Engineering pidettiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa, prometalli oli paikalla.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (19.6 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 1/2017

Tässä prometallin numerossa tutustumme satavuotiaaseen Hellmanin Konepajaan. Radio-ohjainlaitteet ovat saamassa oman turvallisuusstandardinsa. Pureudumme erilaisten investointimahdollisuuksien maailmaan niin prosessiautomaation, tukkurien palvelujen, kunnossapidon ulkoistamisen kuin työkalujenkin osalta. Prometalli vieraili myös Tallinnassa Instrutec-messuilla.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (25.4 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 5/2016

FIMECC ja DIGILE yhdistyivät DIMECCiksi. Suomalainen meriteollisuus uudessa nousussa. Perehdymme tehokkuuden parantamiseen tuotantotilojen avulla ja hitsaussavujen asianmukaiseen poistoon. Teollisuudessa on kiinnostuttu myynnin ja markkinoinnin parantamisesta. Lisäksi palaamme Alihankinta-messujen tunnelmiin.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (18.9 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 3+4/2016

Teollinen internet tulee konepajoihin - mutta ei kaikkialle samaan aikaan, eikä samanlaisella voimalla ja volyymilla. Toimitusjohtaja Emil Ackerman Quva Oy:stä toteaa, että metalliala on tavallaan kaksijakoinen, kun puhutaan teollisesta internetistä. Käymme tutustumassa Huittisissa Konepaja Survonen Oy:hyn ja kysymme samalla toimitusjohtaja Janne Survoselta, miltä konepajojen tulevaisuus näyttää. Kurkistamme myös yhteistyörobottien maailmaan. Muina aiheina ovat muun muassa metallipinnan esikäsittely ennen maalausta, koneinvestoinnit sekä työturvallisuus konepajoilla.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (25.2 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 2/2016

Tässä prometallin numerossa kuulostelemme kunnossapidon uusia tuulia ja tutustumme 3D-tulostuksen sekä näköaistilla varustettujen robottien tuomiin mahdollisuuksiin teollisuudessa. Valaisemme lastuavien työkalujen käyttöiän pidentämistä teroituksen ja pinnoituksen keinoin sekä teollisuustuotteiden myymistä ulkonäön avulla.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (26.1 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 1/2016

Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela uskoo, että hyvä maine viestii etupäässä vahvasta yrityskulttuurista. Halu kuunnella ja palvella asiakasta on asia, jonka pitää näkyä ihan jokapäiväisessä tekemisessä. Kerromme miksi palveluajattelusta pitäisi kehittää yritykselle liiketoimintamalli. Pohdimme myös sitä kannattaako trukki hankkia omaksi vai olisiko sen vuokraaminen kannattavampaa. Muina aiheina ovat mm. koneinvestoinnit, kappaleenkäsittely konepajoilla sekä koneturvallisuus.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (21.5 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 5/2015

Teknologiateollisuuden Jorma Turunen uskoo, että erityisesti ne konepajat menestyvät, jotka uskaltavat rohkeasti mennä maailmalle: ”Globaalia otetta tarvitaan lisää.” Kerromme robotiikan yleistymisestä ja kuinka se edellyttää jatkossa työntekijöiltä uudenlaista automaatiotekniikan osaamista. Muina aiheina ovat mm. teollisen internetin haasteet ja mahdollisuudet sekä työturvallisuus ja työsuojelutoimenpiteet.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (21.2 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 3+4/2015

Sisu Worxin toimitusjohtaja Niko Suomela sanoo että jos mielii aidosti globaaliksi toimijaksi, se vaatii paljon markkinatutkimusta ja sen sisäistämistä, mikä on paras asiakas juuri yritykselle. Kerromme miten 3D-mittaaminen ja skannaaminen voi tuoda säästöjä konepajoille. Pohdimme myös miten pientarvikelogistiikkaa voisi tehostaa. Muina aiheina ovat mm. markkinoinnin mahdollisuudet konepajoilla sekä jauhemaalauksen hyödyt.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (32.3 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 2/2015

Sabriscan Oy:n toimitusjohtaja Jari Kokkonen sanoo että elinkeinoelämä tarvitsee ravistelua ja sen kattojärjestöt vaativat totaalisen rakenneuudistuksen vastaamaan tämän aikakauden tarpeita. Kerromme miten Suomella on kaikki edellytykset nousta robomahdiksi. Pohdimme myös miten digitalisointi mullistaa konesuunnittelun. Muina aiheina ovat mm. kunnossapidon ulkoistaminen sekä vaarallisten kemikaalien uudet luokitukset.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (15.7 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 1/2015

Teollinen internet on lyömässä itseään vahvasti läpi ja se voi tuoda suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Antti Koskelinin mukaan teollinen internet voi mullistaa bisneksen. Kerromme myös mitä elinkaaripalvelut pitävät sisällään ja miksi ne olisivat tärkeitä konepajoille. Muina aiheina ovat mm. lastuavat työkalut sekä laiteinvestointien rahoitus.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (13.4 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 4/2014

Tekesin pääjohtajan Pekka Soinin mukaan teollinen internet lyö nyt vahvasti itseään läpi myös metallipuolella. Pohdimme myös kannattaako logistiikkaan liittyvät toiminnot ulkoistaa vai hoitaa itse konepajoilla. Muina aiheina ovat mm. teräsrakenteiden CE-merkintä sekä kaivosteollisuus ja sen merkitys konepajayrityksille.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (10.9 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 3/2014

Tampereen Konepajat Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehden mukaan toimiva kasvustrategia takaa uusiutumisen. Kerromme myös miten automaatiolla voidaan säästää energiaa ja miten LEAN voi tuoda tehoja teolliseen tuotantoon. Lehti pohtii myös mm. robottien kehitystä ja työstönesteiden käyttöä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (13.7 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 2/2014

Hakaniemen Metallin toimitusjohtaja Tero Niemelän mukaan yrityksen pieni koko ei ole este pärjäämiselle, mutta tyhmä ei saa olla. Kerromme myös miten yritysten tuottavuutta pyritään lisäämään robottien ja muun teollisuusautomaation avulla, sekä miten alati paranevan teknologian ansiosta paineilmaa on mahdollista käyttää jatkuvasti kustannustehokkaammin. Lehti pohtii myös mm. terästuotteiden pinnoittamista ja metallialan koulutusta.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (12.7 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 1/2014

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. Kysymme kuinka toimintaa voidaan tehostaa tuotannonohjauksen avulla sekä katsastamme konepajojen työturvallisuuskäytäntöjä. Lehti pohtii myös mm. pakollista CE-merkintää, piensarjatuotantoa, koneiden rahoitusta sekä lastuavia työkaluja.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (9.1 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 2/2013

FIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala uskoo, että informaatioteknologia tarjoaa jännittäviä mahdollisuuksia, joihin konepajat ovatkin jo suuressa määrin tarttuneet. Kerromme miksi Lean-ideologia on tällä hetkellä tehokkain tapa kehittää koko organisaation laajuista osaamista ja kyvykkyyttä sekä käymme kurkistamassa konepajojen valaistusratkaisuihin. Lehti pohtii myös teräskonttien käyttömahdollisuuksia.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (13.4 Mb)  »
Lue e-lehti

prometalli 1/2013

Suomen ainoa hitsaustekniikan professori Jukka Martikainen uskoo, että uuden sukupolven esiinmarssi konepajoilla vauhdittaa myös robottien sisäänajoa. Toimittajamme vieraili Ahvenkosken uuden kaarisillan työmaalla. Sillan teräsrakenteet käyvät läpi monenlaiset tarkastukset. Lehti pohtii myös lastuavien työkalujen kehitystä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (11 Mb)  »

prometalli on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     KITA »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »